Visio Online

Xem và chia sẻ các sơ đồ Visio cập nhật nhất từ hầu hết mọi nơi.

Bắt đầu
Một chiếc điện thoại trên bàn cạnh máy tính xách tay hiển thị sơ đồ trong Visio Online

Tổng quan về các tính năng

Máy tính xách tay và máy tính bảng đang hiển thị một lưu đồ trong Visio Online
 

Xem sơ đồ Visio trên thiết bị bất kỳ bằng trình duyệt web yêu thích của bạn. Mách nước với danh sách các trình duyệt mà Visio Online hỗ trợ

Một máy tính xách tay hiển thị hình ảnh phóng to trong Visio Online
 

Thu nhỏ để lấy ảnh lớn hoặc phóng to để xem các chi tiết ở độ trung thực cao.

Ảnh động về màn hình máy tính bảng hiển thị quá trình chuyển tiếp từ Visio Online sang ứng dụng Visio trên máy tính
 

Di chuyển thông suốt từ Visio Online sang ứng dụng trên máy tính có đầy đủ tính năng để chỉnh sửa—mà không cần rời khỏi tài liệu của bạn. Mách nước về việc hỗ trợ trình duyệt Visio Online và thông tin khác

Sơ đồ tiến trình bán hàng Visio Online trên máy tính xách tay
 

Xem lại và nhận xét về các sơ đồ trực tiếp từ trình duyệt của bạn.

 

Bắt đầu với Visio Online

 
 

Chủ sở hữu quy trình

Tạo sơ đồ trong Visio Pro for Office 365, rồi lưu sơ đồ vào OneDrive for Business hoặc SharePoint Online. Chia sẻ sơ đồ dưới dạng liên kết với các bên liên quan đến doanh nghiệp—không cần sao chép và dán nữa.

Các bên liên quan đến doanh nghiệp

Mở và xem lại sơ đồ của chủ sở hữu quy trình trong trình duyệt web—không cần phải cài đặt ứng dụng khách Visio. Cung cấp phản hồi cho chủ sở hữu quy trình thông qua Skype for Business.

Chủ sở hữu quy trình

Xem lại phản hồi từ các bên liên quan đến doanh nghiệp. Dễ dàng chuyển sang Visio Pro for Office 365 để kết hợp các thay đổi và chia sẻ chúng với nhóm lớn hơn.

Mọi người

Sau khi những thay đổi của bên liên quan đến doanh nghiệp được xem lại và kết hợp, hãy xem sơ đồ cập nhật nhất với độ trung thực cao từ gần như mọi nơi.

 
 

Bạn có câu hỏi khác về Visio Online?

Xem Câu hỏi thường gặp về Visio Online
 

Tải Visio

Làm việc trực quan. Sơ đồ được đơn giản hóa.

Xem các gói & giá cả
Các sơ đồ Visio Online Plan 2 được hiển thị trên máy tính xách tay và iPad.
Các sơ đồ Visio Online Plan 2 được hiển thị trên máy tính bảng và iPad

Tìm kiếm thông tin về Visio cho: