Project Standard

Sắp xếp dự án và dễ dàng đo cũng như thông báo tiến độ với các báo cáo hiện đại.
{PS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Project Standard

Sắp xếp dự án và dễ dàng đo cũng như thông báo tiến độ với các báo cáo hiện đại.
{PS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Project Standard

Sắp xếp dự án và dễ dàng đo cũng như thông báo tiến độ với các báo cáo hiện đại.
{PS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Project Standard 2016
Project Standard 2016
Project
Bạn đang tìm cách nâng cấp? Dùng thử Project cho Office 365. Nhận được tất cả chức năng của Project Professional 2016 từ hầu như mọi nơi dưới dạng thuê bao trên máy tính luôn cập nhật thông qua Office 365.
Project
Bạn đang tìm cách nâng cấp? Dùng thử Project cho Office 365. Nhận được tất cả chức năng của Project Professional 2016 từ hầu như mọi nơi dưới dạng thuê bao trên máy tính luôn cập nhật thông qua Office 365.

Lợi ích

Microsoft Project Standard 2016 mang lại cho bạn những cách thức mới và dễ dàng hơn để tổ chức và theo sát các dự án. Tận dụng các tính năng linh hoạt giúp bạn bắt đầu và làm việc hiệu quả cũng như năng suất hơn. Dễ dàng tạo các báo cáo hiện đại để đo tiến độ và trao đổi hiệu quả các chi tiết dự án với nhóm của bạn và các bên liên quan.
Dễ dàng lên kế hoạch & quản lý dự án của bạn.

Giữ ngăn nắp

Dễ dàng lên kế hoạch & quản lý dự án của bạn với các tính năng trực quan để giúp bạn mang lại giá trị kinh doanh dự kiến.
 • Nhanh chóng tập trung vào nội dung quan trọng nhất, dễ dàng chọn hành động cần thực hiện và duyệt chức năng liền mạch với trải nghiệm trực quan nâng cao.
 • Chạm vào các mẫu Project mới nhất trên Office.com từ trong Project để bắt đầu nhanh.
 • Giữ ngăn nắp bằng cách truy nhập nhanh vào các tệp và vị trí gần đây từ Backstage.
Hiệu quả và ưu tiên.

Hiệu quả và ưu tiên

Hiệu quả và ưu tiên bằng cách tổng hợp công việc hàng ngày, nhiệm vụ dự án, chi tiết quan trọng và nhiều đường thời gian trong một giao diện ngữ cảnh và phong phú trực quan.
 • Duy trì kiểm soát các kế hoạch dự án của bạn bất kể quy mô.
 • Công cụ báo cáo phong phú, sẵn dùng ngay trong trải nghiệm giống Office quen thuộc giúp bạn đo tiến độ cũng như phân bổ tài nguyên nhanh chóng và dễ dàng.
 • Với việc tô sáng Đường dẫn Nhiệm vụ trong sơ đồ Gantt, bạn luôn biết cách các nhiệm vụ của mình kết hợp với nhau và xác định nhiệm vụ quan trọng nhất với sự thành công của dự án.
 • Tập trung vào nội dung quan trọng nhất bằng cách nhanh chóng tổ chức và nối kết các nhiệm vụ để tạo kế hoạch và đường thời gian dự án.
Hiệu quả và ưu tiên
Cung cấp bản trình bày hiệu quả.

Cung cấp dự án thành công

Cung cấp bản trình bày hiệu quả mang lại thông tin chi tiết ngay lập tức về việc lập kế hoạch nhiệm vụ, phân bổ tài nguyên, hiệu quả chi phí và nhiều chi tiết quan trọng của dự án của bạn.
 • Dạng xem nhiều đường thời gian của Project giúp bạn trực quan hóa dự án của mình để cung cấp bản trình bày xuất sắc cho nhóm, ban điều hành và các bên liên quan của mình.
 • Dễ dàng chia sẻ thông tin phân tích giúp bạn thông báo tiến độ và đạt kết quả tốt hơn.
 • Sử dụng các báo cáo sẵn dùng ngay như Tổng quan Tài nguyên và Công việc còn lại để nhanh chóng đo tiến độ và liên lạc hiệu quả với nhóm, ban điều hành và các bên liên quan của mình.
 • Dễ dàng sao chép và dán từ Project sang các ứng dụng Office quen thuộc như Word và PowerPoint mà không bị mất độ trung thực hoặc khả năng thay đổi các nhãn và kiểu.
Khám phá Office store.

Khám phá Office store

Khám phá Office Store để nhanh chóng đổi mới với các tùy chọn linh hoạt để tùy chỉnh và mở rộng các chức năng sẵn dùng ngay.
 • Office Store mới cung cấp các Bổ trợ cho Office giúp mở rộng chức năng của Project để giải quyết các vấn đề đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn và nhu cầu của doanh nghiệp của bạn.
 • Tìm các bổ trợ tại Office.com và chọn tùy chọn phân phối hoặc cung cấp quyền truy nhập thông qua danh mục ứng dụng công ty.
 • Chạm vào kiến trúc ứng dụng mạnh mẽ với bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) sẵn sàng cho khả năng lập trình tùy chỉnh.
Khám phá Office store.

Tìm hiểu thêm

Tận dụng Các báo cáo mới của Project với hướng dẫn từ đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi
Tổ chức và ưu tiên với mẹo về đường dẫn nhiệm vụ trên Blog Project
Lưu ý: Nội dung chi tiết có thể chỉ sẵn có bằng tiếng Anh.
{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#224798d2-dd49-b3f2-24a5-16991d8a522d|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}
Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}