Quản lý tài nguyên

Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft cho phép các tổ chức chủ động quản lý việc sử dụng tài nguyên, xác định sớm các vướng mắc, dự đoán chính xác nhu cầu tài nguyên, đồng thời cải thiện sự lựa chọn dự án cũng như việc chuyển giao dự án đúng hạn.

Cải thiện khả năng tối ưu hóa tài nguyên và chuyển giao dự án

Màn hình máy tính bảng hiển thị cửa sổ Yêu cầu Tài nguyên trong Project Web App.
 

Sử dụng tính năng Cam kết Phân bổ Tài nguyên nhằm yêu cầu và cố định tài nguyên để các dự án của bạn luôn có đủ nguồn lực.

Màn hình máy tính bảng hiển thị bản đồ nhiệt về khả năng và cam kết của Microsoft Project trong Office 365.
 
 

Xem cách thức sử dụng tài nguyên bằng bản đồ nhiệt Khả năng. Nhanh chóng xác định tài nguyên bị lạm dụng và tài nguyên không được tận dụng để tối ưu hóa các nhiệm vụ.

Màn hình máy tính bảng hiển thị nhiều báo cáo được tích hợp sẵn có trong Power BI.
 
 

So sánh tài nguyên trên dữ liệu tiêu chuẩn và dự đoán mức sử dụng dự kiến. Các báo cáo được tích hợp sẵn sẽ giúp bạn giám sát tiến độ và giải quyết các khúc mắc.

Màn hình máy tính bảng hiển thị biểu đồ Gantt trong Microsoft Project, với một tin nhắn tức thời xuất hiện trong Skype for Business
 
 

Khuyến khích cộng tác bằng các công cụ như Skype for Business. Các nhóm có thể truy nhập Skype trong kế hoạch dự án nên không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Máy tính bảng và điện thoại di động hiển thị các chi tiết dự án trong Office 365, cho phép quản lý tác vụ và thời gian di động.
 
 

Cho phép thực hiện chiến lược sử dụng chính thiết bị của bạn với ứng dụng quản lý thời gian và tác vụ quản lý di động. Đăng cập nhật từ mọi thiết bị và giám sát tiến độ mọi lúc mọi nơi.

Câu chuyện khách hàng về quản lý tài nguyên

Câu chuyện khách hàng chỉ sẵn có bằng tiếng Anh

Hình ảnh màn hình Microsoft Project, tìm hiểu cách Project Online đã giúp một nhóm ở Microsoft cải thiện hoạt động quản lý dự án

Sản xuất Rời rạc

Nghiên cứu tình huống CNTT Microsoft

Nhóm có thể xem dự án tập trung từ mọi vị trí.

Project Online Premium đã giúp nhóm Dịch vụ Cộng tác và Cơ sở hạ tầng của Microsoft có được khả năng quản lý dự án mạnh mẽ hơn, đồng thời loại bỏ chi phí duy trì máy chủ. Giờ đây, các nhà quản lý dự án có thể tải ngay các cập nhật từ mọi vị trí hoặc thiết bị.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh logo Arup, tìm hiểu cách Arup sử dụng Microsoft Project

Sản xuất, Doanh nghiệp, Project Online Premium

ARUP

Arup là đội ngũ sáng tạo đóng vai trò quan trọng tại nhiều dự án nổi bật nhất trong môi trường xây dựng trên thế giới. Từ hơn 90 văn phòng trên toàn thế giới, các nhà hoạch định, nhà thiết kế, kỹ sư và chuyên gia tư vấn của Arup mang đến các dự án sáng tạo trên toàn cầu.

Tình huống:
Arup đã có một Văn phòng Quản lý Danh mục dự án CNTT toàn cầu (PMO) nhưng văn phòng đó phải tạo thủ công báo cáo tình trạng bằng cách sử dụng các cập nhật email và trang tính từ các văn phòng khu vực.

Lợi ích:

  • Nhanh chóng, dễ dàng nắm được chi tiết chuyên sâu của trạng thái dự án
  • Nền tảng tạo ý tưởng đơn giản mà hiệu quả
  • Truy nhập vào dữ liệu dự án từ mọi nơi
  • Nền tảng để cải tiến không ngừng

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh biểu đồ được lấy từ nghiên cứu TEI hiển thị chiến lược tạo chuyển đổi trong toàn công ty bao gồm bốn phần, đọc về tác động kinh tế tổng thể của ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Sản phẩm & Dịch vụ Công nghệ

Nghiên cứu T E I

Tác động Kinh tế Tổng thể của ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft

Tìm hiểu cách các công ty đã sử dụng ứng dụng Quản lý Dự án & Danh mục Dự án Microsoft nhằm phát triển các biện pháp quản lý dự án nhất quán hơn và có được tầm nhìn tốt hơn về tình trạng hoạt động của các danh mục dự án.

Tìm hiểu thêm
Máy tính bảng Microsoft hiển thị cửa sổ Dự án Mới trong Surface Project Online Premium.

Project Online Premium

Project Online Premium quản lý các danh mục dự án, chương trình và tài nguyên của bạn để tạo ra kết quả tối ưu. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.

Xem các gói & giá cả