Visio

Visio Professional

2013

Visio Professional

2013

Tạo sơ đồ chuyên nghiệp để đơn giản hóa thông tin phức tạp với công cụ cộng tác, sơ đồ nối kết với dữ liệu và hình dạng cập nhật.
Phát video
Visio

Visio Professional 2013

Tạo sơ đồ chuyên nghiệp để đơn giản hóa thông tin phức tạp với công cụ cộng tác, sơ đồ nối kết với dữ liệu và hình dạng cập nhật.
Màn hình máy tính để bàn hiển thị sơ đồ trong Visio 2013.
Màn hình máy tính để bàn hiển thị sơ đồ trong Visio 2013.

Visio Standard 2013

Dễ dàng thiết kế sơ đồ linh hoạt với bộ mẫu tô và hình dạng mới cập nhật phong phú.

Blog Visio

Nhận thông tin cập nhật từ nhóm Visio trên blog của chúng tôi.

Nội dung về đối tác

Tìm hiểu và thử dùng các giải pháp và bổ trợ của bên thứ ba từ những đối tác Visio hàng đầu.

Sản phẩm liên quan

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu nội dung mới trong Visio với video giới thiệu nhanh (bằng tiếng Anh) .
Đóng
f657143e-4a0c-44fe-aa7a-4b90774cc327
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh có tiêu đề phụ được dịch. Bấm vào nút "CC" để bật tiêu đề phụ.
Đóng
f657143e-4a0c-44fe-aa7a-4b90774cc327
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh có tiêu đề phụ được dịch. Bấm vào nút "CC" để bật tiêu đề phụ.

{"pmgControls": [ {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{ "functionName":"VideoPopup","params":"#d8f39e65-ed1e-7678-352d-85440c069b85|#pmgPopupID1"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#f7640b92-b7ec-99aa-c456-35b26c13e54a|#pmgPopupID2"} ]}