Skype for Business Server

Skype for Business Online

Truyền thông Hợp nhất đáng tin cậy và linh hoạt được hỗ trợ bởi Nền tảng điện toán đám mây của Microsoft.

Gói 1

{SkypeforBizPlan1|price} người dùng/tháng

Gói 2

{SkypeforBizPlan2|price} người dùng/tháng

Giá chưa bao gồm thuế.
Bộ tính năng cốt lõi, phát triển theo thời gian

Bộ tính năng cốt lõi, phát triển theo thời gian

 • Nhắn tin tức thời & hiện diện
 • VoIP và video ngang hàng
 • Hội thảo thoại, video và web
 • Kết nối với người khác qua mạng Skype
 • Nền tảng cho nhà phát triển ứng dụng khách
 • Sẵn dùng trên AndroidTM, iOS, Mac, Windows các ứng dụng khách web

Linh hoạt tối ưu

Linh hoạt tối ưu

 • Tăng cường bảo mật thông tin liên lạc với tính năng mã hóa và định quyền tích hợp thông qua Active Directory
 • Do Microsoft cung cấp như một phần của Office 365
 • Có thể mở rộng theo nhu cầu
 • Đảm bảo 99,9% thời gian chạy có đảm bảo tài chính
 • Vá lỗi tự động và nâng cấp nhanh chóng lên các tính năng mới
 • Khám phá tại chỗ trên toàn bộ Skype for Business, Exchange và SharePoint qua Trung tâm Khám phá Điện tử

Được hỗ trợ bởi Nền tảng điện toán đám mây của Microsoft

Được hỗ trợ bởi Nền tảng điện toán đám mây của Microsoft


iTunes, iPhone và iPad là các nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là nhãn hiệu của Google Inc.