Cấp phép Visio

Microsoft Visio Online Plan 2 có sẵn dưới dạng đăng ký, tích hợp các chức năng giống như Visio Professional 2016. Ngoài ra, ứng dụng còn có các tính năng chỉ dành cho đám mây như Công cụ trực quan hóa Dữ liệu, Thiết kế Ngược Cơ sở dữ liệu, Hỗ trợ Cải thiện cho các bản vẽ AutoCAD. Plan 2 còn cho phép mỗi người dùng cài đặt Visio trên tối đa năm PC chạy Windows 10, Windows 8 hoặc Windows 7. Gói sẽ tự động cài đặt các bản cập nhật mới nhất (cả tính năng và bảo mật) trong thời gian đăng ký. Visio Online Plan 1 còn có 2 GB dung lượng lưu trữ OneDrive.

Microsoft Visio Online Plan 1 là một ứng dụng web, có 2 GB dung lượng lưu trữ OneDrive. Ứng dụng không có bất cứ bản cài đặt nào.

Tính năng Xem Microsoft Visio Online sẽ được tích hợp với Office 365. Không bao gồm quyền tạo/chỉnh sửa.

Microsoft Visio Professional 2016 giúp các cá nhân và nhóm tạo, cũng như chia sẻ sơ đồ đa năng, chuyên nghiệp dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp đơn giản hóa thông tin phức tạp. Ứng dụng này bao gồm mọi chức năng của Visio Standard 2016, cũng như các hình, mẫu và kiểu cập nhật; hỗ trợ nâng cao cho cộng tác nhóm, bao gồm khả năng giúp nhiều người cùng làm việc đồng thời trên một sơ đồ và khả năng liên kết sơ đồ với dữ liệu ngay lập tức. Visio Professional 2016 còn giúp ngăn chặn rò rỉ thông tin bằng cách bật Quản lý Quyền Thông tin.

Microsoft Visio Standard 2016 được thiết kế cho những người đang tìm kiếm nền tảng lập sơ đồ mạnh mẽ có bộ mẫu tô tích hợp sẵn phong phú.

Nếu bạn mua dưới năm giấy phép: Bạn có thể mua trực tiếp Visio Online Plan 2 qua Office365.com. Bạn có thể mua Visio Professional 2016 và Visio Standard 2016 qua các đại lý và nhà bán lẻ, như Microsoft Store.

Nếu bạn mua năm giấy phép Visio trở lên: Có những lợi thế về giá cả khi mua thông qua chương trình Cấp phép Số lớn. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cấp phép khác nhau, bao gồm cách mua trên website Cấp phép Số lớn của Microsoft.

Các điều khoản và điều kiện chung: Việc sử dụng Visio của bạn được quản lý theo giấy phép của bạn với Microsoft. Đối với giấy phép Visio được mua thông qua nhà bán lẻ, bạn phải đồng ý với Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối. Đối với giấy phép mà bạn nhận được thông qua Cấp phép Số lớn, điều khoản và điều kiện về cách thức bạn có thể sử dụng phần mềm được quy định trong Quyền Sử dụng Sản phẩm (PUR) và tài liệu Danh sách Sản phẩm.