Visio Viewer for iOS

Xem và tương tác với sơ đồ mọi lúc, mọi nơi.

Nhập số điện thoại hoặc email của bạn và chúng tôi sẽ gửi liên kết tải xuống.

Thư của bạn đang được gửi. Xin cảm ơn! Thư của bạn đã được gửi, vui lòng sớm kiểm tra thiết bị của bạn.Chúng tôi rất tiếc, đã xảy ra lỗi khi gửi thư của bạn. Vui lòng sớm thử lại.Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ có 10 chữ số. Định dạng: 123-123-1234Địa chỉ email không hợp lệ. Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ, rồi thử lại.
Cách Microsoft sử dụng số điện thoại hoặc email của bạn Mách nước về cách Microsoft sử dụng số điện thoại hoặc email của bạn
 
Một iPad và một iPhone hiển thị sơ đồ bảo trì thủ công trong Visio

Tổng quan về tính năng

Visio for iPad không hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Xem danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ trên trang Câu hỏi thường gặp.

 
iPad và iPhone đang hiển thị sơ đồ lắp ráp trong Visio
 

Xem và chia sẻ sơ đồ Visio trên thiết bị chạy iOS® của bạn trong văn phòng hoặc tại hiện trường.

 
Ảnh động cho thấy một iPad đang hiển thị sơ đồ phóng to để hiển thị các chi tiết
 

Thu nhỏ để xem ảnh lớn, phóng to để xem chi tiết với độ trung thực cao hoặc lọc theo tầng để nhận phần trực quan hóa khác của cùng một sơ đồ.

 
 

Bạn có câu hỏi khác về Visio Viewer for iOS?

Xem Câu hỏi thường gặp
 

Tải Visio

Làm việc trực quan. Việc lập sơ đồ trở nên đơn giản.

Xem các gói & giá cả

Tìm kiếm thông tin về Visio cho:

iTunes, iPhone và iPad là các nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là nhãn hiệu của Google Inc.