Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Dùng thử Office 365 miễn phí

Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 cho PC và máy Mac.

 • Cài đặt các ứng dụng Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint và các ứng dụng khác).
 • Cài đặt các ứng dụng Office trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.
 • Bao gồm 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người dùng.
 • Chọn Office 365 Home cho 1 đến 5 người dùng hoặc Office 365 Personal cho 1 người dùng.

Dùng thử Office 365 miễn phí

Giờ đây Office 365 bao gồm các ứng dụng Office 2016 cho PC và máy Mac.

 • Cài đặt Word, Excel, PowerPoint và các ứng dụng khác.
 • Cài đặt các ứng dụng Office trên điện thoại và máy tính bảng của bạn.
 • 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người dùng.
 • Office 365 Home cho 1–5 người dùng hoặc Office 365 Personal cho 1 người dùng.
Dùng thử Office 365 miễn phí
Dùng thử Office 365 miễn phí

Dùng thử Office 365 miễn phí

Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 cho PC và máy Mac.

 • Cài đặt các ứng dụng Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint và các ứng dụng khác).
 • Cài đặt các ứng dụng Office trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.
 • Bao gồm 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người dùng.
 • Chọn Office 365 Home cho 1 đến 5 người dùng hoặc Office 365 Personal cho 1 người dùng.
Dùng thử Office 365 miễn phí
Dùng thử Office 365 miễn phí

Chọn gói Office 365 phù hợp với bạn

Tương thích với Windows 7 trở lên, Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft.
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Office 365 Home

Office 365 Personal

Tương thích với Windows 7 trở lên, Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10. Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft.

Office cho hộ gia đình

Sau 1 tháng dùng thử miễn phí, Office 365 Home có giá {HomeM2M|price} mỗi tháng. Hủy vào bất cứ lúc nào. Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.

Office cho bạn

Sau 1 tháng dùng thử miễn phí, Office 365 Personal có giá {O365PersonalMonth|price} mỗi tháng. Hủy vào bất cứ lúc nào. Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
 • Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Đã bao gồm
5 PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
1 PC hoặc máy Mac
Số bản cài đặt sẵn dùng
Đã bao gồm
5 PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại

Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.

Đã bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
 • Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
 • Lưu tài liệu, ảnh và video trực tuyến và truy nhập chúng từ gần như mọi nơi
Đã bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Đã bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Đã bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Đã bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm
HiệnẨn

Office 365 Home

Office cho hộ gia đình

Sau 1 tháng dùng thử miễn phí, Office 365 Home có giá {HomeM2M|price} mỗi tháng. Hủy vào bất cứ lúc nào. Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
 • Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Đã bao gồm
5 PC hoặc máy Mac
Số bản cài đặt sẵn dùng
Đã bao gồm
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại

Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.

Đã bao gồm
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu, ảnh và video trực tuyến và truy nhập chúng từ gần như mọi nơi
Đã bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Luôn cập nhật
Đã bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Đã bao gồm
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Đã bao gồm
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm
HiệnẨn

Office 365 Personal

Office cho bạn

Sau 1 tháng dùng thử miễn phí, Office 365 Personal có giá {O365PersonalMonth|price} mỗi tháng. Hủy vào bất cứ lúc nào. Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
 • Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Giờ đây bao gồm các ứng dụng Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Đã bao gồm
1 PC hoặc máy Mac
Số bản cài đặt sẵn dùng
Đã bao gồm
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại

Nhận trải nghiệm Office được tối ưu hóa trên máy tính bảng và điện thoại Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.

Đã bao gồm
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã bao gồm
Lưu trữ đám mây OneDrive
Lưu tài liệu, ảnh và video trực tuyến và truy nhập chúng từ gần như mọi nơi
Đã bao gồm
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Đã bao gồm
Hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Đã bao gồm
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định Biểu tượng Mách nước, dấu chấm than được khoanh tròn mà bạn di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.
Đã bao gồm
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về các tính năng được bao gồm

Câu hỏi thường gặp

HiệnẨn
Tôi nhận được gì với bản dùng thử này?
Bản dùng thử cung cấp cho bạn quyền truy nhập vào tất cả các tính năng của Office 365 Home hoặc Office 365 Personal. Trong đó bao gồm:
 • Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ (Word, PowerPoint, Excel, OneNote và Outlook, cộng với Publisher và Access dành cho PC chạy Windows).
 • 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive bổ sung để bạn có thể lưu tài liệu, ảnh và video trực tuyến cũng như truy nhập vào chúng từ hầu như mọi nơi.
 • 60 phút gọi Skype mà bạn có thể sử dụng để gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định. Xem danh sách
HiệnẨn
Tôi cần thực hiện những bước nào để đăng ký dùng thử?
1. Tạo hoặc đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hiện có. Tài khoản Microsoft là gì?
2. Cung cấp thông tin thanh toán để cho phép thanh toán hàng tháng trong tương lai. Thẻ tín dụng quốc tế và PayPal (ở một số thị trường) được chấp nhận.
3. Phương thức thanh toán mà bạn cung cấp sẽ được tự động tính phí vào cuối tháng miễn phí đầu tiên của bạn để đảm bảo rằng bạn không gặp phải bất kỳ sự gián đoạn nào trong dịch vụ của mình. Bạn có thể hủy trực tuyến mà không bị phạt trước khi bản dùng thử của mình kết thúc, bằng cách truy nhập vào www.office.com/myaccount và tắt tự động gia hạn trong khu vực thanh toán và hóa đơn.
4. Sau khi phương thức thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ được chuyển tới www.office.com/myaccount để cài đặt Office.
HiệnẨn
Tại sao tôi cần cung cấp thông tin về thẻ tín dụng?
Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng để giúp đảm bảo rằng bạn không gặp phải bất kỳ sự gián đoạn nào trong dịch vụ của mình sau khi bản dùng thử kết thúc. Thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị tính phí cho đến cuối giai đoạn dùng thử. Bạn có thể hủy vào bất cứ lúc nào trong thời gian dùng thử bằng cách bấm vào Tắt tự động gia hạn trong Tài khoản của Tôi.
HiệnẨn
Có cần phải truy nhập Internet để dùng Office không?
Cần phải truy nhập Internet để cài đặt và kích hoạt tất cả các phiên bản mới nhất của bộ Office và tất cả các gói thuê bao Office 365. Đối với các gói Office 365, truy nhập Internet cũng cần thiết để quản lý tài khoản thuê bao của bạn, chẳng hạn như để cài đặt Office trên PC khác hoặc thay đổi tùy chọn thanh toán. Truy nhập Internet cũng được yêu cầu để truy nhập vào các tài liệu lưu trữ trên OneDrive, trừ khi bạn cài đặt ứng dụng OneDrive trên máy tính. Bạn cũng nên kết nối Internet thường xuyên để duy trì cập nhật cho phiên bản Office của mình và hưởng lợi từ các bản nâng cấp tự động. Nếu bạn không kết nối Internet ít nhất mỗi 39 ngày, thì các ứng dụng của bạn sẽ đi vào chế độ giảm chức năng, nghĩa là bạn có thể xem hoặc in tài liệu của mình, nhưng không thể sửa hay tạo tài liệu mới. Để kích hoạt lại ứng dụng Office của bạn, hãy kết nối lại với Internet. Bạn không cần phải kết nối với Internet để sử dụng các ứng dụng Office, chẳng hạn như Word, Excel và PowerPoint vì các ứng dụng đó đã được cài đặt đầy đủ trên máy tính của bạn.
HiệnẨn
Làm thế nào để biết PC hoặc máy Mac của tôi có thể chạy Office hay không?
Office hỗ trợ các PC chạy Windows 7 trở lên và máy Mac chạy Mac OS X 10.10 trở lên đối với Office 2016 cho Mac. Để biết thêm thông tin, bao gồm các yêu cầu đối với iPad® và máy tính bảng Android™ hãy xem toàn bộ yêu cầu hệ thống.
Các ứng dụng di động sẵn có tùy theo từng quốc gia. Tìm hiểu xem ứng dụng nào sẵn có tại quốc gia của bạn.
HiệnẨn
Tôi có kiểm soát được tài liệu của mình bằng thuê bao Office 365 không?
Có. Tài liệu mà bạn đã tạo là hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn có thể chọn lưu trữ chúng trực tuyến trên OneDrive hoặc cục bộ trên PC hay máy Mac của mình. Tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hủy thuê bao.
HiệnẨn
Điều gì xảy ra khi bản dùng thử của tôi kết thúc?
Dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn và phương thức thanh toán của bạn sẽ tự động được tính phí vào cuối thời gian dùng thử, và hàng tháng sau đó. Bạn không cần phải cài đặt lại Office.
HiệnẨn
Tôi có thể đăng ký một bản dùng thử khác với thuê bao khác không?
Không phải ngay lập tức. Chẳng hạn, nếu bạn đã dùng thử Office 365 Personal, thì bạn không thể đăng ký dùng thử Office 365 Home. Tuy nhiên, một năm sau khi bản dùng thử hoặc thuê bao trả tiền của bạn kết thúc, bạn có thể đăng ký nhận bản dùng thử mới.
HiệnẨn
Làm thế nào để hủy bản dùng thử trước khi hết thời gian dùng thử?
Nếu bạn đã đăng ký dùng thử trên trang này, hãy truy nhập www.office.com/myaccount và tắt tùy chọn tự động gia hạn trong khu vực thanh toán và hóa đơn. Bằng cách này, bản dùng thử sẽ tự động hết hạn khi hết tháng và thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị tính phí. Nếu bạn đã đăng ký dùng thử bằng cách bấm vào một biểu tượng trên PC mới của mình, thì bản dùng thử của bạn sẽ tự động kết thúc sau một tháng; không cần phải hủy nó. Khi bản dùng thử kết thúc, bạn sẽ được nhắc để chọn phiên bản Office mà bạn muốn mua.
{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#8d64a3bf-e624-b0da-3467-b383bdfc2644|pmg-float-right|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":" "},{"functionName":"AutoHeight","params":""},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll1"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtnMin|.accordionContentMin|.showIconMin|.hideIconMin|.showHideAllMin"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame-mobile|.pmgJS-target-mobile"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame-mobile-2|.pmgJS-target-mobile-2"},{"functionName":"QueryMaster","params":"dynacnt|WT.mc_id|universalupsell|.dynaTarget|WT.mc_id"}]}