Visio

Các tính năng hàng đầu của Visio

Đơn giản hóa thông tin phức tạp với sơ đồ chuyên nghiệp bạn có thể tạo chỉ trong một vài cú bấm. Visio giúp việc lập sơ đồ trở nên đơn giản dù bạn muốn nhanh chóng chụp lưu đồ mà bạn tạo ra trên bảng trắng, lập bản đồ mạng CNTT, xây dựng biểu đồ tổ chức, đưa ra tài liệu cho quy trình kinh doanh hoặc vẽ sơ đồ sàn.
Sơ đồ trong Visio hiển thị hình dạng đã cập nhật và dễ dàng truy nhập công cụ.
Sơ đồ trong Visio hiển thị hình dạng đã cập nhật và dễ dàng truy nhập công cụ.

Tạo sơ đồ chuyên nghiệp một cách nhanh chóng

  • Truy nhập công cụ thường dùng nhanh hơn, mẫu tô và hình dạng mới cập nhật cùng các hiệu ứng và chủ đề mở rộng, cải tiến giúp tạo sơ đồ chuyên nghiệp dễ dàng hơn.
  • Tiêu chuẩn lập sơ đồ đã cập nhật sẽ được hỗ trợ, bao gồm Ngôn ngữ Lập mô hình Hợp nhất (UML) 2.4, Kí hiệu và Mô hình Quy trình Kinh doanh (BPMN) 2.0 và bây giờ bạn có thể phát hành cả dòng công việc của SharePoint 2013 và SharePoint 2010.
  • Hãy làm việc theo cách mà bạn muốn với hỗ trợ cảm ứng nâng cao, bao gồm hỗ trợ cho Windows 8 và Dịch vụ Visio trong Microsoft SharePoint mới với Microsoft Office 365 hoặc trên máy chủ của công ty bạn.
Sơ đồ Visio hiển thị hình dạng được nối kết với dữ liệu động.
Sơ đồ Visio hiển thị hình dạng được nối kết với dữ liệu động.

Nối kết sơ đồ với dữ liệu động

  • Giúp dữ liệu phức tạp trở nên dễ hiểu một cách nhanh chóng. Tạo sơ đồ linh động hơn bằng cách nối kết hình dạng với dữ liệu thời gian thực bằng bộ mở rộng bao gồm các nguồn được hỗ trợ.
Sơ đồ Visio hiển thị hình dạng được nối kết với dữ liệu động.
Sơ đồ Visio được chia sẻ qua trình duyệt cho phép nhóm cộng tác làm việc với sơ đồ.
Sơ đồ Visio được chia sẻ qua trình duyệt cho phép nhóm cộng tác làm việc với sơ đồ.

Dễ dàng cộng tác theo nhóm để làm việc với sơ đồ

  • Công cụ mới đơn giản hóa làm việc nhóm, cho phép bạn làm việc với nhau với cùng sơ đồ tại cùng thời điểm, đồng thời dễ dàng xem chú thích của người xem lại trong cả Visio và Dịch vụ Visio.
  • Chia sẻ sơ đồ của bạn với người khác bằng trình duyệt thông qua Office 365 hoặc SharePoint, ngay cả khi họ không cài đặt Visio.

Tài nguyên

Tìm hiểu về nội dung mới trong Visio với video nhanh (bằng tiếng Anh)
Xem hướng dẫn Visio (bằng tiếng Anh) nhanh về cách bắt đầu với
Tìm hiểu cách làm việc với sơ đồ thao tác đồng tác giả và cộng tác (bằng tiếng Anh)
từ nguồn dữ liệu như sổ làm việc Excel hoặc Active Directory Tạo sơ đồ tổ chức (bằng tiếng Anh)