Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Skype for Business

So sánh các gói

Nhận một gói Skype for Business độc lập dưới đây, hoặc như một phần của các gói Office 365 của chúng tôi bao gồm Office, Exchange và SharePoint.
Skype for Business

So sánh các gói

Nhận một gói Skype for Business độc lập dưới đây, hoặc như một phần của các gói Office 365 của chúng tôi bao gồm Office, Exchange và SharePoint

Online Plan 1

Online Plan 2

 • Server 2015

 • {SkypeforBizPlan1|price}

người dùng/tháng
 • {SkypeforBizPlan1|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365BizAnn|price}
 • người dùng/tháng
 • {SkypeforBizPlan2|price}

người dùng/tháng
 • {SkypeforBizPlan2|price}

người dùng/tháng
cam kết hàng năm
 • {O365SBP2MonthSubAnn|price}
 • người dùng/tháng
Hiện diện và IM nhóm 
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Truyền tệp trong IM 
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Gọi thoại và video HD đến người dùng Skype for Business
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Kết nối Skype (hiện diện, IM, gọi thoại và video HD)
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Gọi video HD nhóm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Lên lịch cuộc họp trong Outlook 
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Gia nhập cuộc họp từ máy tính và trình duyệt web
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Gia nhập cuộc họp ẩn danh từ trình duyệt web
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Nút điều khiển cuộc họp cho diễn giả, phòng đợi cuộc họp cho người dự
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Chia sẻ màn hình nền, ứng dụng, và bảng trắng
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Điều khiển máy tính của người khác từ xa
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Ghi âm thanh hoặc video trong cuộc họp
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Trò chuyện liên tục
Đã bao gồm
Hội thảo âm thanh quay số vào
Đã bao gồm
Liên tác với hệ thống hội thảo từ xa qua video
Đã bao gồm
Liên tác với nhà cung cấp hội thảo quay số vào bên thứ ba
Đã bao gồm
Chức năng Enterprise Voice (E911, Tạm dừng Cuộc gọi, v.v.)
Đã bao gồm
HiệnẨn

Online Plan 1

 • {SkypeforBizPlan1|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Hiện diện và IM nhóm 
Đã bao gồm
Truyền tệp trong IM 
Đã bao gồm
Gọi thoại và video HD đến người dùng Skype for Business
Đã bao gồm
Kết nối Skype (hiện diện, IM, gọi thoại và video HD)
Đã bao gồm
Gọi video HD nhóm đến người dùng Skype for Business
Lên lịch cuộc họp trong Outlook 
Gia nhập cuộc họp từ máy tính, trình duyệt web và ứng dụng dành cho thiết bị di động
Gia nhập cuộc họp ẩn danh từ trình duyệt web và ứng dụng dành cho thiết bị di động
Nút điều khiển cuộc họp cho diễn giả, phòng đợi cuộc họp cho người dự
Chia sẻ màn hình nền, ứng dụng, và bảng trắng
Điều khiển máy tính của người khác từ xa
Ghi âm thanh hoặc video trong cuộc họp
Trò chuyện liên tục
Hội thảo âm thanh quay số vào
Liên tác với hệ thống hội thảo từ xa qua video
Liên tác với nhà cung cấp hội thảo quay số vào bên thứ ba
Chức năng Enterprise Voice (E911, Tạm dừng Cuộc gọi, v.v.)
HiệnẨn

Online Plan 2

 • {SkypeforBizPlan2|price}
 • người dùng/tháng
cam kết hàng năm
Hiện diện và IM nhóm 
Đã bao gồm
Truyền tệp trong IM 
Đã bao gồm
Gọi thoại và video HD đến người dùng Skype for Business
Đã bao gồm
Kết nối Skype (hiện diện, IM, gọi thoại và video HD)
Đã bao gồm
Gọi video HD nhóm
Đã bao gồm
Lên lịch cuộc họp trong Outlook 
Đã bao gồm
Gia nhập cuộc họp từ máy tính, trình duyệt web và ứng dụng dành cho thiết bị di động
Đã bao gồm
Gia nhập cuộc họp ẩn danh từ trình duyệt web và ứng dụng dành cho thiết bị di động
Đã bao gồm
Nút điều khiển cuộc họp cho diễn giả, phòng đợi cuộc họp cho người dự
Đã bao gồm
Chia sẻ màn hình nền, ứng dụng, và bảng trắng
Đã bao gồm
Điều khiển máy tính của người khác từ xa
Đã bao gồm
Ghi âm thanh hoặc video trong cuộc họp
Đã bao gồm
Trò chuyện liên tục
Hội thảo âm thanh quay số vào
Liên tác với hệ thống hội thảo từ xa qua video
Liên tác với nhà cung cấp hội thảo quay số vào bên thứ ba
Đã bao gồm
HiệnẨn
 • Server 2015

Hiện diện và IM nhóm 
Đã bao gồm
Truyền tệp trong IM 
Đã bao gồm
Gọi thoại và video HD đến người dùng Skype for Business
Đã bao gồm
Kết nối Skype (hiện diện, IM, gọi thoại và video HD)
Đã bao gồm
Gọi video HD nhóm
Đã bao gồm
Lên lịch cuộc họp trong Outlook 
Đã bao gồm
Gia nhập cuộc họp từ máy tính, trình duyệt web và ứng dụng dành cho thiết bị di động
Đã bao gồm
Gia nhập cuộc họp ẩn danh từ trình duyệt web và ứng dụng dành cho thiết bị di động
Đã bao gồm
Nút điều khiển cuộc họp cho diễn giả, phòng đợi cuộc họp cho người dự
Đã bao gồm
Chia sẻ màn hình nền, ứng dụng, và bảng trắng
Đã bao gồm
Điều khiển máy tính của người khác từ xa
Đã bao gồm
Ghi âm thanh hoặc video trong cuộc họp
Đã bao gồm
Trò chuyện liên tục
Đã bao gồm
Hội thảo âm thanh quay số vào
Đã bao gồm
Liên tác với hệ thống hội thảo từ xa qua video
Đã bao gồm
Liên tác với nhà cung cấp hội thảo quay số vào bên thứ ba

Thông tin khác

Để nhận được danh sách chi tiết các tính năng trong mỗi gói, hãy xem  Mô tả về Dịch vụ Trực tuyến.

Skype

Bạn chỉ muốn dùng Skype miễn phí? Đến Skype.com

Thông tin khác

Để nhận được danh sách chi tiết các tính năng trong mỗi gói, hãy xem  Mô tả về Dịch vụ Trực tuyến

Skype

Bạn chỉ muốn dùng Skype miễn phí? Đến Skype.com
{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black;text-align:left;"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":""} ]}