Project

Quản lý tài nguyên

Microsoft Project giúp tổ chức chủ động quản lý việc sử dụng tài nguyên, xác định sớm khó khăn, dự đoán đúng nhu cầu tài nguyên, cải thiện lựa chọn và bàn giao dự án đúng hạn.

Yêu cầu tài nguyên có hệ thống

Sử dụng tính năng Cam kết Tài nguyên nhằm yêu cầu và cố định tài nguyên để các dự án của bạn luôn có đủ nguồn lực.

Thiết bị với tệp Project có tiêu đề Yêu cầu tài nguyên đang mở

Bản đồ nhiệt trực quan

Xem cách thức sử dụng tài nguyên bằng bản đồ nhiệt Khả năng. Nhanh chóng xác định tài nguyên bị sử dụng quá mức và tài nguyên không được tận dụng để tối ưu hóa các nhiệm vụ.

Thiết bị với tệp Project có tiêu đề Bản đồ nhiệt Khả năng và cam kết đang mở, kèm theo biểu đồ thông tin được mã hóa màu

Phân tích tài nguyên mạnh mẽ

So sánh tài nguyên trên dữ liệu tiêu chuẩn và dự đoán mức sử dụng dự kiến. Các báo cáo được tích hợp sẵn sẽ giúp bạn giám sát tiến độ và giải quyết các khúc mắc.

Thiết bị hiển thị Power BI đang mở, kèm theo một chuỗi hình ảnh trực quan của dữ liệu

Giải pháp cộng tác tích hợp

Cộng tác hiệu quả bằng các công cụ như Skype for Business (được bán riêng). Các nhóm có thể truy nhập Skype trong kế hoạch dự án nên bạn không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Thiết bị với tệp Project đang mở và một cuộc trò chuyện Skype for Business nằm ở trên