Skype for Business

Skype for Business Server

Truyền thông Hợp nhất bảo mật và trong tầm kiểm soát được triển khai trên máy chủ của riêng bạn.
Skype for Business Server
Skype for Business

Skype for Business Server

Truyền thông Hợp nhất bảo mật và trong tầm kiểm soát được triển khai trên máy chủ của riêng bạn.
Skype for Business Server
Skype for Business

Skype for Business Server

Truyền thông Hợp nhất bảo mật và trong tầm kiểm soát được triển khai trên máy chủ của riêng bạn.
Bộ tính năng UC đầy đủ

Bộ tính năng UC đầy đủ

 • Nhắn tin tức thời & hiện diện
 • VoIP và video ngang hàng
 • Hội thảo thoại, video và web
 • Enterprise voice và kết nối PSTN
 • Kết nối với người khác qua mạng Skype
 • Nền tảng cho nhà phát triển máy khách và máy chủ
 • Các máy khách sẽ sẵn dùng trên máy MAC, Windows và các trình duyệt web
Kiểm soát tối ưu

Kiểm soát tối ưu

 • Tăng cường bảo mật thông tin liên lạc với tính năng mã hóa và định quyền tích hợp thông qua Active Directory
 • Được triển khai trong trung tâm dữ liệu của bạn và do bạn quản lý
 • Có thể mở rộng qua máy chủ, vùng trữ và trung tâm dữ liệu bổ sung
 • Nhiều tùy chọn kiến ​​trúc để đáp ứng các yêu cầu của bạn về tính liên tục nghiệp vụ và phục hồi sau sự cố
 • Nâng cấp phần mềm theo lịch biểu của bạn
 • Khám phá tại chỗ trên toàn bộ Skype for Business, Exchange, và SharePoint qua Trung tâm Khám phá Điện tử
Kiểm soát tối ưu
Liên tác phong phú

Liên tác phong phú

 • SIP trực tiếp và liên tác cổng kết nối với hệ thống PBX
 • Liên tác bản địa với hệ thống hội thảo từ xa qua video kế thừa
 • Kiểm soát tốt hơn trên mạng của bạn với hỗ trợ Mạng Định nghĩa bằng Phần mềm, kiểm soát gia nhập cuộc gọi, và QoS

Skype for Business Hybrid

Nâng cao triển khai Server của bạn với sức mạnh của Nền tảng điện toán đám mây Microsoft để mở rộng các tùy chọn CNTT của bạn mà không làm tăng tính phức tạp. Việc triển khai Hybrid cung cấp cho công ty của bạn một bộ tính năng đầy đủ vốn có thể mở rộng, linh hoạt và kinh tế.
 • Chia người dùng giữa Server và Online dựa trên nhu cầu liên lạc của họ (Tên miền sử dụng ở nhiều nơi)
 • Dễ dàng di chuyển người dùng lên nền tảng điện toán đám mây khi chúng tôi bổ sung thêm công cụ hỗ trợ nền tảng Hybrid của mình
 • Dùng Skype for Business Server với Exchange Online
 • Tích hợp với Tư vấn viên Trung tâm Hệ thống giúp tăng cường tính năng báo cáo trong đám mây
{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}