Project

Quản lý tài nguyên

Resource management

Microsoft Project giúp tổ chức chủ động quản lý việc sử dụng tài nguyên, xác định sớm khó khăn, dự đoán đúng nhu cầu tài nguyên, cải thiện lựa chọn và bàn giao dự án đúng hạn.


Yêu cầu tài nguyên có hệ thống

Sử dụng tính năng Cam kết Tài nguyên nhằm yêu cầu và cố định tài nguyên để các dự án của bạn luôn có đủ nguồn lực.
Device with Project file open titled Resource Request
Device with Project file open titled Capacity and Engagements Heatmap with a chart of color-coded information

Bản đồ nhiệt trực quan

Xem cách sử dụng tài nguyên bằng bản đồ nhiệt Năng suất. Nhanh chóng xác định tài nguyên bị sử dụng quá mức và tài nguyên không được tận dụng để tối ưu hóa các nhiệm vụ.

Phân tích tài nguyên mạnh mẽ

So sánh tài nguyên trên dữ liệu tiêu chuẩn và dự đoán mức sử dụng dự kiến. Các báo cáo được tích hợp sẵn sẽ giúp bạn giám sát tiến độ và giải quyết các khúc mắc.
Device showing Power BI open with a series of data visualizations
Device with Project file open and a Skype for Business chat laid on top of it

Giải pháp cộng tác tích hợp

Cộng tác hiệu quả bằng các công cụ như Skype for Business (được bán riêng). Các nhóm có thể truy nhập Skype trong kế hoạch dự án nên cũng không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Theo dõi Project

Follow Project on LinkedIn
Theo dõi Project trên LinkedIn
Follow Project on Twitter
Theo dõi Project trên Twitter
Follow Project on Facebook
Theo dõi Project trên Facebook
Follow Project On Blog
Blog Project