Giải pháp cho doanh nghiệp

Hiện thực hóa giá trị từ Visio thông qua các giải pháp kinh doanh thực tế. Việc lập sơ đồ, mô hình hóa quy trình và trực quan hóa dữ liệu có thể nhanh chóng mang lại kết quả tích cực cho doanh nghiệp của bạn.

Xem gói & mức giá
Máy tính bảng Microsoft Surface đang hiển thị các mẫu sẵn có và danh sách tệp gần đây trong VisioMáy tính bảng Surface đang hiển thị sơ đồ tiến trình trong VisioMàn hình máy tính đang hiển thị ‘Kết hợp Con người, Quy trình và Dữ liệu Với nhau’
 

Lập sơ đồ nâng cao thật đơn giản

Tạo lưu đồ, sơ đồ mạng, sơ đồ tổ chức, sơ đồ sàn, thiết kế kỹ thuật và nhiều hơn nữa bằng các hình và mẫu sẵn dùng. Nâng cao năng suất với trải nghiệm Office quen thuộc và lập sơ đồ nâng cao dễ dàng hơn bao giờ hết.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quy trình kinh doanh cho mọi người

Dễ dàng cộng tác trong thiết kế quy trình và sử dụng các mẫu sẵn dùng phù hợp với tiêu chuẩn ngành (BPM, EPC, Six Sigma và nhiều hơn nữa). Chia sẻ các mô hình quy trình của bạn cho toàn tổ chức thông qua trình duyệt và hưởng lợi từ tính minh bạch và tuân thủ nâng cao.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sách trắng về BPM với Microsoft Visio

Một cuốn sách đang mở hiển thị bài viết về Dân chủ hóa BPM với Visio và Office 365Một cuốn sách đang mở hiển thị bài viết về Dân chủ hóa BPM với Visio và Office 365
 

Thông tin chi tiết về hoạt động thực tế

Trao đổi thông tin chuyên sâu về hoạt động một cách hiệu quả bằng cách cung cấp dữ liệu trực tiếp dựa trên những quy trình và kế hoạch thực tế. Dễ dàng truyền đạt nội dung tập trung thống nhất, góp phần tạo sự thống nhất giữa mọi người.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem Visio trong thực tiễn

Nhà sản xuất trực quan hóa mức sử dụng điện và đẩy mạnh tiết kiệm điện với Visio Online Plan 2.

Màn hình máy tính hiển thị nghiên cứu tình huống ‘Nhà sản xuất trực quan hóa mức sử dụng điện và đẩy mạnh tiết kiệm điện với Visio Online Plan 2’Màn hình máy tính hiển thị nghiên cứu tình huống ‘Nhà sản xuất trực quan hóa mức sử dụng điện và đẩy mạnh tiết kiệm điện với Visio Online Plan 2’

Tải Visio

Làm việc trực quan. Việc lập sơ đồ trở nên đơn giản.

Xem các gói & giá cả

Tìm kiếm thông tin về Visio cho:

iTunes, iPhone và iPad là các nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là nhãn hiệu của Google Inc.
93a2218e-1111-4058-b488-509c0af4cfba
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.