Project

Tính năng Hàng đầu của Project

Microsoft Project giúp bạn dễ dàng hoạch định dự án và cộng tác với người khác. Hãy duy trì tổ chức và theo sát các dự án của bạn với một hệ thống quản lý dự án duy nhất được thiết kế để làm việc liền mạch với các ứng dụng khác của Microsoft và dịch vụ điện toán đám mây.
Giữ ngăn nắp

Giữ ngăn nắp

Dễ dàng hoạch định và quản lý các dự án của bạn bằng cách dùng các mẫu Project mới nhất từ Office.com.
Luôn biết cách kết hợp các nhiệm vụ của bạn và xác định nhiệm vụ nào là quan trọng nhất cho sự thành công của dự án với tính năng tô sáng Đường dẫn Nhiệm vụ mới trong Biểu đồ Gantt.
Tạo site dự án trong Office 365 hoặc SharePoint chỉ bằng vài cú bấm chuột để nhanh chóng chia sẻ các chi tiết của dự án với nhóm của bạn, giúp mọi người luôn được tổ chức và kết nối.

Cung cấp dự án thành công

Sử dụng báo cáo vượt giới hạn, đẹp mắt như Tổng quan Tài nguyên và Công việc còn lại hoặc tạo báo cáo của riêng bạn với trải nghiệm quen thuộc giống như Excel nhằm đo nhanh tiến độ và liên lạc hiệu quả với nhóm, ban điều hành và các bên liên quan của bạn.
Dự đoán thay đổi bằng các công cụ nâng cao như Trình lập kế hoạch Nhóm giúp bạn xem và sửa đổi các vấn đề tiềm tàng trước khi chúng có thể ảnh hưởng đến tiến độ của bạn.
Tận dụng các Ứng dụng dành cho Office từ Office Store mới giúp mở rộng chức năng của Project để giải quyết các vấn đề đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn và nhu cầu của doanh nghiệp bạn.
Cung cấp dự án thành công
Cải thiện sự cộng tác hàng ngày

Cải thiện sự cộng tác hàng ngày

Làm việc liền mạch với người khác để theo dõi trạng thái và quản lý các thay đổi một cách hiệu quả.
Nhanh chóng cung cấp thông tin dự án cho nhóm của bạn và dễ dàng nhận được các thay đổi của họ từ hầu như mọi nơi với tính năng đồng bộ hóa danh sách nhiệm vụ được cải thiện giữa Project và Office 365 hoặc SharePoint.
Bắt đầu các cuộc hội thoại thời gian thực ngay từ dự án của bạn với tích hợp mới giữa Project với Skype for Business và Skype for Business Online.
Project mới cho phép tổ chức của bạn nhanh chóng bắt đầu dự án, ưu tiên các khoản đầu tư danh mục dự án và mang lại kết quả với giá trị kinh doanh dự kiến. Đây là một giải pháp trực tuyến linh hoạt giúp quản lý danh mục dự án (PPM) và công việc hàng ngày—được cung cấp thông qua Office 365. Project mới này cũng có sẵn để lắp đặt tại chỗ.
Căn chỉnh tầm nhìn và nỗ lực

Căn chỉnh tầm nhìn và nỗ lực

Đánh giá ý tưởng hoặc đo lường mức đóng góp chiến lược của các yêu cầu cạnh tranh một cách hiệu quả để xác định việc căn chỉnh và hợp lý hóa quá trình khởi đầu dự án.
Cải thiện khả năng quản lý và kiểm soát bằng cách tạo ra và quản lý các dòng công việc mạnh mẽ không cần mã hóa.

Tăng cường sự cộng tác hàng ngày

Tránh các sự cố gây tốn kém khi làm việc theo nhóm—với những cách thức mới để cộng tác và hành động nhanh chóng.
Kết hợp trải nghiệm xã hội của SharePoint với Project, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận, chia sẻ thông tin và khả năng hoàn thành công việc của nhóm bạn.
Giúp nhóm bạn luôn cập nhật thông tin trong khi di chuyển và từ hầu như mọi thiết bị.
Tăng cường sự cộng tác hàng ngày
Quản lý tài nguyên hiệu quả

Quản lý tài nguyên hiệu quả

Xem nhóm của bạn đang làm gì ngay cả khi họ đang quản lý công việc hàng ngày hoặc các dự án không dự kiến trước trong SharePoint.
Đồng bộ danh sách nhiệm vụ SharePoint Online với Project Online để báo cáo về hoạt động của nhóm bạn.
Đo chính xác việc sử dụng tài nguyên và quản lý tốt hơn việc phân bổ tài nguyên để phù hợp với chiến lược của bạn.
HiệnẨn
Quản lý Dự án
Microsoft Project giúp bạn dễ dàng hoạch định dự án và cộng tác với người khác. Hãy duy trì tổ chức và theo sát các dự án của bạn với một hệ thống quản lý dự án duy nhất được thiết kế để làm việc liền mạch với các ứng dụng khác của Microsoft và dịch vụ điện toán đám mây.
Giữ ngăn nắp

Giữ ngăn nắp

Dễ dàng hoạch định và quản lý các dự án của bạn bằng cách dùng các mẫu Project mới nhất từ Office.com.
Luôn biết cách kết hợp các nhiệm vụ của bạn và xác định nhiệm vụ nào là quan trọng nhất cho sự thành công của dự án với tính năng tô sáng Đường dẫn Nhiệm vụ mới trong Biểu đồ Gantt.
Tạo site dự án trong Office 365 hoặc SharePoint chỉ bằng vài cú bấm chuột để nhanh chóng chia sẻ các chi tiết của dự án với nhóm của bạn, giúp mọi người luôn được tổ chức và kết nối.
Cung cấp dự án thành công

Cung cấp dự án thành công

Sử dụng báo cáo vượt giới hạn, đẹp mắt như Tổng quan Tài nguyên và Công việc còn lại hoặc tạo báo cáo của riêng bạn với trải nghiệm quen thuộc giống như Excel nhằm đo nhanh tiến độ và liên lạc hiệu quả với nhóm, ban điều hành và các bên liên quan của bạn.
Dự đoán thay đổi bằng các công cụ nâng cao như Trình lập kế hoạch Nhóm giúp bạn xem và sửa đổi các vấn đề tiềm tàng trước khi chúng có thể ảnh hưởng đến tiến độ của bạn.
Tận dụng các Ứng dụng dành cho Office từ Office Store mới giúp mở rộng chức năng của Project để giải quyết các vấn đề đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn và nhu cầu của doanh nghiệp bạn.
Cải thiện sự cộng tác hàng ngày

Cải thiện sự cộng tác hàng ngày

Làm việc liền mạch với người khác để theo dõi trạng thái và quản lý các thay đổi một cách hiệu quả.
Nhanh chóng cung cấp thông tin dự án cho nhóm của bạn và dễ dàng nhận được các thay đổi của họ từ hầu như mọi nơi với tính năng đồng bộ hóa danh sách nhiệm vụ được cải thiện giữa Project và Office 365 hoặc SharePoint.
Bắt đầu các cuộc hội thoại thời gian thực ngay từ dự án của bạn với tích hợp mới giữa Project với Skype for Business và Skype for Business Online.
HiệnẨn
Quản lý Danh mục Dự án
Project mới cho phép tổ chức của bạn nhanh chóng bắt đầu dự án, ưu tiên các khoản đầu tư danh mục dự án và mang lại kết quả với giá trị kinh doanh dự kiến. Đây là một giải pháp trực tuyến linh hoạt giúp quản lý danh mục dự án (PPM) và công việc hàng ngày—được cung cấp thông qua Office 365. Project mới này cũng có sẵn để lắp đặt tại chỗ.
Căn chỉnh tầm nhìn và nỗ lực

Căn chỉnh tầm nhìn và nỗ lực

Đánh giá ý tưởng hoặc đo lường mức đóng góp chiến lược của các yêu cầu cạnh tranh một cách hiệu quả để xác định việc căn chỉnh và hợp lý hóa quá trình khởi đầu dự án.
Cải thiện khả năng quản lý và kiểm soát bằng cách tạo ra và quản lý các dòng công việc mạnh mẽ không cần mã hóa.
Tăng cường sự cộng tác hàng ngày

Tăng cường sự cộng tác hàng ngày

Tránh các sự cố gây tốn kém khi làm việc theo nhóm—với những cách thức mới để cộng tác và hành động nhanh chóng.
Kết hợp trải nghiệm xã hội của SharePoint với Project, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận, chia sẻ thông tin và khả năng hoàn thành công việc của nhóm bạn.
Giúp nhóm bạn luôn cập nhật thông tin trong khi di chuyển và từ hầu như mọi thiết bị.
Quản lý tài nguyên hiệu quả

Quản lý tài nguyên hiệu quả

Xem nhóm của bạn đang làm gì ngay cả khi họ đang quản lý công việc hàng ngày hoặc các dự án không dự kiến trước trong SharePoint.
Đồng bộ danh sách nhiệm vụ SharePoint Online với Project Online để báo cáo về hoạt động của nhóm bạn.
Đo chính xác việc sử dụng tài nguyên và quản lý tốt hơn việc phân bổ tài nguyên để phù hợp với chiến lược của bạn.

Tìm hiểu thêm

Tận dụng các báo cáo mới của Project với hướng dẫn từ nhóm kỹ thuật của chúng tôi
Tổ chức và ưu tiên với mẹo đường dẫn nhiệm vụ trên Blog Project
Chuyên gia CNTT: Làm quen với các chức năng kỹ thuật của Project trong đám mây với Video tổng quan về Project Online
Đọc Các câu chuyện thành công của Project Online từ các khách hàng doanh nghiệp dùng giải pháp PPM tại chỗ mới nhất của chúng tôi để mang lại giá trị kinh doanh nhờ khả năng kiểm soát của Office 365
Lưu ý: Nội dung chi tiết có thể chỉ sẵn có bằng tiếng Anh.
{"pmgControls":[{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}]}