Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
SharePoint

SharePoint Online

Các gói Online khởi động với mức
{SPOP1Buy|price}
người dùng/tháng
người dùng/tháng
Bạn cũng có thể nhận SharePoint Online với Office 365.
SharePoint

SharePoint Online

Các gói Online khởi động với mức
{SPOP1Buy|price}
người dùng/tháng
người dùng/tháng
Bạn cũng có thể nhận SharePoint Online với Office 365.
SharePoint

SharePoint Online

Các gói Online khởi động với mức
{SPOP1Buy|price}
người dùng/tháng
người dùng/tháng
Bạn cũng có thể nhận SharePoint Online với Office 365.
Ba người làm việc trên máy tính xách tay và sổ ghi chép đang sử dụng SharePoint Online.
Ba người làm việc trên máy tính xách tay và sổ ghi chép đang sử dụng SharePoint Online.
SharePoint Online cung cấp các tính năng mạnh mẽ của SharePoint mà không cần phải mất chi phí tốn kém liên quan trong việc tự quản lý cơ sở hạ tầng. Tùy chọn quản lý linh hoạt đảm bảo rằng bạn vẫn duy trì quyền kiểm soát mình cần để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của tổ chức của bạn. Bạn có thể mua SharePoint trên điện toán đám mây dưới dạng gói độc lập hoặc như một phần của bộ Office 365 nơi bạn cũng có thể truy nhập vào Exchange, Skype for Business, ứng dụng khách Office và các ứng dụng web.
Ba ảnh chụp màn hình của một nguồn cấp tin tức SharePoint Online trên các thiết bị di động khác nhau.
Ba ảnh chụp màn hình của một nguồn cấp tin tức SharePoint Online trên các thiết bị di động khác nhau.

Sẵn dùng trên nhiều thiết bị

Sẵn dùng trên nhiều thiết bị

Dễ dàng truy cập và tương tác với nguồn cấp tin tức SharePoint của bạn dù bạn đi bất cứ đâu bằng cách sử dụng các ứng dụng di động của Sharepoint trên các thiết bị khác nhau.

Dễ quản lý

Bạn có thể được thiết lập trong nháy mắt! Bảng điều khiển quản trị mạnh mẽ cho phép tổ chức của bạn dễ dàng quản lý các chức năng, chính sách và bảo mật cho tất cả nội dung và tính năng trong SharePoint. Bảo trì tự động các máy chủ đảm bảo rằng bạn luôn được cập nhật các tính năng mới nhất với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.
Ảnh chụp màn hình bảng điều khiển quản trị trong SharePoint Online.
Ảnh chụp màn hình bảng điều khiển quản trị trong SharePoint Online.

Dễ quản lý

Bạn có thể được thiết lập trong nháy mắt! Bảng điều khiển quản trị mạnh mẽ cho phép tổ chức của bạn dễ dàng quản lý các chức năng, chính sách và bảo mật cho tất cả nội dung và tính năng trong SharePoint. Bảo trì tự động các máy chủ đảm bảo rằng bạn luôn được cập nhật các tính năng mới nhất với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.
Một phụ nữ trong trung tâm dữ liệu. Nhận được độ tin cậy cấp doanh nghiệp với SharePoint Online.
Một phụ nữ trong trung tâm dữ liệu. Nhận được độ tin cậy cấp doanh nghiệp với SharePoint Online.

Các tiêu chuẩn và độ tin cậy cấp doanh nghiệp

Các tiêu chuẩn và độ tin cậy cấp doanh nghiệp

Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách lưu trữ dữ liệu trong các trung tâm dữ liệu được phân bổ theo vùng địa lý với các chức năng phục hồi sau sự cố cao cấp và một nhóm chuyên gia giám sát máy chủ liên tục.

Office 365 FastTrack và gói tiếp nhận

FastTrack là lợi ích dịch vụ thêm vào được bao gồm cho những khách hàng đủ điều kiện của Office 365. Đội ngũ kỹ sư của Microsoft sẽ cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa để đảm bảo dịch vụ sẵn sàng được sử dụng trong toàn công ty. Tìm hiểu thêm

Gói tiếp nhận có giới hạn thời gian: Ngoài FastTrack, đối với khách hàng đủ điều kiện trong khoảng thời gian giới hạn (1 tháng 9, 2014 đến 30 tháng 6, 2015) đã nhận Office 365 có thể được hỗ trợ tiếp nhận bổ sung hoặc được hoàn trả đối tác CNTT của họ để hỗ trợ quá trình tiếp nhận. Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm

So sánh các tùy chọn

Xem một bảng so sánh tính năng giữa các gói SharePoint Online độc lập và SharePoint Server.
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#bd0aa9e6-28be-5ea9-de5d-c435dbba04e6|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}