Trực quan hóa dữ liệu

Nhận thông tin chuyên sâu về hoạt động thực tế với Visio

Giúp ý tưởng của bạn trở nên sống động bằng cách tạo sơ đồ hấp dẫn kết nối với dữ liệu. Nhận thông tin chuyên sâu về doanh nghiệp bằng cách sử dụng Visio với Power BI và Excel.

Giúp ý tưởng của bạn trở nên sống động với tính năng liên kết dữ liệu

Nhanh chóng đặt dữ liệu1 lên mạng lưới CNTT, dây chuyền sản xuất hoặc quy trình phức tạp để thu được thông tin hoạt động chuyên sâu, ý nghĩa. Khi dữ liệu của bạn cập nhật, các yếu tố trực quan hóa dữ liệu sẽ tự động cập nhật theo.
A Surface tablet displaying a custom data visualization in Visio

Dễ dàng tùy chỉnh các yếu tố trực quan hóa

Hiển thị mẫu dữ liệu theo cách bạn muốn. Chọn biểu tượng, màu và văn bản từ đồ họa dữ liệu mặc định hoặc dễ dàng tạo yếu tố trực quan hóa của riêng bạn bằng cách đặt cấu hình cho các hình thông minh của Visio.

Truyền đạt thông tin chính xác, thống nhất

Chia sẻ sơ đồ liên kết dữ liệu một cách dễ dàng và bảo mật trên toàn tổ chức của bạn. Bất kỳ ai cũng có thể xem các sơ đồ này trong Visio Online, giúp mọi người luôn có thông tin đồng bộ.
A Surface tablet displaying an operations diagram being shared in Visio Online
A Surface tablet running a .gif of Visio Visual in Power BI

Nhận thông tin chuyên sâu về dữ liệu hợp nhất với Visio Visual trong Power BI

Nhúng sơ đồ Visio trực tiếp vào báo cáo Power BI với Visio Visual. 2Visio và Power BI sẽ hoạt động cùng nhau để cung cấp cho bạn những khía cạnh mới về dữ liệu của mình. Tìm hiểu cách tải Visio Visual ở đây.

Chuyển đổi dữ liệu quy trình trong Excel thành sơ đồ Visio

Sử dụng trình hướng dẫn để dễ dàng chuyển đổi dữ liệu Excel vào lưu đồ Visio với Công cụ trực quan hóa Dữ liệu. 3Thay đổi phản ánh theo cả hai chiều nên nội dung cập nhật cho dữ liệu Excel của bạn sẽ xuất hiện trong sơ đồ được liên kết và ngược lại.
A representative visual of Data Visualizer

Tìm hiểu thêm về Visio

Khóa học cấp tốc về Visio

Công cụ dành cho kể chuyện trực quan

1 Visio hiện hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure và Danh sách Microsoft SharePoint cũng như Business Connectivity Services.
2 Bất kỳ ai cũng có thể xem báo cáo Visio Visual nhưng chỉ người đăng ký Visio Online mới có thể chỉnh sửa yếu tố trực quan. Power BI được bán riêng.
3 Công cụ trực quan hóa Dữ liệu chỉ sẵn có với người đăng ký Visio Online Plan 2. Microsoft Excel được bán riêng.