Đối tác của Microsoft về Skype for Business

Môi trường đối tác sôi động của chúng tôi có thể giúp bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo cách thức phù hợp nhất với nhu cầu liên lạc của công ty bạn.

Tìm Đối tác

Bạn đã sẵn sàng cho một giải pháp Truyền thông Hợp nhất giúp nâng cao khả năng cộng tác và năng suất?

Các đối tác của chúng tôi cung cấp một tập hợp khả năng phong phú để giúp tổ chức của bạn thiết lập và chạy trên Skype for Business. Họ có thể giúp bạn triển khai và quản lý dịch vụ của chúng tôi hoặc hỗ trợ tích hợp phần cứng và các ứng dụng hiện có với nền tảng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về những việc mà đối tác tin cậy của chúng tôi có thể thực hiện trong Danh mục Đối tác của Microsoft.

Tìm Đối tác (bằng tiếng Anh)

Trở thành Đối tác

Thay đổi cách thức mọi người liên lạc và cung cấp cho họ phạm vi liên lạc vượt khỏi các bức tường bao quanh công ty họ.

Hãy bắt đầu thông qua chương tình năng lực Liên lạc Microsoft—tài nguyên đào tạo và chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất để giúp bạn xây dựng dịch vụ Truyền thông Hợp nhất và triển khai Skype for Business cho khách hàng của bạn.

Trở thành Đối tác

Bạn đã là đối tác? Nổi bật hơn đối thủ cạnh tranh với các tài liệu tiếp thị và bán hàng cùng với các lợi ích trong Mạng lưới Đối tác của Microsoft.

Tài nguyên khác về Skype for Business