SharePoint

Câu chuyện khách hàng của SharePoint

“Toyota có 300.000 trang nội dung và chức năng tìm kiếm của SharePoint 2013 cho phép chúng tôi nhanh chóng truy xuất thông tin mà khách hàng thực sự muốn và đề xuất nội dung họ quan tâm."

—Hidehiko Sasaki

Tổng Giám đốc, Bộ phận Kế hoạch Internet

Phòng e-TOYOTA, Toyota

SharePoint

Câu chuyện khách hàng của SharePoint

“Toyota có 300.000 trang nội dung và chức năng tìm kiếm của SharePoint 2013 cho phép chúng tôi nhanh chóng truy xuất thông tin mà khách hàng thực sự muốn và đề xuất nội dung họ quan tâm."

—Hidehiko Sasaki

Tổng Giám đốc, Bộ phận Kế hoạch Internet

Phòng e-TOYOTA, Toyota

Một đường cao tốc dẫn đến thành phố. Đọc những câu chuyện của khách hàng SharePoint 2013 từ khắp nơi trên thế giới.
Một đường cao tốc dẫn đến thành phố. Đọc những câu chuyện của khách hàng SharePoint 2013 từ khắp nơi trên thế giới.
SharePoint

Câu chuyện khách hàng của SharePoint

“Toyota có 300.000 trang nội dung và chức năng tìm kiếm của SharePoint 2013 cho phép chúng tôi nhanh chóng truy xuất thông tin mà khách hàng thực sự muốn và đề xuất nội dung họ quan tâm."

—Hidehiko Sasaki

Tổng Giám đốc, Bộ phận Kế hoạch Internet

Phòng e-TOYOTA, Toyota

Aéroports de Paris

Aéroports de Paris

Sân bay Pháp nâng cấp phần mềm để cải thiện chất lượng và tốc độ tìm kiếm thông tin.
Cambridgeshire Constabulary

Cambridgeshire Constabulary

Lực lượng cảnh sát Vương quốc Anh giảm chi phí và tăng cường an ninh công cộng với khả năng cộng tác nâng cao.
Công ty Street Crane

Công ty Street Crane

Nhà sản xuất sản phẩm rời rạc tăng cường hoạt động quan trọng về kinh doanh trên toàn cầu.
Yokohama

Yokohama

Công ty phân phối lớn giảm 89% thời gian chu trình xử lý.
ASB Bank Ltd.

ASB Bank Ltd.

Ngân hàng ở New Zealand đổi mới môi trường làm việc và nâng cao hiệu suất với cộng tác xã hội.
Tập đoàn D&M

Tập đoàn D&M

Nhờ di chuyển và thiết kế lại website bằng SharePoint Server 2013, Tập đoàn D&M báo cáo tốc độ thâm nhập thị trường nhanh hơn, khả năng phát hành di động được nâng cao và khả năng lập danh mục sản phẩm được đơn giản hóa.
Toyota

Toyota

Toyota thiết kế lại cổng thông tin web bằng các giải pháp điện toán đám mây và quản lý nội dung có thể mở rộng.
Barking, Havering and Redbridge University Hospitals NHS Trust

Barking, Havering and Redbridge University Hospitals NHS Trust

Bệnh viện được xếp hạng #1 nhờ cải tiến về an toàn cho bệnh nhân và năng suất của nhân viên.
Công ty Xây dựng NPL

Công ty Xây dựng NPL

Lãnh đạo xây dựng đường ống vượt 300% mức lợi nhuận trên vốn đầu tư nhờ tự động hóa quy trình đền bù.
United

United

United đơn giản hóa việc quản lý nội dung bằng cách giảm thời gian cần để nhập các khoản mục vào hệ thống nội bộ của họ.
Đại học Boise State

Đại học Boise State

Giải pháp cho trường đại học thống nhất sinh viên, giảng viên, nhân viên, và các hệ thống quan trọng về kinh doanh.
The Regional Municipality of Niagara

The Regional Municipality of Niagara

Chính quyền thành phố ở Canada sử dụng phần mềm để cải thiện dữ liệu kinh doanh và tiết kiệm 3,1 triệu USD.
Woods Bagot Holdings Pty Ltd.

Woods Bagot Holdings Pty Ltd.

Công ty kiến trúc ở Úc mở rộng khả năng cộng tác để hỗ trợ nhân lực toàn cầu.
Aéroports de Paris

Aéroports de Paris

Sân bay Pháp nâng cấp phần mềm để cải thiện chất lượng và tốc độ tìm kiếm thông tin.
Barking, Havering and Redbridge University Hospitals NHS Trust

Barking, Havering and Redbridge University Hospitals NHS Trust

Bệnh viện được xếp hạng #1 nhờ cải tiến về an toàn cho bệnh nhân và năng suất của nhân viên.
Cambridgeshire Constabulary

Cambridgeshire Constabulary

Lực lượng cảnh sát Vương quốc Anh giảm chi phí và tăng cường an ninh công cộng với khả năng cộng tác nâng cao.
Công ty Xây dựng NPL

Công ty Xây dựng NPL

Lãnh đạo xây dựng đường ống vượt 300% mức lợi nhuận trên vốn đầu tư nhờ tự động hóa quy trình đền bù.
Công ty Street Crane

Công ty Street Crane

Nhà sản xuất sản phẩm rời rạc tăng cường hoạt động quan trọng về kinh doanh trên toàn cầu.
United

United

United đơn giản hóa việc quản lý nội dung bằng cách giảm thời gian cần để nhập các khoản mục vào hệ thống nội bộ của họ.
Yokohama

Yokohama

Công ty phân phối lớn giảm 89% thời gian chu trình xử lý.
ASB Bank Ltd.

ASB Bank Ltd.

Ngân hàng ở New Zealand đổi mới môi trường làm việc và nâng cao hiệu suất với cộng tác xã hội.
Đại học Boise State

Đại học Boise State

Giải pháp cho trường đại học thống nhất sinh viên, giảng viên, nhân viên, và các hệ thống quan trọng về kinh doanh.
Tập đoàn D&M

Tập đoàn D&M

Nhờ di chuyển và thiết kế lại website bằng SharePoint Server 2013, Tập đoàn D&M báo cáo tốc độ thâm nhập thị trường nhanh hơn, khả năng phát hành di động được nâng cao và khả năng lập danh mục sản phẩm được đơn giản hóa.
The Regional Municipality of Niagara

The Regional Municipality of Niagara

Chính quyền thành phố ở Canada sử dụng phần mềm để cải thiện dữ liệu kinh doanh và tiết kiệm 3,1 triệu USD.
Toyota

Toyota

Toyota thiết kế lại cổng thông tin web bằng các giải pháp điện toán đám mây và quản lý nội dung có thể mở rộng.
Woods Bagot Holdings Pty Ltd.

Woods Bagot Holdings Pty Ltd.

Công ty kiến trúc ở Úc mở rộng khả năng cộng tác để hỗ trợ nhân lực toàn cầu.
Ghi chú: Có thể xem các bài viết và video về câu chuyện của khách hàng bằng tiếng Anh.

Tài nguyên

Nghiên cứu Tình huống của Microsoft

SharePoint giúp các cho tổ chức nâng cao khả năng người dùng của họ để thúc đẩy mục tiêu kinh doanh.

{"pmgControls":

[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}