SharePoint Online

Chia sẻ và quản lý nội dung, kiến thức và các ứng dụng giúp hỗ trợ làm việc nhóm, nhanh chóng tìm thông tin và cộng tác liền mạch trong toàn tổ chức.

{SPOP1Buy|price}

người dùng/tháng

(Gói SharePoint Online 1)

Giá chưa bao gồm thuế.
Bạn cũng có thể tải SharePoint Online cùng với Office 365.

Xem thêm Chi tiết

Để biết mọi tính năng được tích hợp, hãy xem mô tả dịch vụ chi tiết.

iTunes, iPhone và iPad là các nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là nhãn hiệu của Google Inc.