Quản lý danh mục dự án

Tối ưu hóa danh mục dự án và đạt mục tiêu với ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft. Sự tích hợp liền mạch với Power B I sẽ mang lại cho bạn các phân tích danh mục dự án nâng cao và các báo cáo tích hợp sẽ giúp mọi người thống nhất về thông tin.

Đồng nhất việc thực thi với chiến lược

Màn hình máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị các biểu đồ có sẵn trong Project Web App
 

Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft giúp người ra quyết định dễ dàng đặt ra các mẫu kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định con đường chiến lược tốt nhất bằng cách cân nhắc giữa các đề xuất dự án với các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược cũng như xem xét các ràng buộc về chi phí và tài nguyên trong một tổ chức.

Màn hình máy tính bảng iPad hiển thị dữ liệu và chỉ số hiệu suất then chốt của dự án trong Microsoft Project
 
 

Chia sẻ một trong những báo cáo tích hợp trong tổ chức của bạn nhằm giúp mọi người thống nhất về thông tin. Báo cáo gồm tất cả các nội dung, từ công việc còn lại cho đến thông tin tài chính và có thể xem trên nhiều thiết bị.

Màn hình máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị đồ thị Power BI của Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft
 
 

Sử dụng các công cụ như Power B I Pro và Excel để nắm được chi tiết chuyên sâu trong toàn bộ các danh mục dự án. OData Gốc giúp bạn nhanh chóng tổng hợp dữ liệu của danh mục dự án với các hệ thống LOB khác để thực hiện báo cáo chuyên sâu hơn.

Màn hình máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị danh sách dự án với các số liệu của dự án trong Microsoft Project
 
 

Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft giúp tổ chức của bạn thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức, thông qua quy trình tiêu chuẩn giúp cung cấp các trường hợp kinh doanh chi tiết và điều lệ dự án cho quản lý để đánh giá.

Câu chuyện khách hàng về quản lý danh mục dự án

Câu chuyện khách hàng chỉ sẵn có bằng tiếng Anh

Hình ảnh màn hình Microsoft Project, tìm hiểu cách Project Online đã giúp một nhóm ở Microsoft cải thiện hoạt động quản lý dự án

Sản xuất Rời rạc

Nghiên cứu tình huống của Microsoft IT

Nhóm có thể xem dự án tập trung từ mọi vị trí.

Project Online đã giúp nhóm Dịch vụ Cộng tác và Cơ sở hạ tầng của Microsoft có được khả năng quản lý dự án mạnh mẽ hơn, đồng thời loại bỏ chi phí duy trì máy chủ. Giờ đây, các nhà quản lý dự án có thể cập nhật ngay lập tức từ mọi vị trí hay thiết bị.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh logo ARUP, tìm hiểu cách Arup sử dụng Microsoft Project

Sản xuất, Doanh nghiệp, Project Online

ARUP

Arup là đội ngũ sáng tạo đóng vai trò quan trọng tại nhiều dự án nổi bật nhất trong môi trường xây dựng trên thế giới. Từ hơn 90 văn phòng trên toàn thế giới, các nhà hoạch định, nhà thiết kế, kỹ sư và chuyên gia tư vấn của Arup mang đến các dự án sáng tạo trên toàn cầu.

Tình huống:
Arup đã có một Văn phòng Quản lý Danh mục dự án CNTT toàn cầu (PMO) nhưng văn phòng đó phải tạo thủ công báo cáo tình trạng bằng cách sử dụng các cập nhật email và trang tính từ các văn phòng khu vực.

Lợi ích

  • Nhanh chóng, dễ dàng nắm được chi tiết chuyên sâu của trạng thái dự án
  • Nền tảng tạo ý tưởng đơn giản mà hiệu quả
  • Truy nhập vào dữ liệu dự án từ mọi nơi

Nền tảng để cải tiến không ngừng

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh biểu đồ trong nghiên cứu TEI, đọc về tác động kinh tế tổng thể của ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Sản phẩm & Dịch vụ Công nghệ

Nghiên cứu TEI

Tác động Kinh tế Tổng thể của ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Tìm hiểu cách các công ty đã sử dụng ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft nhằm phát triển các biện pháp quản lý dự án nhất quán hơn và có được tầm nhìn tốt hơn về tình trạng hoạt động của các danh mục dự án.

Tìm hiểu thêm
Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Project Online Professional.

Đối tác Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Các đối tác của Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft đã chứng minh chuyên môn trong việc triển khai và mở rộng Project. Kết nối với một đối tác tham gia, đơn vị có thể giúp xác định các yêu cầu của bạn và triển khai giải pháp phù hợp với các nhu cầu kinh doanh của bạn.

Thử Ngay với Đối tác