Hội thảo Âm thanh

Thúc đẩy cộng tác nhóm bằng các tùy chọn hội thảo quay số vào từ gần như mọi thiết bị. Với tính năng Hội thảo Âm thanh, bạn còn có thể hợp nhất các giải pháp cuộc họp của mình và giảm tính phức tạp khi cho phép nhân viên tham dự cuộc họp bằng điện thoại ở mọi nơi.

Hội thảo Âm thanh sẵn dùng dưới dạng một phần trong đăng ký Office 365 Enterprise E5 hoặc sẵn dùng trên cơ sở tính tiền theo phút dưới dạng phần bổ trợ cho đăng ký Office 365 E1 hoặc E3.

Microsoft Teams và Skype for Business Online đi kèm với nhau.

Tìm hiểu thêm

Tham dự cuộc họp qua điện thoại

Tận hưởng quyền truy nhập quay số vào thuận tiện vào cuộc họp trực tuyến, giúp người dự có thể tham gia các cuộc họp đã lên lịch từ điện thoại bất kỳ.

Các tính năng gọi phong phú

Người dự cuộc họp có thể tham gia cuộc họp trực tuyến sử dụng số quay số vào cục bộ từ các khu vực trên khắp thế giới hoặc để dịch vụ gọi lại cho họ trên điện thoại cố định hoặc di động.

Quản lý Office 365

Quản lý thuận tiện các nhu cầu Hội thảo Âm thanh từ trong Trung tâm quản trị Office 365. Tính năng Hội thảo Âm thanh hoạt động liền mạch với Office 365 và cung cấp cho bạn một điểm quản trị duy nhất.

Tính năng Hội thảo Âm thanh gồm:

Quay số vào tính phí

Tham gia thảo luận trong cuộc họp bằng âm thanh từ gần như mọi nơi bằng cách quay số điện thoại PSTN, rồi nhập mật mã hội thảo. Đơn giản hóa cuộc họp của bạn bằng cách tạo một số điện thoại quay số vào chung cho mọi người dự sử dụng.

Quay số ra

Quay số ra tới những người dự cuộc họp khác hoặc chuyển một cuộc họp đang tiến hành đến một số khác ngay trong cuộc họp. Sau khi tham gia cuộc họp, bạn có thể quay số ra đến một điểm cuối PSTN hoặc số điện thoại di động khác. Các cuộc gọi quay số ra có thể là cuộc gọi trong nước hoặc quốc tế.

Quay số vào miễn phí

Tham gia cuộc họp bằng cách quay số miễn phí và nhập mã PIN. Các số PSTN miễn phí có thể là số trong nước hoặc quốc tế.

Tùy chọn thanh toán theo phút

Tùy chọn để thêm Hội thảo Âm thanh vào đăng ký Office 365 Enterprise E1 hoặc Office 365 Enterprise E3 và thanh toán cho quay số ra tính phí, quay số vào tính phí và quay số vào miễn phí trên cơ sở tính theo phút.

 

Các yêu cầu cho Hội thảo Âm thanh

Nếu bạn có Office 365 Enterprise E5, Hội thảo Âm thanh đã được tích hợp.

Tìm hiểu thêm về Office 365 Enterprise E5

Nếu bạn có Office 365 Enterprise E1 hoặc E3 thì Hội thảo Âm thanh sẽ sẵn dùng với mức phí phần bổ trợ {PSTNBizE3ConferencingAddOn|price}/tháng. Mách nước về thuế và giới hạn mức sử dụng dịch vụ

Tìm hiểu thêm về Office 365 Enterprise E1

Tìm hiểu thêm về Office 365 Enterprise E3

Giá chưa bao gồm thuế.

 

Xem mức phí cho nơi bạn muốn gọi

Nhận được danh sách chi tiết về mức giá tính phí và miễn phí cho thỏa thuận của bạn theo quốc gia và tiền tệ. Mức giá Tín dụng Liên lạc là cho khoản phí không được bao gồm trong gói đăng ký của bạn. Mách nước với các chi tiết về thuế, mức giá quốc tế và thay đổi mức giá

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Tải xuống bản PDF

Tài liệu chỉ có bằng Tiếng Anh.

Chúng tôi rất tiếc nhưng bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Hãy chuyển sang Internet Explorer 10 hoặc phiên bản mới hơn hay một trình duyệt hiện đại khác và bạn có thể chọn quốc gia, tiền tệ và loại giá. Bấm vào liên kết bên dưới để tải xuống danh sách mức giá gọi đầy đủ, cập nhật hàng ngày.

Chúng tôi rất tiếc nhưng đã xảy ra lỗi kết nối trong khi truy xuất thông tin mức giá. Hãy làm mới trình duyệt của bạn hoặc bấm vào liên kết bên dưới để tải xuống danh sách mức giá gọi đầy đủ, cập nhật hàng ngày.

Ưu đãi thanh toán theo phút hiện không sẵn dùng ở quốc gia và tiền tệ đã chọn

Câu hỏi Thường Gặp
Hiển thị tất cả

Các dịch vụ hội thảo quay số vào tính phí và hội thảo quay số ra trong nước đều được tích hợp trong gói dịch vụ Hội thảo Âm thanh. Mỗi người dùng được gán một số Hội thảo Âm thanh dựa trên vị trí nơi người dùng được gán vị trí cấp phép là người dùng Office 365. Một người dự có thể quay số ra tới những người dự khác dưới dạng cuộc gọi trong nước dựa trên quốc gia của vị trí quay số ra đó. Người dùng sẽ có liên kết tới khoảng 60 số quay số vào từ các quốc gia toàn cầu, người dự có thể sử dụng những số này ở các quốc gia đó để tham gia vào cuộc gọi mà không bị tính phí quốc tế.

Mặc dù không có giới hạn dịch vụ đặc biệt nào liên quan tới hội thảo quay số vào và hội thảo quay số ra trong nước tính phí, Microsoft vẫn sẽ giám sát dịch vụ để tránh lừa đảo hay lạm dụng, đồng thời bảo lưu quyền giới hạn sử dụng trong những trường hợp chất lượng dịch vụ có thể bị ảnh hưởng.

Từ giờ đến 31/12/2018 sẽ diễn ra khoảng thời gian ưu đãi ban đầu, cho phép khách hàng ở mọi quốc gia được cung cấp dịch vụ Hội thảo Âm thanh sử dụng chức năng quay số ra quốc tế. Những khách hàng này có thể sử dụng dịch vụ hội thảo quay số ra quốc tế tới mọi số tính phí ở bất kỳ quốc gia nào trong các quốc gia được cung cấp dịch vụ Hội thảo Âm thanh.

Hỗ trợ Tín dụng Liên lạc cho phép người dùng có thể quay số vào các cuộc hội thảo miễn phí và người tổ chức hội thảo có thể quay số ra quốc tế sau 31/12/2018. Kiểm tra mức giá quay số vào miễn phí và quay số ra quốc tế.

Tài nguyên