SharePoint

Cách mới để làm việc cùng nhau

Một máy tính xách tay cho thấy tài liệu đang được truy nhập trên SharePoint.
Một máy tính xách tay cho thấy tài liệu đang được truy nhập trên SharePoint.
SharePoint

Cách mới để làm việc cùng nhau

SharePoint Online

Với Office 365, SharePoint cung cấp công nghệ bảo mật được nâng cao, dễ dàng quản lý và có thể truy nhập từ hầu hết mọi nơi.

OneDrive for Business

Một nơi cho tất cả các tệp công việc của bạn. Lưu trữ, đồng bộ, chia sẻ đơn giản và cộng tác dễ dàng trên các tệp với tích hợp Office Online.

Yammer

Mở rộng sức mạnh cộng tác của SharePoint bằng cách dùng cùng với Yammer—mạng xã hội cho doanh nghiệp.

dành cho SharePoint

Ứng dụng là cách tuyệt vời để thêm chức năng vào SharePoint. Duyệt và tìm kiếm ứng dụng trên SharePoint store.
Đóng
b295d5d8-72d1-4ac1-baa5-8fbfa0d77722
Lưu ý: Video bằng tiếng Anh có phụ đề được dịch. Bấm nút "CC" để bật phụ đề.
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"VideoPopup","params":"#1765427d-5a2d-309c-ca1f-5f71d551a4f7|#pmgPopupID1"},{"functionName":"VideoPopup","params":"#c6940c9b-d2ee-fcbb-5597-1b58e899e417|#pmgPopupID2"}]}