Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Visio

Visio Standard 2013

Tạo các sơ đồ chuyên nghiệp bằng một bộ phong phú các
mẫu tô tích hợp sẵn.
{VSBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Visio

Visio Standard 2013

Tạo các sơ đồ chuyên nghiệp bằng một bộ phong phú các mẫu tô tích hợp sẵn.
{VSBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Máy tính xách tay đang mở, cho thấy Visio Standard 2013 đang được dùng.
Visio

Visio Standard 2013

Tạo các sơ đồ chuyên nghiệp bằng một bộ phong phú các mẫu tô tích hợp sẵn.
{VSBuy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Máy tính xách tay đang mở, cho thấy Visio Standard 2013 đang được dùng.
Microsoft Visio Standard 2013 được thiết kế cho những ai tìm kiếm một nền tảng lập sơ đồ mạnh mẽ với một bộ phong phú các mẫu tô tích hợp sẵn. Nó giúp người dùng đơn giản hóa các thông tin phức tạp nhờ vào những sơ đồ đơn giản, dễ hiểu. Visio Standard bao gồm các mẫu tô dành cho doanh nghiệp, sơ đồ mạng cơ bản, biểu đồ tổ chức, lưu đồ cơ bản, và những sơ đồ tổng quát dành cho nhiều mục đích.
Ảnh chụp màn hình của các mẫu mới tích hợp sẵn trong Visio Standard 2013.

Ảnh chụp màn hình của các mẫu mới tích hợp sẵn trong Visio Standard 2013.

Bắt đầu nhanh với sơ đồ của bạn

Tận dụng các mẫu tích hợp sẵn, nhiều mẫu còn có hình được cập nhật. Visio Standard bao gồm các mẫu tô dành cho:

 • Sơ đồ tổng quát, chẳng hạn sơ đồ cơ bản và khối
 • Sơ đồ doahn nghiệp, chẳng hạn kiểm toán, động não, tiếp thị và biểu đồ tổ chức
 • Lưu đồ, chẳng hạn như cơ bản, đa chức năng và các dòng công việc đơn giản
 • Bản đồ và bản vẽ mặt bằng
 • Những hình mạng lưới cơ bản
 • Sơ đồ lịch biểu và đường thời gian
Ảnh chụp màn hình của trang In trong Visio Standard 2013, ở trang này bạn có thể xem trước sơ đồ.

Tạo và tùy chỉnh sơ đồ dễ dàng

 • Tạo và tùy chỉnh các sơ đồ có hình thức chuyên nghiệp bằng một bộ hiệu ứng được cải tiến và mở rộng cũng như các giao diện áp dụng hình thức hoàn toàn khác vào thiết kế của bạn chỉ trong một hoặc hai lần bấm.
 • Dễ dàng tìm kiếm mẫu tô bạn cần với tìm kiếm tích hợp sẵn ngay từ màn hình bắt đầu.
 • Tạo, xem lại và chỉnh sửa sơ đồ trên máy tính bảng Windows 8 bằng cách chạm, với hỗ trợ được cải tiến cho các hoạt động phổ biến (chẳng hạn như thêm và xóa hình) và động tác (chẳng hạn như chụm vào để thu phóng).
 • Có dạng xem tốt hơn về hình thức của sơ đồ khi được in với xem trước khi in mới.
Ảnh chụp màn hình của trang In trong Visio Standard 2013, ở trang này bạn có thể xem trước sơ đồ.
Cận cảnh thanh công cụ truy nhập nhanh và ribbon trong Visio Standard 2013.
Cận cảnh thanh công cụ truy nhập nhanh và ribbon trong Visio Standard 2013.

Thực hiện nhanh chóng các tác vụ thông thường

 • Truy nhập ngay vào các công cụ thường xuyên sử dụng với thanh công cụ trôi nổi truy nhập nhanh được cải tiến đáng kể.
 • Dễ dàng thay thế mọi hình (hoặc kết hợp các hình) trong sơ đồ trong khi giữ nguyên các kết nối hình, siêu dữ liệu hình và bố trí chung của bạn.
 • Dễ dàng mang đến cho sơ đồ của bạn hình thức bạn muốn với đường dẫn căn chỉnh, cách khoảng và định kích thước được cải thiện và những cách mới để điều chỉnh hình thức của hình (chẳng hạn như với điều khiển kéo).
 • Sao chép và sắp xếp lại các trang sơ đồ trong khi giữ nguyên bố trí và siêu dữ liệu sơ đồ của bạn.
Ảnh chụp màn hình của một biểu đồ tổ chức, với hiển thị các tùy chọn hình.

Tùy chỉnh sơ đồ tổ chức dễ dàng với các cải tiến mẫu và trình hướng dẫn

 • Sử dụng một trình hướng dẫn đơn giản để tạo sơ đồ tổ chức của bạn và nhập dữ liệu từ Microsoft Excel, Microsoft Exchange hoặc Microsoft Office 365.
 • Nhanh chóng thay đổi hình thức của sơ đồ tổ chức của bạn bằng cách áp dụng một trong nhiều kiểu—từ chuyên nghiệp đến giải trí—chỉ với một lần bấm.
 • Tinh chỉnh cách sơ đồ tổ chức của bạn hiển thị với tùy chọn bố trí được cải tiến và tab ribbon mới cung cấp truy nhập vào các điều khiển mạnh mẽ nhưng đơn giản.
 • Dễ dàng thêm dấu ấn cá nhân vào sơ đồ tổ chức của bạn bằng cách nhập hàng loạt ảnh (từ thư mục Exchange hoặc từ các tệp riêng). Ảnh của bạn sẽ được tự động xén để vừa với hình.
Ảnh chụp màn hình của một biểu đồ tổ chức, với hiển thị các tùy chọn hình.
Cận cảnh một sơ đồ có chú thích của người xem lại.
Cận cảnh một sơ đồ có chú thích của người xem lại.

Đưa ra phản hồi và hành động theo phản hồi với tính năng chú thích được cải thiện

 • Cho phép người khác thêm chú thích vào sơ đồ từ hầu như mọi thiết bị, dù thông qua Visio hay thông qua trình duyệt sử dụng Dịch vụ Visio (yêu cầu SharePoint Server hoặc SharePoint Online).
 • Làm rõ ngay lập tức chú thích liên quan đến phần nào của sơ đồ bằng cách thêm chú thích được kết nối với một hình cụ thể và sẽ di chuyển cùng với hình nằm bên dưới đó (có tác dụng khắp các trang).
 • Đơn giản hóa cách bạn quản lý phản hồi bằng cách hồi đáp trực tiếp các chú thích, xóa từng chú thích nếu chúng không còn thích hợp nữa hoặc lọc chú thích dựa trên các tiêu chí mà bạn đặt, chẳng hạn như theo tác giả hoặc theo trang.
 • Làm rõ ngay lập tức về phản hồi bằng cách bắt đầu cuộc hội thoại nhắn tin tức thời (IM) hoặc cuộc gọi âm thanh/video với người xem lại ngay từ trong Visio. (Yêu cầu phải có ứng dụng IM tương thích, chẳng hạn như Microsoft Skype for Business hoặc Microsoft Lync.)

"Sử dụng Visio 2013, khách hàng nhận xét về hình của sơ đồ và chúng tôi có được phản hồi chi tiết để cải thiện quy trình tư vấn. Khi hiểu rõ hơn về mong đợi của khách hàng, chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ."

—Maria Sourla
Người quản lý Dự án, Malik Management Zentrum AGT

"Sử dụng các chức năng đồng tác giả của Visio Professional 2013, chúng tôi có thể phát triển và triển khai các sơ đồ quy trình kinh doanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong một nửa thời gian so với những công cụ khác trên thị trường."

—John Santhosh
Người thành lập và Tổng Giám đốc Điều hành, GIEOM

"Sử dụng Visio 2013, khách hàng nhận xét về hình của sơ đồ và chúng tôi có được phản hồi chi tiết để cải thiện quy trình tư vấn. Khi hiểu rõ hơn về mong đợi của khách hàng, chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ."

—Maria Sourla
Người quản lý Dự án, Malik Management Zentrum AGT

"Sử dụng các chức năng đồng tác giả của Visio Professional 2013, chúng tôi có thể phát triển và triển khai các sơ đồ quy trình kinh doanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong một nửa thời gian so với những công cụ khác trên thị trường."

—John Santhosh
Người thành lập và Tổng Giám đốc Điều hành, GIEOM

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu có gì mới trong Visio qua video hướng dẫn nhanh (bằng tiếng Anh).
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{ "functionName":"ContentGallery","params":"#pmg-content-gallery-control|4|10|false|540|2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}]}