SharePoint

Tổng quan về SharePoint

Một màn hình máy tính để bàn hiển thị tài liệu bán hàng và tiếp thị trong SharePoint.
SharePoint

Tổng quan về SharePoint

Một màn hình máy tính để bàn hiển thị tài liệu bán hàng và tiếp thị trong SharePoint.
SharePoint

Tổng quan về SharePoint

Ảnh chụp màn hình một nguồn cấp tin tức SharePoint hiển thị tùy chọn Chia sẻ với mọi người.
Ảnh chụp màn hình một nguồn cấp tin tức SharePoint hiển thị tùy chọn Chia sẻ với mọi người.

Chia sẻ

Kết nối với nhân viên trong toàn doanh nghiệp. Sử dụng SharePoint để tham gia với mọi người, chia sẻ ý tưởng và tạo lập lại cách bạn cùng nhau làm việc.
Cận cảnh đường thời gian tóm tắt của dự án trong SharePoint.
Cận cảnh đường thời gian tóm tắt của dự án trong SharePoint.

Tổ chức

Bất kể bạn đang làm việc theo nhóm hay cá nhân, SharePoint giúp bạn tổ chức thông tin, mọi người và dự án.
Cận cảnh đường thời gian tóm tắt của dự án trong SharePoint.
Ảnh chụp màn hình trang Mọi người trong SharePoint, nơi bạn có thể dễ dàng kết nối.
Ảnh chụp màn hình trang Mọi người trong SharePoint, nơi bạn có thể dễ dàng kết nối.

Khám phá

SharePoint giúp dễ dàng tìm câu trả lời, khám phá thông tin và kết nối với chuyên gia.
Ảnh chụp màn hình trang ứng dụng SharePoint trong Office Store.
Ảnh chụp màn hình trang ứng dụng SharePoint trong Office Store.

Xây dựng

Nhà phát triển và thiết kế web có thể tạo những trải nghiệm mới trên SharePoint bằng các công cụ và tiêu chuẩn internet quen thuộc.
Ảnh chụp màn hình trang ứng dụng SharePoint trong Office Store.
Ảnh chụp màn hình trung tâm quản trị SharePoint, nơi bạn có thể dễ dàng quản lý site và người dùng.
Ảnh chụp màn hình trung tâm quản trị SharePoint, nơi bạn có thể dễ dàng quản lý site và người dùng.

Quản lý

SharePoint cung cấp khả năng điều khiển mạnh mẽ cho phép bộ phận CNTT quản lý chi phí, rủi ro và thời gian của mình.

Tìm hiểu thêm

Yammer

Mở rộng sức mạnh cộng tác của SharePoint bằng cách dùng cùng với Yammer—mạng xã hội cho doanh nghiệp.

Câu chuyện khách hàng

Các công ty trên toàn thế giới đang sử dụng SharePoint để thay đổi việc kinh doanh của mình.

Tìm hiểu thêm

Yammer

Mở rộng sức mạnh cộng tác của SharePoint bằng cách dùng cùng với Yammer—mạng xã hội cho doanh nghiệp.

Câu chuyện khách hàng

Các công ty trên toàn thế giới đang sử dụng SharePoint để thay đổi việc kinh doanh của mình.
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}