Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Visio

Làm việc trực quan

Sơ đồ được đơn giản hóa.

Giải pháp lập sơ đồ tại một nơi để đơn giản hóa và truyền đạt thông tin phức tạp.
Phát video
Visio

Làm việc trực quan

Sơ đồ được đơn giản hóa.

Giải pháp lập sơ đồ tại một nơi để đơn giản hóa và truyền đạt thông tin phức tạp.
Màn hình máy tính để bàn hiển thị sơ đồ trong Visio 2013.
Màn hình máy tính để bàn hiển thị sơ đồ trong Visio 2013.

Visio Pro cho Office 365

Tận dụng tất cả các tính năng trong Visio Professional 2016 dưới dạng thuê bao luôn cập nhật từ Office 365.

Blog Visio

Hãy là người đầu tiên biết về các tính năng mới, tin tức sản phẩm và nhiều thông tin khác.

Nội dung về đối tác

Tìm hiểu và thử dùng các giải pháp và bổ trợ của bên thứ ba từ những đối tác Visio hàng đầu.
Đóng
f657143e-4a0c-44fe-aa7a-4b90774cc327
Lưu ý: Video bằng tiếng Anh có phụ đề được dịch. Bấm nút "CC" để bật phụ đề.
Đóng
f657143e-4a0c-44fe-aa7a-4b90774cc327
Lưu ý: Video bằng tiếng Anh có phụ đề được dịch. Bấm nút "CC" để bật phụ đề.

{"pmgControls": [ {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},

{ "functionName":"VideoPopup","params":"#d8f39e65-ed1e-7678-352d-85440c069b85|#pmgPopupID1"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#f7640b92-b7ec-99aa-c456-35b26c13e54a|#pmgPopupID2"} ]}