Skype for Business

So sánh các gói

Nhận gói Skype for Business cơ bản, độc lập cho {SkypeforBizPlan1|price} người dùng/tháng. Phiên bản đầy đủ tính năng có sẵn dưới dạng gói độc lập hoặc như một phần của các gói Office 365 của chúng tôi, bao gồm các ứng dụng Office, lưu trữ và chia sẻ tệp và nhiều nội dung khác. Để nhận đầy đủ tính năng của Skype for Business, hãy chọn một trong những gói dưới đây.

Bao gồm các phiên bản Office trực tuyến, cùng với email
Bao gồm các ứng dụng Office đã cài đặt đầy đủ dành cho máy tính để bàn, cùng với email

Online Plan 2

(Cuộc họp trực tuyến Skype for Business)

Office 365

Business Essentials

Office 365

Business Premium

Giá chưa bao gồm thuế.
{SkypeforBizPlan2|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
{O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizEssAnn|price} người dùng/tháng
1 năm {O365BizEssAnn|price} người dùng/tháng
1 tháng {O365BizEssMonth|price} người dùng/tháng
{O365BizEssAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
{O365BizEssMonth|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)
{O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
1 năm {O365BizPremAnn|price} người dùng/tháng
1 năm {O365BizPremAnn|price} người dùng/tháng
1 tháng {O365BizPremMonth|price} người dùng/tháng
{O365BizPremAnn|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
{O365BizPremMonth|price}
người dùng/tháng
(cam kết hàng tháng)

Cuộc họp trực tuyến giúp tăng cường cộng tác nhóm

 • Tham gia trên thiết bị bất kỳ — PC/Mac, máy tính bảng hoặc điện thoại
 • Cuộc gọi thoại và video HD nhóm cho tối đa 250 người
 • Trạng thái hiện diện và IM trong và ngoài cuộc họp
 • Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại cấp doanh nghiệp

Các cuộc họp trực tuyến với Office Online, email, lưu trữ và chia sẻ tệp

 • Tham gia trên thiết bị bất kỳ — PC/Mac, máy tính bảng hoặc điện thoại
 • Cuộc gọi thoại và video HD nhóm cho tối đa 250 người
 • Trạng thái hiện diện và IM trong và bên ngoài cuộc họp Cộng!

Cộng với:

 • Các phiên bản Office trực tuyến
 • Email với hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB cho mỗi người dùng

Các cuộc họp trực tuyến với tất cả mọi thứ trong Office 365 Business Essentials

Cộng với:

 • Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên PC/Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại
Kết nối từ ứng dụng Skype for Business trên máy tính hoặc từ web
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Không gian làm việc nhóm dựa trên trò chuyện, với khả năng truy nhập nhanh vào nội dung, mọi người và công cụ
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Lên lịch cuộc họp trong Outlook Biểu tượng Mách nước
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Tham gia ẩn danh từ trình duyệt web hoặc từ ứng dụng di động miễn phí
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Chia sẻ bản trình bày của bạn và chuyển quyền kiểm soát cho người tham dự cuộc họp khác
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Ghi âm cuộc gọi thoại và video
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Tình trạng hiện diện và IM nhóm
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Truyền tệp trong IM
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Gọi thoại và video HD đến người dùng Skype for Business
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Tùy chọn cuộc họp nâng cao bao gồm Thăm dò ý kiến và Hỏi Đáp
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB cho mỗi người dùng
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB cho mỗi người dùng
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc Mac cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
cộng với Access
Office trên máy tính bảng và điện thoại để có trải nghiệm Office đầy đủ được cài đặt trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Tích hợp với hệ thống liên lạc tại chỗ, chẳng hạn như hệ thống PBX và hệ thống hội nghị từ xa qua video
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp làm việc 24/7 qua điện thoại đối với tất cả các sự cố
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Hỗ trợ qua điện thoại 24/7 cho các sự cố nghiêm trọng, làm việc trong giờ hành chính đối với các sự cố khác
Đánh dấu để cho biết những tính năng được tích hợp
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
{r3:c1}

{r3:c2}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r22:c1}
{r22:c2}

{r3:c3}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r22:c1}
{r22:c3}

{r3:c4}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r22:c1}
{r22:c4}

Thông tin khác

Để biết danh sách chi tiết các tính năng của mỗi gói, hãy xem Mô tả Dịch vụ Trực tuyến (bằng tiếng Anh).

Các gói khác

Bạn chỉ muốn dùng Skype miễn phí? Hãy truy nhập Skype.com

Bạn đang tìm kiếm các gói dành cho Doanh nghiệp? Hãy xem thêm các gói & giá

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×