Skype for Business Server

Triển khai nhắn tin tức thời với sự hiện diện, cuộc họp và cuộc gọi tại chỗ, đồng thời có thể dễ dàng tận dụng trải nghiệm trên nền điện toán đám mây chính.

Screenshot of Skype for Business Clients
Skype For Business Online đã ngừng hoạt động

Các tính năng của Skype for Business Server

Đây chỉ là một vài trong số các tính năng được thiết kế để trợ giúp doanh nghiệp của bạn.

Trò chuyện, cuộc họp và cuộc gọi tại chỗ

Vận hành khối lượng công việc Truyền thông Hợp nhất của bạn hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn.

Triển khai và quản lý trên máy chủ của bạn

Giữ mọi thứ bảo mật trên máy chủ của riêng bạn. Không bắt buộc phải có điện toán đám mây.

Hỗ trợ cơ sở hạ tầng mới nhất

Triển khai và chạy Skype for Business Server trên máy chủ Windows và SQL mới nhất trong trung tâm dữ liệu của bạn.

Chọn các dịch vụ điện toán đám mây của riêng bạn

Chọn chức năng giúp cải thiện thông qua điện toán đám mây: báo cáo chất lượng cuộc gọi, cuộc họp hoặc thư thoại.


Surface tablet displaying a Skype for Business online meeting on the screen

Bộ tính năng Truyền thông Hợp nhất hoàn chỉnh

Nhắn tin tức thời, sự hiện diện và cuộc họp. Hỗ trợ hội thảo âm thanh, thoại doanh nghiệp và nền tảng nhà phát triển máy chủ. Có sẵn các ứng dụng cho AndroidTM, iOS, máy Mac, Windows và các trình duyệt web.

 

Kiểm soát tối ưu

Tăng cường bảo mật giao tiếp với tính năng mã hóa và ủy quyền thông qua Azure Active Directory được tích hợp sẵn, được triển khai trong trung tâm dữ liệu của bạn và do bạn quản lý.

 
A person standing in front of blade servers using a tablet.
A person typing on a Surface tablet, with a Skype for Business online meeting appearing on the screen

Khả năng liên tác phong phú

Khả năng liên tác cổng kết nối và SIP trực tiếp với các hệ thống PBX của bên thứ ba. Khả năng liên tác với hệ thống hội thảo từ xa qua thừa tự. Hỗ trợ kiểm soát tiếp nhận cuộc gọi và QoS.

 

Hỗ trợ điện toán đám mây khi cần

Phân tách mọi người giữa Skype for Business và Microsoft Teams dựa theo nhu cầu. Dễ dàng di chuyển sang điện toán đám mây nếu được yêu cầu triển khai máy chủ nâng cao. Sử dụng Skype for Business Server với Exchange Online.

 
Tablet showing Skype for Business Hybrid screen
A person on a conference call with a headset sharing a presentation on two monitors.

Ưu tiên cuộc họp

Sử dụng máy chủ Skype for Business để gọi và nhắn tin tức thời trong khi sử dụng Teams cho cuộc họp. Mọi người sẽ tận hưởng cuộc họp hiện đại khi công ty của bạn trải nghiệm hiệu suất cải thiện trên đám mây.


Các tài nguyên khác

Tìm đối tác

Đáp ứng các nhu cầu giao tiếp của công ty bạn với sự trợ giúp từ một trong các đối tác của chúng tôi.

Trở thành đối tác

Thay đổi cách mọi người liên lạc và cung cấp phạm vi liên lạc phi thường vượt khỏi giới hạn trong doanh nghiệp.

Dành cho chuyên gia CNTT

Tìm hiểu thêm về hướng dẫn cấp phép.

Bạn đang tìm Skype for Business Online?

Skype for Business Online hiện giờ là Microsoft Teams.