Chọn quốc gia/khu vực thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Office 365

Dùng thử Office 365

Nâng cấp ngay bây giờ

Làm được nhiều việc hơn với đăng ký Office 365. Nhận các ứng dụng Office đầy đủ được cài đặt trên PC hoặc Mac, tối đa 5 TB lưu trữ trực tuyến miễn phí, các tính năng bổ sung trên máy tính bảng và điện thoại thông minh và nhiều lợi ích khác, để bạn có sức mạnh và tính linh hoạt để hoàn thành công việc từ gần như bất kỳ đâu.
Office 365

Dùng thử Office 365

Nâng cấp ngay bây giờ

Làm được nhiều việc hơn với đăng ký Office 365. Nhận các ứng dụng Office đầy đủ được cài đặt trên PC hoặc Mac, tối đa 5 TB lưu trữ trực tuyến miễn phí, các tính năng bổ sung trên máy tính bảng và điện thoại thông minh và nhiều lợi ích khác, để bạn có sức mạnh và tính linh hoạt để hoàn thành công việc từ gần như bất kỳ đâu.
Office 365

Dùng thử Office 365

Nâng cấp ngay bây giờ

Làm được nhiều việc hơn với đăng ký Office 365. Nhận các ứng dụng Office đầy đủ được cài đặt trên PC hoặc Mac, tối đa 5 TB lưu trữ trực tuyến miễn phí, các tính năng bổ sung trên máy tính bảng và điện thoại thông minh và nhiều lợi ích khác, để bạn có sức mạnh và tính linh hoạt để hoàn thành công việc từ gần như bất kỳ đâu.
Dùng thử Office 365
Dùng thử Office 365
Chọn gói Office 365 phù hợp với bạn
Tương thích với Windows 7 trở lên, Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên.
Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên. Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft.
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Office 365 Home

Office 365 Personal

Chọn gói Office 365 phù hợp với bạn
Tương thích với Windows 7 trở lên, Office 2016 cho Mac yêu cầu Mac OS X 10.10 trở lên.
Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên. Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft.
Office cho hộ gia đình
Sau 1 tháng dùng thử miễn phí, Office 365 Home có giá {HomeM2M|price} mỗi tháng. Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào. văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Văn bản
Office cho bạn
Sau 1 tháng dùng thử miễn phí, Office 365 Personal có giá {O365PersonalMonth|price} mỗi tháng. Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào.
Văn bản
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
 • Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bao gồm các ứng dụng hoàn toàn mới của Office 2016 cho Mac!
Đã chọn
5 PC hoặc máy Mac
Đã chọn
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại

Bạn sẽ có trải nghiệm Office đầy đủ được cài đặt trên các máy tính bảng và điện thoại văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đã chọn
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã chọn
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Các phiên bản Office trực tuyến
 • Word, Excel, PowerPoint và OneNote
Đã chọn
Đã chọn
Lưu trữ ngoại tuyến
 • Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã chọn
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
 • Lưu tài liệu, ảnh và video trực tuyến và truy cập chúng từ gần như mọi nơi
Đã chọn
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Đã chọn
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Skype
 • Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Đã chọn
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Đã chọn
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Thêm thông tin
Xem thêm thông tin chi tiết về tính năng được cung cấp
HiệnẨn

Office 365 Home

Office cho hộ gia đình
Sau 1 tháng dùng thử miễn phí, Office 365 Home có giá {HomeM2M|price} mỗi tháng. Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào. văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Văn bản
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
 • Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bao gồm các ứng dụng hoàn toàn mới của Office 2016 cho Mac!
Đã chọn
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại

Bạn sẽ có trải nghiệm Office đầy đủ được cài đặt trên các máy tính bảng và điện thoại văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đã chọn
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Các phiên bản Office trực tuyến
Word, Excel, PowerPoint và OneNote
Đã chọn
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu, ảnh và video trực tuyến và truy cập chúng từ gần như mọi nơi
Đã chọn
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Skype
 • Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Đã chọn
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Thêm thông tin
 • Xem thêm thông tin chi tiết về tính năng được cung cấp
HiệnẨn

Office 365 Personal

Office cho bạn
Sau 1 tháng dùng thử miễn phí, Office 365 Personal có giá {O365PersonalMonth|price} mỗi tháng. Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào.
Văn bản
Các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ
 • Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bao gồm các ứng dụng hoàn toàn mới của Office 2016 cho Mac!
Đã chọn
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại

Bạn sẽ có trải nghiệm Office đầy đủ được cài đặt trên các máy tính bảng và điện thoại văn bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đã chọn
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Các phiên bản Office trực tuyến
Word, Excel, PowerPoint và OneNote
Đã chọn
Lưu trữ ngoại tuyến
Lưu tài liệu vào PC hoặc máy Mac
Đã chọn
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu, ảnh và video trực tuyến và truy cập chúng từ gần như mọi nơi
Đã chọn
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Skype
 • Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Đã chọn
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Thêm thông tin
 • Xem thêm thông tin chi tiết về tính năng được cung cấp

Câu hỏi thường gặp

HiệnẨn
Tôi nhận được gì với bản dùng thử này?
Bản dùng thử cung cấp cho bạn quyền truy nhập tất cả các tính năng của Office 365 Home hoặc Office 365 Personal. Bản dùng thử bao gồm:
 • Trọn bộ các ứng dụng Office được cài đặt (Word, PowerPoint, Excel, OneNote, và Outlook, cộng với Publisher và Access dành cho PC chạy Windows).
 • 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây OneDrive để bạn có thể lưu tài liệu, ảnh và video trực tuyến, đồng thời có thể truy nhập chúng từ bất cứ đâu.
 • Những phút gọi điện với Skype mà bạn có thể sử dụng để gọi điện thoại di động ở 8 quốc gia/khu vực và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia/khu vực. Xem danh sách.
HiệnẨn
Tôi cần thực hiện những bước nào để đăng ký dùng thử?
 • 1. Tạo hoặc đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hiện có. Tài khoản Microsoft là gì?
 • 2. Cung cấp thông tin thanh toán để cho phép việc thanh toán hàng tháng trong tương lai. Thẻ tín dụng quốc tế và PayPal (ở một số thị trường) đều được chấp nhận.
 • 3. Phí sẽ được tự động thanh toán qua phương thức thanh toán mà bạn cung cấp vào cuối tháng miễn phí đầu tiên để đảm bảo bạn không gặp bất kỳ gián đoạn nào với dịch vụ của mình. Bạn có thể hủy trực tuyến mà không bị phạt trước khi giai đoạn dùng thử kết thúc, bằng cách truy cập www.office.com/myaccount và tắt tự động gia hạn trong khu vực lập hóa đơn và thanh toán.
 • 4. Sau khi phương thức thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ được chuyển tới www.office.com/myaccount để cài đặt Office.
HiệnẨn
Tại sao tôi cần cung cấp thông tin về thẻ tín dụng?
Bạn được đề nghị cung cấp thông tin thẻ tín dụng để bảo đảm rằng bạn sẽ không gặp bất kỳ sự cố gián đoạn nào với dịch vụ của mình sau khi hết thời gian dùng thử. Thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị trừ tiền cho tới khi hết thời gian dùng thử. Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào trong thời gian dùng thử bằng cách bấm vào Tắt tự động gia hạn trong Tài khoản của tôi.
HiệnẨn
Tôi có cần truy cập Internet để sử dụng Office không?
Bạn cần phải truy cập Internet để cài đặt và kích hoạt tất cả các phiên bản mới nhất của bộ Office và tất cả các gói đăng ký Office 365. Đối với gói Office 365, bạn cũng cần phải truy cập Internet để quản lý tài khoản đăng ký của mình, chẳng hạn, để cài đặt Office trên các PC khác hoặc để thay đổi tùy chọn thanh toán. Ngoài ra, bạn còn cần phải truy cập Internet để truy cập các tài liệu được lưu trữ trên OneDrive, trừ khi bạn cài đặt ứng dụng OneDrive dành cho máy tính để bàn. Bạn cũng nên kết nối với Internet thường xuyên để luôn cập nhật phiên bản Office của mình và hưởng lợi từ các bản nâng cấp tự động. Nếu bạn không kết nối với Internet ít nhất 39 ngày, các ứng dụng của bạn sẽ chuyển sang chế độ giảm chức năng, nghĩa là bạn có thể xem hoặc in tài liệu của mình, nhưng không thể chỉnh sửa tài liệu đó hoặc tạo tài liệu mới. Để kích hoạt lại các ứng dụng Office của bạn, hãy kết nối lại với Internet. Bạn không cần phải kết nối Internet để sử dụng các ứng dụng Office, như Word, Excel và PowerPoint, vì các ứng dụng này được cài đặt đầy đủ trên máy tính của bạn.
HiệnẨn
Làm cách nào biết được máy tính của tôi có thể chạy Office hay không?
Office hỗ trợ các PC chạy Windows 7 trở lên và máy Mac chạy Mac OS X 10.10 trở lên đối với Office 2016 cho Mac. Office cho Mac 2011 yêu cầu Mac OS X 10.6 trở lên. Để biết thêm thông tin, hãy xem trọn bộ yêu cầu hệ thống.
HiệnẨn
Tôi có kiểm soát được tài liệu của mình bằng gói đăng ký Office 365 không?
Có. Tài liệu mà bạn đã tạo hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn có thể chọn lưu trữ tài liệu đó trực tuyến trên OneDrive hoặc cục bộ trên PC hay máy Mac của mình. Tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hủy đăng ký của mình.
HiệnẨn
Điều gì xảy ra khi bản dùng thử của tôi kết thúc?
Điều đó phụ thuộc vào cách bạn đăng ký dùng thử:
 • Nếu bạn đăng ký dùng thử trên trang này và mục tự động gia hạn được bật trong khu vực lập hóa đơn và thanh toán của www.office.com/myaccount, thì dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục được cung cấp và phí gia hạn sẽ tự động được thanh toán qua phương thức thanh toán của bạn khi kết thúc thời gian dùng thử, tiếp theo là hàng tháng.
Bạn không cần cài đặt lại Office và 1 TB dung lượng lưu trữ bổ sung trên OneDrive sẽ tự động được thêm vào tài khoản của bạn khi thời gian dùng thử kết thúc.
 • Nếu bạn đã đăng ký bằng cách bấm vào biểu tượng trên PC mới, thì đăng ký dùng thử của bạn sẽ tự động kết thúc sau một tháng; bạn không cần hủy. Khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn sẽ được nhắc chọn phiên bản Office muốn mua
HiệnẨn
Tôi có thể đăng ký một bản dùng thử khác bằng một đăng ký khác không?
Không phải ngay bây giờ. Ví dụ: nếu bạn đã dùng thử Office 365 Personal, thì bạn không thể đăng ký dùng thử Office 365 Home. Tuy nhiên, một năm sau khi thời gian dùng thử hoặc đăng ký trả tiền của bạn kết thúc, bạn có thể đăng ký một bản dùng thử mới.
HiệnẨn
Tôi làm cách nào để hủy bản dùng thử trước khi hết thời gian dùng thử?
Nếu bạn đã đăng ký dùng thử trên trang này, hãy truy cập www.office.com/myaccount và tắt tùy chọn tự động gia hạn trong khu vực lập hóa đơn và thanh toán. Bằng cách này, bản dùng thử sẽ tự động hết hạn khi hết tháng và thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị trừ tiền. Nếu bạn đã đăng ký dùng thử bằng cách bấm vào biểu tượng trên PC mới, thì đăng ký dùng thử của bạn sẽ tự động kết thúc sau một tháng; bạn không cần hủy. Khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn sẽ được nhắc chọn phiên bản Office muốn mua.

{"pmgControls":

[{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#8d64a3bf-e624-b0da-3467-b383bdfc2644|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":" "},{"functionName":"AutoHeight","params":""},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll1 "},

{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"QueryMaster","params":"dynacnt|WT.mc_id|universalupsell|.dynaTarget|WT.mc_id"}]}