Giải pháp cho các phòng ban

Visio cung cấp các giải pháp hỗ trợ các vai trò và bộ phận kinh doanh chuyên môn. Quản lý kinh doanh, chuyên gia kỹ thuật và hoạt động, chuyên gia nhân sự và công nghệ thông tin tất cả đều có thể hưởng lợi từ khả năng của Visio, từ quy trình ghi tài liệu đến tuân thủ sơ đồ và các nội dung khác.

Xem các gói & giá cả
 

Dễ dàng truyền đạt các quy trình kỹ thuật và kế hoạch

Tạo sơ đồ mạng và lưu đồ mô tả lô-gic chương trình bằng cách sử dụng các mẫu và hình có sẵn. Truyền đạt trực quan với các sơ đồ liên kết với dữ liệu để có thể liên kết hỗ trợ nhanh chóng và luôn cập nhật thông tin chuyên sâu về hoạt động.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem Visio trong thực tiễn

Nhà sản xuất sử dụng giải pháp lập sơ đồ để tạo tài liệu quy trình nhanh hơn 60 phần trăm.

 

Tăng khả năng cộng tác và tuân thủ quy trình

Xác định quy trình một cách hiệu quả bằng cách sử dụng mẫu sẵn dùng phù hợp với tiêu chuẩn ngành, bao gồm Mô hình hóa Quy trình Kinh doanh (BPM) và Chuỗi Quy trình theo Sự kiện (EPC). Hợp tác trên vòng đời mô hình hóa bằng cách sử dụng các công cụ cộng tác quen thuộc và hưởng lợi từ tính minh bạch, liên kết hỗ trợ và tuân thủ tăng lên.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem Visio trong thực tiễn

Hamburg Port Authority thúc đẩy văn hóa cộng tác với việc quản lý quy trình trực quan

 

Đơn giản hóa quy trình bố trí và thiết kế

Mang đến sự đơn giản cho các thiết kế sơ đồ sàn, kiến trúc kỹ thuật và quy trình sản xuất trong thực tế bằng cách sử dụng các hình và mẫu có sẵn. Làm việc cùng nhau dễ dàng trên các bản vẽ AutoCAD được nhập và sử dụng sơ đồ liên kết với dữ liệu để luôn cập nhật thông tin chuyên sâu về hoạt động.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem Visio trong thực tiễn

Công ty năng lượng khởi động lại lò phản ứng hạt nhân nhanh hơn với giải pháp sơ đồ liên kết với dữ liệu.

 

Điều chỉnh quy trình quản lý mọi người và quy trình

Trực quan hóa cơ cấu tổ chức và quy trình quản lý mọi người bằng cách sử dụng mẫu lưu đồ chéo chức năng, tích hợp sẵn và trình hướng dẫn Sơ đồ Tổ chức. Chia sẻ nội dung tập trung thống nhất để tăng tính minh bạch và nâng cao văn hóa định hướng tới con người.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem Visio trong thực tiễn

Phát video về cách doanh nghiệp có thể sử dụng Visio bằng cách đi tới trang video

Tải Visio

Làm việc trực quan. Sơ đồ được đơn giản hóa.

Xem các gói & giá cả
Các sơ đồ Visio Online Plan 2 được hiển thị trên máy tính xách tay và iPad.
Các sơ đồ Visio Online Plan 2 được hiển thị trên máy tính bảng và iPad

Tìm kiếm thông tin về Visio cho:

iTunes, iPhone và iPad là các nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là nhãn hiệu của Google Inc.
93a2218e-1111-4058-b488-509c0af4cfba
Ghi chú: Video bằng tiếng Anh.