Skype for Business

Làm việc tốt hơn với Skype for Business

Nhận được tính năng nhắn tin, gọi thoại và video, họp trực tuyến, và chia sẻ, tất cả trong một ứng dụng.
Kết nối mọi người ở mọi nơi
Kết nối mọi người ở mọi nơi
Skype for Business
  • Làm việc tốt hơn với Skype for Business

Nhận được tính năng nhắn tin, gọi thoại và video, họp trực tuyến, và chia sẻ, tất cả trong một ứng dụng.

Kết nối với bất kỳ ai

Họp với lên đến 250 người – ngay cả khi họ không có mặt trên Skype for Business. Tất cả những gì họ cần là một chiếc điện thoại hoặc kết nối Internet.

Tích hợp Office

Xem trạng thái trực tuyến của liên hệ, lên lịch cuộc họp, và bắt đầu hội thoại từ các ứng dụng Office.

Bảo mật và kiểm soát

Hội thoại được bảo vệ bằng tính năng xác thực và mã hóa. Bạn quản lý các tài khoản nhân viên.
Bạn chỉ muốn dùng Skype miễn phí? Đến Skype.com.
Đóng

Xem cách thức Office 365 hoạt động

Hoàn thành công việc mọi nơi, bất kể bạn dùng thiết bị nào.
d7728a56-3381-42bc-90e3-70259c397074
{"pmgControls":[ {"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}, {"functionName":"VideoPopup","params":"#d6b91d80-b9ca-e8d8-6708-4bac704015d8|#pmgPopupID"}, {"functionName":"VideoPopup","params":"#d83ddb65-0e15-2eac-ab6e-e0551ab01a46|#pmgPopupID"} ]}