Làm quen với Microsoft Teams

Teams là trung tâm kỹ thuật số tập hợp các cuộc hội thoại, nội dung và ứng dụng vào cùng một nơi. Giảng viên có thể tạo lớp học mang tính cộng tác, kết nối vào các cộng đồng đào tạo chuyên nghiệp và liên lạc với nhân viên trường học, tất cả đều từ một trải nghiệm duy nhất trong Office 365 Education.
TÌM HIỂU THÊM
Teams running on a tablet PC and smart phone

Tiết kiệm thời gian và đạt được thành công với Office miễn phí

Được xây dựng cho giáo viên và học viên, đầy đủ các công cụ mạnh mẽ và có thể truy nhập từ thiết bị yêu thích của bạn.

Sắp xếp trong cùng một nơi

Ghi lại và sắp xếp mọi tài liệu lớp học trong OneNote, sổ tay kỹ thuật số của bạn.

Gắn kết theo cách mới

Tạo những bài học mang tính tương tác và thúc đẩy sự sáng tạo của học viên bằng cách sử dụng Sway.

Cá nhân hóa việc học tập

Tập hợp học viên trong cùng một không gian cộng tác hoặc cung cấp hỗ trợ riêng qua sổ tay cá nhân trong Sổ tay Lớp học.

Cộng tác không giới hạn

Tạo, chia sẻ và thậm chí là cộng tác trong thời gian thực bằng Word, Excel, PowerPoint và OneNote—không cần lo về việc mất định dạng.

Tài nguyên của Office dành cho giáo dục

Tài nguyên dành cho học viên

Nội dung đào tạo, hướng dẫn và nhiều nội dung khác

Cộng đồng giảng viên

Được tạo ra bởi giảng viên và dành cho giảng viên

Nội dung đào tạo về Office

Các công cụ, mẹo và nội dung đào tạo miễn phí dành cho giảng viên
|

Office 365 Education là tuyển tập các dịch vụ cho phép bạn cộng tác và chia sẻ bài vở trường học. Đăng ký này được cung cấp miễn phí cho giáo viên hiện đang công tác tại một cơ sở giáo dục và cho những học viên hiện đang theo học tại một cơ sở giáo dục. Dịch vụ bao gồm Office Online (Word, PowerPoint, Excel và OneNote), dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn1, Yammer và site SharePoint. Một số trường học cho phép giáo viên và học viên cài đặt miễn phí trọn bộ ứng dụng Office trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac. Nếu trường học của bạn cung cấp thêm lợi ích này, bạn sẽ thấy nút Cài đặt Office trên trang chủ Office 365 của mình sau khi đăng ký xong.

Bạn phải là giảng viên, nhân viên hoặc học viên toàn thời gian hay bán thời gian tại một cơ sở giáo dục và:
• Có địa chỉ email riêng của trường học do trường học cung cấp (ví dụ: contoso.edu) có thể nhận email từ bên ngoài. 
• Ở độ tuổi hợp pháp để đăng ký nhận ưu đãi trực tuyến riêng. 
• Có thể truy nhập Internet.

Để xem các ứng dụng được bao gồm trong Office 365 Education, hãy truy nhập trang gói Office 365 Education. Bạn có thể đăng ký cho trường học của mình từ trang đó.

Bạn có thể sử dụng gói này chừng nào bạn còn làm việc tại trường học đủ điều kiện. Tính đủ điều kiện của bạn có thể được xác minh lại vào bất kỳ lúc nào. Khi gói Office 365 Education của bạn hết hạn:
• Các ứng dụng Office sẽ chuyển sang chế độ giảm chức năng, nghĩa là bạn có thể xem tài liệu nhưng không thể chỉnh sửa hay tạo tài liệu mới. 
• Các dịch vụ trực tuyến được liên kết với địa chỉ email trường học—ví dụ: Office Online và OneDrive—sẽ không còn hoạt động nữa.

Trong nhiều trường hợp, phản hồi sẽ có ngay lập tức thông qua một quy trình xác minh tự động. Trong những trường hợp khác mà tổ chức cần được xác minh thì thời gian phản hồi sẽ không quá từ ba đến bảy ngày. Nếu bạn sắp hết thời gian dùng thử 30 ngày và không nhận được phê duyệt về tính đủ điều kiện, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Chúng tôi đã tạo một bộ sản phẩm quảng bá để giúp bạn truyền đạt cho học viên và giảng viên cách tận dụng các công cụ năng suất và cộng tác tiên tiến mà bạn cung cấp qua Office 365. Tìm hiểu thêm.

Office cung cấp các tùy chọn đa dạng dành cho học viên, do đó, rất dễ để tìm được một tùy chọn phù hợp với ngân sách của bạn. Tìm hiểu về những cách bạn có thể sở hữu Office.

Tài khoản này được liên kết với trường học và sẽ được sử dụng cho nội dung phù hợp với trường học. Người quản trị CNTT của trường học có thể thay đổi quyền và quyền truy nhập bất cứ lúc nào.

Office 365 Education chỉ được cấp phép cho giáo viên đủ điều kiện sử dụng.

Để cài đặt Office 365 Education, PC hoặc máy Mac của bạn phải đáp ứng được các yêu cầu hệ thống tối thiểu. Xem yêu cầu hệ thống.

Xem hướng dẫn di chuyển dành cho: Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 7 | Máy Mac

1Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn dành cho các gói đăng ký có năm người dùng trở lên đủ điều kiện, nếu không thì 1 TB/người dùng. Ban đầu, Microsoft sẽ cung cấp 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive for Business cho mỗi người dùng, người quản trị có thể tăng mức này lên thành 5 TB/người dùng. Yêu cầu thêm dung lượng lưu trữ bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft. OneDrive for Business sẽ cung cấp dung lượng lưu trữ lên tới 25 TB/người dùng. Trên 25 TB, dung lượng lưu trữ sẽ được cung cấp dưới dạng site nhóm SharePoint 25 TB cho người dùng cá nhân.