Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Skype for Business

Skype for Business Online

Truyền thông Hợp nhất đáng tin cậy và linh hoạt được hỗ trợ bởi nền tảng điện toán đám mây của Microsoft.
Gói 1
 • {SkypeforBizPlan1|price}
 •  người dùng/tháng
Gói 2
 • {SkypeforBizPlan2|price}
 •  người dùng/tháng
Xem các gói và giá cảThử dùng Skype for Business Online với Office 365
Skype for Business Online
Skype for Business Online
Skype for Business

Skype for Business Online

Truyền thông Hợp nhất đáng tin cậy và linh hoạt được hỗ trợ bởi nền tảng điện toán đám mây của Microsoft.
Gói 1
 • {SkypeforBizPlan1|price}
 •  người dùng/tháng
Gói 2
 • {SkypeforBizPlan2|price}
 •  người dùng/tháng
Xem các gói và giá cảThử dùng Skype for Business Online với Office 365
Bộ tính năng cốt lõi, phát triển theo thời gian

Bộ tính năng cốt lõi, phát triển theo thời gian

Bộ tính năng cốt lõi, phát triển theo thời gian
 • Nhắn tin tức thời & hiện diện
 • VoIP và video ngang hàng
 • Hội thảo thoại, video và web
 • Kết nối với người khác qua mạng Skype
 • Nền tảng cho nhà phát triển máy khách
 • Sẵn dùng trên Android, iOS, Mac, Windows và ứng dụng khách web

Linh hoạt tối ưu

Linh hoạt tối ưu
 • Tăng cường bảo mật thông tin liên lạc với tính năng mã hóa và định quyền tích hợp thông qua Active Directory
 • Do Microsoft cung cấp như một phần của Office 365
 • Có thể mở rộng theo nhu cầu
 • Đảm bảo 99,9% thời gian chạy được đảm bảo về tài chính
 • Vá lỗi tự động và nâng cấp nhanh chóng lên các tính năng mới
 • Khám phá tại chỗ trên toàn bộ Skype for Business, Exchange, và SharePoint qua Trung tâm Khám phá Điện tử
Linh hoạt tối ưu
Được hỗ trợ bởi Nền tảng điện toán đám mây của Microsoft

Được hỗ trợ bởi Nền tảng điện toán đám mây của Microsoft

Được hỗ trợ bởi Nền tảng điện toán đám mây của Microsoft

{"pmgControls":[{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}]}