Visio

Các phiên bản Visio - tất cả các tính năng

Tạo sơ đồ hấp dẫn và chuyên nghiệp dễ dàng hơn bao giờ hết.
Đã bao gồm:
Đã bao gồm
Đã cải tiến:
Đã cải tiến
Mới:
Mới

2007

2010

2013

Hình dạng và mẫu tô mới đã cải tiến
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Đã cải tiến
Menu chuột phải theo ngữ cảnh
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Đã cải tiến
Tìm kiếm được cải tiến giúp tìm mẫu và hình dạng dễ dàng hơn
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Chủ đề dễ áp dụng giúp tạo sơ đồ hiện đại một cách nhanh chóng
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Khả năng nhập tệp DWG vào Visio
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Cải tiến giải pháp về sơ đồ tổ chức - kiểu mới và khả năng nhập hình ảnh
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Tự động Căn chỉnh và Giãn cách
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Khả năng chèn và xóa bỏ hình dạng với khôi phục kết nối
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Tự đổi cỡ bức vẽ
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Vùng hình nhanh để dễ dàng truy nhập hình dạng thường dùng nhất
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Giao diện người dùng (UI) Microsoft Office Fluent —Ruy-băng
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Bộ chứa cải tiến và kiểu bộ chứa mới
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Trải nghiệm bắt đầu mới giúp tìm hình dạng dễ dàng hơn
Mới
Khả năng thay đổi hình dạng đồng thời bảo toàn bố trí sơ đồ và siêu dữ liệu hình dạng
Mới
Xem trước trực tiếp thay đổi kiểu chủ đề được cấu hình trước thông qua các biến thể
Mới
Tùy chọn hiệu ứng hình dạng như bóng đổ, góc xiên, vầng sáng và các hiệu ứng khác
Mới
Xem trước khi In được hợp lý hóa hiển thị chức năng thu phóng/quét và ngắt trang sơ đồ
Mới
Đã bao gồm:
Đã bao gồm
Đã cải tiến:
Đã cải tiến
Mới:
Mới

Cùng đồng nghiệp của bạn làm việc với một sơ đồ

2007

2010

2013

Chú thích
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Dễ dàng chia sẻ sơ đồ thông qua trình duyệt web bằng cách lưu vào SharePoint
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Chú thích thông qua Dịch vụ Visio
Mới
Đồng tác giả - hai hoặc từ hai người trở lên làm việc với một sơ đồ tại cùng thời điểm
Mới
Dùng khả năng hiển thị và nhận biết trạng thái hiện diện để IM hoặc gọi người khác
Mới
Đã bao gồm:
Đã bao gồm
Đã cải tiến:
Đã cải tiến
Mới:
Mới

Dùng trình hướng dẫn để nối kết sơ đồ với dữ liệu mà không cần phải viết bất cứ mã nào

2007

2010

2013

Nối kết hình dạng Sơ đồ với dữ liệu
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Khả năng tự động làm mới dữ liệu theo lịch biểu đã xác định hoặc theo cách thủ công
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Tự động tạo chú giải dữ liệu, cung cấp khóa cho đồ họa dữ liệu đã áp dụng
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Bảng điều khiển không có mã
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Bộ nguồn dữ liệu mở rộng, bao gồm Excel, Excel Services, Danh sách SharePoint, Dịch vụ Kết nối Nghiệp vụ SharePoint và SQL Server
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Khả năng áp dụng bộ màu và đồ họa dữ liệu phong phú để trực quan hóa dữ liệu
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Khả năng lưu vào SharePoint và xem sơ đồ trong Dịch vụ Visio với làm mới dữ liệu
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Đã bao gồm:
Đã bao gồm
Đã cải tiến:
Đã cải tiến
Mới:
Mới

Lập mô hình quy tắc kinh doanh với kí hiệu quy trình tiêu chuẩn

2007

2010

2013

Tùy chọn xác nhận sơ đồ bằng quy tắc kinh doanh cài sẵn có thể mở rộng
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Hỗ trợ sơ đồ 2.0 và 1.2 của Kí hiệu và Lập mô hình Quy trình Kinh doanh (BPMN) (Sơ đồ 2.0 của BPMN chỉ được hỗ trợ trong Visio 2013)
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Quy trình con chia quy trình phức tạp thành các công đoạn có thể quản lý được
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm:
Đã bao gồm
Đã cải tiến:
Đã cải tiến
Mới:
Mới

Tận dụng nâng cấp giúp Visio trở thành công cụ lập sơ đồ hoàn thiện và mạnh mẽ hơn

2007

2010

2013

Sẵn dùng với giấy phép vô thời hạn
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Hỗ trợ cho dòng công việc SharePoint Server 2010
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Dễ dàng tùy chỉnh hình dạng
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Tương thích ngược để mở các tệp Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 và Visio 2010
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Tích hợp với Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) và Microsoft Systems Center
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Đã bao gồm
Hỗ trợ cảm ứng cho máy PC chạy hệ điều hành Windows 7/Windows 8
Đã bao gồm
Đã cải tiến
Định dạng tệp dựa trên XML mới
Mới
Hỗ trợ cảm ứng trên hầu hết các thiết bị thông qua Dịch vụ Visio
Mới
Sẵn dùng thông qua Office 365 dưới dạng gói đăng ký
Mới
Ứng dụng chuyển vùng—khả năng cài đặt tạm thời Visio trên máy PC chạy hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 8
Mới
Hỗ trợ quản lý lệnh trong Project Server và Project Online
Mới
Hỗ trợ cho dòng công việc SharePoint Server 2013
Mới
Đã bao gồm:
Đã bao gồm
Đã cải tiến:
Đã cải tiến
Mới:
Mới
HiệnẨn
2007
Hình dạng và mẫu tô mới đã cải tiến
Đã bao gồm
Menu chuột phải theo ngữ cảnh
Đã bao gồm
Tìm kiếm được cải tiến giúp tìm mẫu và hình dạng dễ dàng hơn
Đã bao gồm
Chủ đề dễ áp dụng giúp tạo sơ đồ hiện đại một cách nhanh chóng
Đã bao gồm
Khả năng nhập tệp DWG vào Visio
Đã bao gồm
Cải tiến giải pháp về sơ đồ tổ chức - kiểu mới và khả năng nhập hình ảnh
Đã bao gồm
Tự động Căn chỉnh và Giãn cách
Khả năng chèn và xóa bỏ hình dạng với khôi phục kết nối
Tự đổi cỡ bức vẽ
Vùng hình nhanh để dễ dàng truy nhập hình dạng thường dùng nhất
Giao diện người dùng (UI) Microsoft Office Fluent —Ruy-băng
Bộ chứa cải tiến và kiểu bộ chứa mới
Trải nghiệm bắt đầu mới giúp tìm hình dạng dễ dàng hơn
Khả năng thay đổi hình dạng đồng thời bảo toàn bố trí sơ đồ và siêu dữ liệu hình dạng
Xem trước trực tiếp thay đổi kiểu chủ đề được cấu hình trước thông qua các biến thể
Tùy chọn hiệu ứng hình dạng như bóng đổ, góc xiên, vầng sáng và các hiệu ứng khác
Xem trước khi In được hợp lý hóa hiển thị chức năng thu phóng/quét và ngắt trang sơ đồ

Cùng đồng nghiệp của bạn làm việc với một sơ đồ

Chú thích
Đã bao gồm
Dễ dàng chia sẻ sơ đồ thông qua trình duyệt web bằng cách lưu vào SharePoint
Chú thích thông qua Dịch vụ Visio
Đồng tác giả - hai hoặc từ hai người trở lên làm việc với một sơ đồ tại cùng thời điểm
Dùng khả năng hiển thị và nhận biết trạng thái hiện diện để IM hoặc gọi người khác

Dùng trình hướng dẫn để nối kết sơ đồ với dữ liệu mà không cần phải viết bất cứ mã nào

Nối kết hình dạng Sơ đồ với dữ liệu
Đã bao gồm
Khả năng tự động làm mới dữ liệu theo lịch biểu đã xác định hoặc theo cách thủ công
Tự động tạo chú giải dữ liệu, cung cấp khóa cho đồ họa dữ liệu đã áp dụng
Bảng điều khiển không có mã
Bộ nguồn dữ liệu mở rộng, bao gồm Excel, Excel Services, Danh sách SharePoint, Dịch vụ Kết nối Nghiệp vụ SharePoint và SQL Server
Khả năng áp dụng bộ màu và đồ họa dữ liệu phong phú để trực quan hóa dữ liệu
Khả năng lưu vào SharePoint và xem sơ đồ trong Dịch vụ Visio với làm mới dữ liệu

Lập mô hình quy tắc kinh doanh với kí hiệu quy trình tiêu chuẩn

Tùy chọn xác nhận sơ đồ bằng quy tắc kinh doanh cài sẵn có thể mở rộng
Hỗ trợ sơ đồ 2.0 và 1.2 của Kí hiệu và Lập mô hình Quy trình Kinh doanh (BPMN) (Sơ đồ 2.0 của BPMN chỉ được hỗ trợ trong Visio 2013)
Quy trình con chia quy trình phức tạp thành các công đoạn có thể quản lý được

Tận dụng nâng cấp giúp Visio trở thành công cụ lập sơ đồ hoàn thiện và mạnh mẽ hơn

Sẵn dùng với giấy phép vô thời hạn
Đã bao gồm
Hỗ trợ cho dòng công việc SharePoint Server 2010
Dễ dàng tùy chỉnh hình dạng
Tương thích ngược để mở các tệp Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 và Visio 2010
Tích hợp với Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) và Microsoft Systems Center
Đã bao gồm
Hỗ trợ cảm ứng cho máy PC chạy hệ điều hành Windows 7/Windows 8
Định dạng tệp dựa trên XML mới
Hỗ trợ cảm ứng trên hầu hết các thiết bị thông qua Dịch vụ Visio
Sẵn dùng thông qua Office 365 dưới dạng gói đăng ký
Ứng dụng chuyển vùng—khả năng cài đặt tạm thời Visio trên máy PC chạy hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 8
Hỗ trợ quản lý lệnh trong Project Server và Project Online
Hỗ trợ cho dòng công việc SharePoint Server 2013
HiệnẨn
2010
Hình dạng và mẫu tô mới đã cải tiến
Đã cải tiến
Menu chuột phải theo ngữ cảnh
Đã cải tiến
Tìm kiếm được cải tiến giúp tìm mẫu và hình dạng dễ dàng hơn
Đã bao gồm
Chủ đề dễ áp dụng giúp tạo sơ đồ hiện đại một cách nhanh chóng
Đã bao gồm
Khả năng nhập tệp DWG vào Visio
Đã bao gồm
Cải tiến giải pháp về sơ đồ tổ chức - kiểu mới và khả năng nhập hình ảnh
Đã bao gồm
Tự động Căn chỉnh và Giãn cách
Đã bao gồm
Khả năng chèn và xóa bỏ hình dạng với khôi phục kết nối
Đã bao gồm
Tự đổi cỡ bức vẽ
Đã bao gồm
Vùng hình nhanh để dễ dàng truy nhập hình dạng thường dùng nhất
Đã bao gồm
Giao diện người dùng (UI) Microsoft Office Fluent —Ruy-băng
Đã bao gồm
Bộ chứa cải tiến và kiểu bộ chứa mới
Đã bao gồm
Trải nghiệm bắt đầu mới giúp tìm hình dạng dễ dàng hơn
Khả năng thay đổi hình dạng đồng thời bảo toàn bố trí sơ đồ và siêu dữ liệu hình dạng
Xem trước trực tiếp thay đổi kiểu chủ đề được cấu hình trước thông qua các biến thể
Tùy chọn hiệu ứng hình dạng như bóng đổ, góc xiên, vầng sáng và các hiệu ứng khác
Xem trước khi In được hợp lý hóa hiển thị chức năng thu phóng/quét và ngắt trang sơ đồ

Cùng đồng nghiệp của bạn làm việc với một sơ đồ

Chú thích
Đã bao gồm
Dễ dàng chia sẻ sơ đồ thông qua trình duyệt web bằng cách lưu vào SharePoint
Đã bao gồm
Chú thích thông qua Dịch vụ Visio
Đồng tác giả - hai hoặc từ hai người trở lên làm việc với một sơ đồ tại cùng thời điểm
Dùng khả năng hiển thị và nhận biết trạng thái hiện diện để IM hoặc gọi người khác

Dùng trình hướng dẫn để nối kết sơ đồ với dữ liệu mà không cần phải viết bất cứ mã nào

Nối kết hình dạng Sơ đồ với dữ liệu
Đã bao gồm
Khả năng tự động làm mới dữ liệu theo lịch biểu đã xác định hoặc theo cách thủ công
Đã bao gồm
Tự động tạo chú giải dữ liệu, cung cấp khóa cho đồ họa dữ liệu đã áp dụng
Đã bao gồm
Bảng điều khiển không có mã
Đã bao gồm
Bộ nguồn dữ liệu mở rộng, bao gồm Excel, Excel Services, Danh sách SharePoint, Dịch vụ Kết nối Nghiệp vụ SharePoint và SQL Server
Đã bao gồm
Khả năng áp dụng bộ màu và đồ họa dữ liệu phong phú để trực quan hóa dữ liệu
Đã bao gồm
Khả năng lưu vào SharePoint và xem sơ đồ trong Dịch vụ Visio với làm mới dữ liệu
Đã bao gồm

Lập mô hình quy tắc kinh doanh với kí hiệu quy trình tiêu chuẩn

Tùy chọn xác nhận sơ đồ bằng quy tắc kinh doanh cài sẵn có thể mở rộng
Đã bao gồm
Hỗ trợ sơ đồ 2.0 và 1.2 của Kí hiệu và Lập mô hình Quy trình Kinh doanh (BPMN) (Sơ đồ 2.0 của BPMN chỉ được hỗ trợ trong Visio 2013)
Đã bao gồm
Quy trình con chia quy trình phức tạp thành các công đoạn có thể quản lý được
Đã bao gồm

Tận dụng nâng cấp giúp Visio trở thành công cụ lập sơ đồ hoàn thiện và mạnh mẽ hơn

Sẵn dùng với giấy phép vô thời hạn
Đã bao gồm
Hỗ trợ cho dòng công việc SharePoint Server 2010
Đã bao gồm
Dễ dàng tùy chỉnh hình dạng
Đã bao gồm
Tương thích ngược để mở các tệp Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 và Visio 2010
Đã bao gồm
Tích hợp với Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) và Microsoft Systems Center
Đã bao gồm
Hỗ trợ cảm ứng cho máy PC chạy hệ điều hành Windows 7/Windows 8
Đã bao gồm
Định dạng tệp dựa trên XML mới
Hỗ trợ cảm ứng trên hầu hết các thiết bị thông qua Dịch vụ Visio
Sẵn dùng thông qua Office 365 dưới dạng gói đăng ký
Ứng dụng chuyển vùng—khả năng cài đặt tạm thời Visio trên máy PC chạy hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 8
Hỗ trợ quản lý lệnh trong Project Server và Project Online
Hỗ trợ cho dòng công việc SharePoint Server 2013
HiệnẨn
2013
Hình dạng và mẫu tô mới đã cải tiến
Đã cải tiến
Menu chuột phải theo ngữ cảnh
Đã cải tiến
Tìm kiếm được cải tiến giúp tìm mẫu và hình dạng dễ dàng hơn
Đã cải tiến
Chủ đề dễ áp dụng giúp tạo sơ đồ hiện đại một cách nhanh chóng
Đã cải tiến
Khả năng nhập tệp DWG vào Visio
Đã bao gồm
Cải tiến giải pháp về sơ đồ tổ chức - kiểu mới và khả năng nhập hình ảnh
Đã cải tiến
Tự động Căn chỉnh và Giãn cách
Đã bao gồm
Khả năng chèn và xóa bỏ hình dạng với khôi phục kết nối
Đã bao gồm
Tự đổi cỡ bức vẽ
Đã bao gồm
Vùng hình nhanh để dễ dàng truy nhập hình dạng thường dùng nhất
Đã bao gồm
Giao diện người dùng (UI) Microsoft Office Fluent —Ruy-băng
Đã cải tiến
Bộ chứa cải tiến và kiểu bộ chứa mới
Đã cải tiến
Trải nghiệm bắt đầu mới giúp tìm hình dạng dễ dàng hơn
Mới
Khả năng thay đổi hình dạng đồng thời bảo toàn bố trí sơ đồ và siêu dữ liệu hình dạng
Mới
Xem trước trực tiếp thay đổi kiểu chủ đề được cấu hình trước thông qua các biến thể
Mới
Tùy chọn hiệu ứng hình dạng như bóng đổ, góc xiên, vầng sáng và các hiệu ứng khác
Mới
Xem trước khi In được hợp lý hóa hiển thị chức năng thu phóng/quét và ngắt trang sơ đồ
Mới

Cùng đồng nghiệp của bạn làm việc với một sơ đồ

Chú thích
Đã cải tiến
Dễ dàng chia sẻ sơ đồ thông qua trình duyệt web bằng cách lưu vào SharePoint
Đã cải tiến
Chú thích thông qua Dịch vụ Visio
Mới
Đồng tác giả - hai hoặc từ hai người trở lên làm việc với một sơ đồ tại cùng thời điểm
Mới
Dùng khả năng hiển thị và nhận biết trạng thái hiện diện để IM hoặc gọi người khác
Mới

Dùng trình hướng dẫn để nối kết sơ đồ với dữ liệu mà không cần phải viết bất cứ mã nào

Nối kết hình dạng Sơ đồ với dữ liệu
Đã cải tiến
Khả năng tự động làm mới dữ liệu theo lịch biểu đã xác định hoặc theo cách thủ công
Đã bao gồm
Tự động tạo chú giải dữ liệu, cung cấp khóa cho đồ họa dữ liệu đã áp dụng
Đã bao gồm
Bảng điều khiển không có mã
Đã bao gồm
Bộ nguồn dữ liệu mở rộng, bao gồm Excel, Excel Services, Danh sách SharePoint, Dịch vụ Kết nối Nghiệp vụ SharePoint và SQL Server
Đã cải tiến
Khả năng áp dụng bộ màu và đồ họa dữ liệu phong phú để trực quan hóa dữ liệu
Đã cải tiến
Khả năng lưu vào SharePoint và xem sơ đồ trong Dịch vụ Visio với làm mới dữ liệu
Đã cải tiến

Lập mô hình quy tắc kinh doanh với kí hiệu quy trình tiêu chuẩn

Tùy chọn xác nhận sơ đồ bằng quy tắc kinh doanh cài sẵn có thể mở rộng
Đã bao gồm
Hỗ trợ sơ đồ 2.0 và 1.2 của Kí hiệu và Lập mô hình Quy trình Kinh doanh (BPMN) (Sơ đồ 2.0 của BPMN chỉ được hỗ trợ trong Visio 2013)
Đã cải tiến
Quy trình con chia quy trình phức tạp thành các công đoạn có thể quản lý được
Đã bao gồm

Tận dụng nâng cấp giúp Visio trở thành công cụ lập sơ đồ hoàn thiện và mạnh mẽ hơn

Sẵn dùng với giấy phép vô thời hạn
Đã bao gồm
Hỗ trợ cho dòng công việc SharePoint Server 2010
Đã bao gồm
Dễ dàng tùy chỉnh hình dạng
Đã bao gồm
Tương thích ngược để mở các tệp Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 và Visio 2010
Đã cải tiến
Tích hợp với Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) và Microsoft Systems Center
Đã bao gồm
Hỗ trợ cảm ứng cho máy PC chạy hệ điều hành Windows 7/Windows 8
Đã cải tiến
Định dạng tệp dựa trên XML mới
Mới
Hỗ trợ cảm ứng trên hầu hết các thiết bị thông qua Dịch vụ Visio
Mới
Sẵn dùng thông qua Office 365 dưới dạng gói đăng ký
Mới
Ứng dụng chuyển vùng—khả năng cài đặt tạm thời Visio trên máy PC chạy hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 8
Mới
Hỗ trợ quản lý lệnh trong Project Server và Project Online
Mới
Hỗ trợ cho dòng công việc SharePoint Server 2013
Mới
Đã bao gồm:
Đã bao gồm
Đã cải tiến:
Đã cải tiến
Mới:
Mới

{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}