Project Standard

Project 2019 sắp xếp dự án khoa học, đúng lịch trình bằng các công cụ giúp bắt đầu dễ dàng, lập kế hoạch nhanh chóng và hoàn thành dự án đúng hạn, trong ngân sách.

{PS2019Buy|price}
Hình ảnh một người ngồi ở bàn làm việc và làm việc trên máy tính bảng Surface, sử dụng Microsoft Project.Một người ngồi ở bàn làm việc và làm việc trên máy tính bảng Surface, sử dụng Microsoft Project.

Giữ cho các dự án của bạn luôn được sắp xếp khoa học và theo đúng lịch trình

Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị màn hình Dự án Mới trong Microsoft Project.

Bắt đầu nhanh

Sử dụng màn hình Bắt đầu để tìm hiểu về các chức năng cơ bản. Các mẫu cài sẵn sẽ giúp bạn bắt đầu dự án đúng lịch trình.

Lên lịch hiệu quả

Công cụ lên lịch tự động quen thuộc giúp bạn giảm tình trạng thiếu hiệu quả và thời gian đào tạo. Nhiều đường thời gian giúp bạn dễ trực quan hóa các lịch biểu phức tạp hơn.

Tối ưu hóa các tác vụ

Công cụ trực quan hóa giúp bạn hiểu các tác vụ liên quan với nhau như thế nào. Và bằng cách chạy kịch bản nếu-thì, bạn có thể tận dụng tối đa việc gán tác vụ.

Tính năng

Thiết lập thông minh

+

Khởi động nhanh

Màn hình Bắt đầu sẽ hướng dẫn bạn qua các chức năng cơ bản, như liên kết các tác vụ và tạo đường thời gian, nhằm giúp bạn nắm bắt và thao tác nhanh.

Các mẫu tốt nhất

Bắt đầu dự án của bạn một cách chuẩn xác, sử dụng một trong nhiều mẫu cài sẵn có trong Project Standard và trên Office.com.

Tìm kiếm trực quan

Sử dụng thanh tìm kiếm Cho Tôi Biết—tiêu chuẩn trên hầu hết các sản phẩm Office—để nhanh chóng tìm các tính năng hữu ích trong Project nhằm giúp bạn có thể làm việc hiệu quả hơn.

Lên lịch mạnh mẽ

+

Biểu đồ quen thuộc

Project Standard cung cấp các công cụ quen thuộc như biểu đồ Gantt nhằm giúp bạn tạo lịch biểu dễ dàng và rút ngắn thời gian đào tạo.

Tự động hóa thông minh

Giảm tình trạng thiếu hiệu quả với các tính năng tự động. Tự động nhập ngày bắt đầu và kết thúc dựa trên các thành phần phụ thuộc, đồng thời tìm kiếm các cách hiệu quả hơn để xây dựng lịch biểu.

Nhiều đường thời gian

Tích hợp nhiều đường thời gian giúp bạn biểu thị các lịch biểu phức tạp một cách trực quan và hiểu rõ mọi khía cạnh của một dự án. Dễ dàng chia sẻ đường thời gian bằng các công cụ Office quen thuộc như PowerPoint (Office, bao gồm PowerPoint, được bán riêng).

Đường cơ sở trực quan

Bạn có thể sử dụng đường cơ sở để giúp người ra quyết định theo dõi và so sánh tiến độ thực tế với kế hoạch dự án ban đầu.

Tối ưu hóa quản lý tác vụ

+

Trực quan hóa mối quan hệ

Tính năng tô sáng đường dẫn tác vụ trong biểu đồ Gantt sẽ giúp bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa các tác vụ và xác định xem đâu là tác vụ quan trọng nhất đối với thành công của dự án.

Ứng dụng được kết nối

+

Đơn giản hóa chia sẻ

Dễ dàng sao chép thông tin dự án từ Project, rồi dán vào các ứng dụng Office như PowerPoint và Word (Office, bao gồm PowerPoint và Word, được bán riêng), đồng thời lưu trữ các đối tượng thành phần của dự án trong OneDrive.

Đưa ra quyết định tốt hơn

+

Báo cáo mang tính thông tin

Các báo cáo được tích hợp sẵn như Tổng quan về Công việc còn lại và Tài nguyên sẽ giúp bạn tìm hiểu chuyên sâu, truyền đạt thông tin đến các bên liên quan cũng như đạt được kết quả.

Office Store

+

Các bổ trợ dành cho Office

Hãy truy nhập Office Store để tải các phần bổ trợ dành cho Office giúp mở rộng chức năng của Project để giải quyết các vấn đề về dự án và kinh doanh đặc thù.

Bạn có thêm câu hỏi?

Máy tính bảng Microsoft Surface hiển thị cửa sổ Dự án mới trong Project 2019.

Sở hữu Project 2019

Project 2019 giúp bạn sắp xếp một cách khoa học với các công cụ để giúp bạn dễ dàng bắt đầu, nhanh chóng lập kế hoạch và giữ cho dự án theo đúng lịch trình.

Mua ngay