Dùng thử Visio Online miễn phí trong 30 ngày

So sánh các tùy chọn Visio

Bạn đang tìm thêm thông tin?
Bắt đầu tạo sơ đồ một cách nhanh chóng bằng các mẫu, giao diện người dùng hiện đại và trải nghiệm Office Online quen thuộc trong trình duyệt yêu thích của bạn.
Tạo các sơ đồ như sơ đồ khối, lưu đồ, đường thời gian, cùng sơ đồ Ngôn ngữ Mô tả và Thông số kỹ thuật (SDL).
Dễ dàng chia sẻ công việc của bạn dưới dạng liên kết an toàn nền web, tệp đính kèm, hình ảnh hoặc PDF, cũng như trả lời các nhận xét trực tuyến.
Lưu trữ và chia sẻ các sáng tạo của bạn một cách bảo mật với tích hợp 2 GB dung lượng lưu trữ OneDrive miễn phí — luôn được cập nhật và dựa trên nền tảng web.
Luôn cập nhật ứng dụng dành cho máy tính.
Tạo sơ đồ chuyên nghiệp bằng các mẫu dựng sẵn và 250.000 hình trong hệ sinh thái nội dung Visio đáp ứng các tiêu chuẩn ngành như BPMN 2.0, UML 2.5 và IEEE.
Dễ dàng bắt đầu, tùy chỉnh và hoàn tất các sơ đồ nhanh hơn, cũng như vẽ hoặc chú thích bằng bút, ngón tay hoặc chữ viết tay.
Khiến các sơ đồ trở nên sống động với lớp phủ dữ liệu, biểu tượng, màu sắc và đồ họa giúp dễ dàng xử lý dữ liệu, bao gồm cả tính năng trực quan hóa dữ liệu Excel một bước.
Tích hợp các sơ đồ được liên kết dữ liệu vào bảng điều khiển Power BI để tìm hiểu thêm thông tin chuyên sâu về doanh nghiệp.
Cộng tác với những người khác thông qua đồng tác giả, nhận xét, chú thích và tích hợp Skype for Business.
Hợp lí hóa hoạt động làm việc nhóm về thiết kế nâng cao với hỗ trợ nâng cao cho các bản vẽ AutoCAD.
Truyền đạt thông tin đáng tin cậy và truy nhập các sơ đồ từ gần như mọi nơi trong một trình duyệt hoặc ứng dụng iPad®.
Tận hưởng trải nghiệm và các lợi ích của Office 365, bao gồm cài đặt trên nhiều PC cho mỗi người dùng, hỗ trợ ứng dụng chuyển vùng và các bản cập nhật được cài đặt tự động.

Phù hợp nhất với những người dùng cần tạo và chia sẻ các sơ đồ đơn giản trong trình duyệt yêu thích. Tích hợp 2 GB dung lượng lưu trữ OneDrive.

Ứng dụng Office

(Không tích hợp)

Dịch vụ

Visio Online
OneDrive
Visio Online Plan 1

Phù hợp nhất với người dùng cần tạo sơ đồ kinh doanh và CNTT chuyên nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn ngành và có thể kết nối với dữ liệu.

Bao gồm mọi lợi ích từ Visio Online Plan 1 cùng các lợi ích khác.

Ứng dụng Office

  • Visio

Dịch vụ

Visio Online
OneDrive
Visio Online Plan 2