Có rất nhiều tính năng mới thú vị trong bản Office mới nhất

Từ máy tính để bàn đến web và các thiết bị trung gian, Office luôn có công cụ để tạo nên những điều kỳ diệu.
Có gì mới trong Office?

Có rất nhiều tính năng mới thú vị trong bản Office mới nhất

Từ máy tính để bàn đến web và các thiết bị trung gian, Office luôn có công cụ để tạo nên những điều kỳ diệu.
Có gì mới trong Office?

Có rất nhiều tính năng mới thú vị trong bản Office mới nhất

Từ máy tính để bàn đến web và các thiết bị trung gian, Office luôn có công cụ để tạo nên những điều kỳ diệu.

Các gói đăng ký linh hoạt

Office cũng có sẵn ở dạng đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm, cung cấp không chỉ các ứng dụng được cài đặt đầy đủ. Cài đặt trên nhiều thiết bị, nhận thêm 1 TB dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác.

Office trên tất cả các thiết bị của bạn

Sử dụng Office trên PC hoặc máy Mac của bạn để có thiết kế chỉnh sửa và tinh chỉnh phong phú. Khi đang di chuyển, xem lại, chia sẻ và trình bày bằng các ứng dụng Office được tối ưu hóa cho cảm ứng trên máy tính bảng Windows hoặc điện thoại thông minh.

Cộng tác đơn giản, thiết kế thông minh

Công cụ thông minh trong các ứng dụng Office mới nhất giúp bạn tạo những tài liệu tuyệt đẹp, trình bày chuyên nghiệp, nắm bắt thông tin chi tiết từ dữ liệu của bạn đồng thời liên lạc và cùng nhau cộng tác, một cách đơn giản.

Xem tính năng mới

Các gói đăng ký linh hoạt

Office cũng có sẵn ở dạng đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm, cung cấp không chỉ các ứng dụng được cài đặt đầy đủ. Cài đặt trên nhiều thiết bị, nhận thêm 1 TB dung lượng lưu trữ trực tuyến và nhiều lợi ích khác.

Office trên tất cả các thiết bị của bạn

Sử dụng Office trên PC hoặc máy Mac của bạn để có thiết kế chỉnh sửa và tinh chỉnh phong phú. Khi đang di chuyển, xem lại, chia sẻ và trình bày bằng các ứng dụng Office được tối ưu hóa cho cảm ứng trên máy tính bảng Windows hoặc điện thoại thông minh.

Cộng tác đơn giản, thiết kế thông minh

Công cụ thông minh trong các ứng dụng Office mới nhất giúp bạn tạo những tài liệu tuyệt đẹp, trình bày chuyên nghiệp, nắm bắt thông tin chi tiết từ dữ liệu của bạn đồng thời liên lạc và cùng nhau cộng tác, một cách đơn giản.

Xem tính năng mới

Tính năng của sản phẩm

Office 365

Gia đình

Office 365

Cá nhân

Office

2013

Office

2010

Office

2007

Cài đặt

khả dụng

Đã chọn
5 PC hoặc máy Mac
Đã chọn
1 PC hoặc máy Mac
Đã chọn
1 PC
Đã chọn
1 PC
Đã chọn
1 PC
Máy tính bảng và điện thoại
Bạn sẽ có trải nghiệm phần mềm Office được cài đặt đầy đủ trên máy tính bảng và điện thoại
Đã chọn
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Đã chọn
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Đã chọn
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Đã chọn
15 GB
Đã chọn
15 GB
Đã chọn
15 GB
Skype

Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia

Đã chọn
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Đã chọn
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Truy cập liên tục vào các bản nâng cấp và tính năng mới khi chúng sẵn có
Đã chọn
Đã chọn
Bộ phận hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Đã chọn
Đã chọn
HiệnẨn
Office 365 Home

Cài đặt

khả dụng

Đã chọn
5 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Bạn sẽ có trải nghiệm Office đã cài đặt đầy đủ trên các máy tính bảng và điện thoại
Đã chọn
5 máy tính bảng và 5 điện thoại
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người cho tối đa 5 người dùng
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Đã chọn
60 phút/tháng cho tối đa 5 người dùng
Luôn cập nhật
Truy cập liên tục vào các bản nâng cấp và tính năng mới khi chúng sẵn có
Đã chọn
Bộ phận hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Đã chọn
HiệnẨn
Office 365 Personal

Cài đặt

khả dụng

Đã chọn
1 PC hoặc máy Mac
Máy tính bảng và điện thoại
Bạn sẽ có trải nghiệm Office đã cài đặt đầy đủ trên các máy tính bảng và điện thoại
Đã chọn
1 máy tính bảng và 1 điện thoại
Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
1 TB dung lượng lưu trữ cho 1 người dùng
Skype

Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia

Đã chọn
60 phút/tháng cho 1 người dùng
Luôn cập nhật
Truy cập liên tục vào các bản nâng cấp và tính năng mới khi chúng sẵn có
Đã chọn
Bộ phận hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Đã chọn
HiệnẨn
Office 2013

Cài đặt

khả dụng

Đã chọn
1 PC
Máy tính bảng
Giữ liên lạc mọi lúc, mọi nơi bằng máy tính bảng Windows
Truy cập trên điện thoại thông minh

Dễ dàng truy cập Office dành cho điện thoại Android và Windows Phone

Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
15 GB
Skype

Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia

Luôn cập nhật
Truy cập liên tục vào các bản nâng cấp và tính năng mới khi chúng sẵn có
Bộ phận hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
HiệnẨn
Office 2010

Cài đặt

khả dụng

Đã chọn
1 PC
Máy tính bảng
Giữ liên lạc mọi lúc, mọi nơi bằng máy tính bảng Windows
Truy cập trên điện thoại thông minh

Dễ dàng truy cập Office dành cho điện thoại Android và Windows Phone

Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
15 GB
Skype

Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia

Luôn cập nhật
Truy cập liên tục vào các bản nâng cấp và tính năng mới khi chúng sẵn có
Bộ phận hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
HiệnẨn
Office 2007

Cài đặt

khả dụng

Đã chọn
1 PC
Máy tính bảng
Giữ liên lạc mọi lúc, mọi nơi bằng máy tính bảng Windows
Truy cập trên điện thoại thông minh

Dễ dàng truy cập Office dành cho điện thoại Android và Windows Phone

Lưu trữ trực tuyến
Lưu tài liệu trực tuyến và truy cập chúng từ hầu hết mọi nơi
Đã chọn
15 GB
Skype
Cuộc gọi đến điện thoại di động ở 8 quốc gia và điện thoại cố định ở trên 60 quốc gia
Luôn cập nhật
Truy cập liên tục vào các bản nâng cấp và tính năng mới khi chúng sẵn có
Bộ phận hỗ trợ của Microsoft
Hỗ trợ kỹ thuật hoàn toàn miễn phí qua trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại cho những người đăng ký có hiệu lực
Tính năng Word

Office 365

Gia đình

Office 365

Cá nhân

Office

2013

Office

2010

Office

2007

Chế độ đọc
Thưởng thức dạng xem chỉ đọc thoải mái, gọn gàng trên màn hình lớn và nhỏ
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Dàn lại PDF
Mở các tài liệu PDF trong Word để tạo tài liệu Word đẹp mắt của chính bạn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Bố cục Sống động
Kéo hình ảnh qua tài liệu Word của bạn và dàn lại văn bản trong thời gian thực
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Trả lời nhận xét
Trả lời các nhận xét và xem những cuộc hội thoại theo chuỗi có ý nghĩa ngay cạnh văn bản
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Tính năng của Excel

Office 365

Gia đình

Office 365

Cá nhân

Office

2013

Office

2010

Office

2007

Bù Flash
Định dạng lại, sắp xếp lại và trích xuất thông tin từ dữ liệu đã nhập một cách dễ dàng
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Phân tích Nhanh
Áp dụng các định dạng nhanh bằng bảng trụ xoay, định dạng có điều kiện và Biểu đồ thu nhỏ
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Biểu đồ được Đề xuất
Xem trước biểu đồ được đề xuất phù hợp nhất cho dữ liệu của bạn, sau đó chọn một biểu đồ bạn muốn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Kiểm soát định dạng biểu đồ
Tinh chỉnh tiêu đề, bố cục và các thành phần khác của biểu đồ một cách nhanh chóng và dễ dàng
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Tính năng của PowerPoint

Office 365

Gia đình

Office 365

Cá nhân

Office

2013

Office

2010

Office

2007

Các biến thể chủ đề
Thay đổi giao diện bản chiếu của bạn bằng một cú bấm chuột
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Thu phóng bản chiếu
Phóng to một bản chiếu để thu hút sự chú ý của khán giả tới biểu đồ hoặc đồ họa trong khi trình bày
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Bộ điều hướng Bản chiếu
Điều hướng một cách trực quan các bản chiếu trong khi khán giả chỉ thấy bản chiếu bạn đang trình bày
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Kết hợp Hình dạng
Tạo hình dạng và đồ họa tùy chỉnh bằng các công cụ để kết hợp, phân mảnh, phân cách hoặc giảm trừ hai hình dạng bất kỳ
Đã chọn
Được cải tiến
Đã chọn
Được cải tiến
Đã chọn
Được cải tiến
Đã chọn
Tính năng của OneNote

Office 365

Gia đình

Office 365

Cá nhân

Office

2013

Office

2010

Office

2007

OneNote
Biến chiếc máy tính bảng của bạn thành cỗ máy ghi chú hữu hiệu và tận dụng tối đa các tính năng mới của Windows 8
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Sổ tay kỹ thuật số
Tập hợp toàn bộ thông tin—văn bản, âm thanh, video, ghi chú, hình cắt từ web—vào một nơi
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Nhúng tệp
Thêm tài liệu và các thể loại khác vào ghi chú, rồi xem bản xem trước nội dung của các tệp được nhúng
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Viết tay
Vẽ, xóa, chỉnh sửa và chuyển bản viết tay kỹ thuật số của bạn thành văn bản
Đã chọn
Được cải tiến
Đã chọn
Được cải tiến
Đã chọn
Được cải tiến
Đã chọn
Đã chọn
Tính năng của Outlook

Office 365

Gia đình

Office 365

Cá nhân

Office

2013

Office

2010

Office

2007

Xem nhanh
Xem nhanh danh sách, các cuộc hẹn hoặc liên hệ của bạn mà không cần phải di chuyển màn hình hoặc làm mất ngữ cảnh
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Trả lời nội tuyến
Trả lời email bằng một cú bấm chuột và kiểm tra danh sách trả lời nhanh của bạn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Thẻ liên hệ
Xem nhiều liên hệ ở một dạng xem để giảm trùng lặp và xem ngữ cảnh xã hội
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Trình kết nối xã hội
Xem các thông tin cập nhật xã hội từ LinkedIn, Facebook và các mạng khác trong Outlook
Đã chọn
Được cải tiến
Đã chọn
Được cải tiến
Đã chọn
Được cải tiến
Đã chọn
Có bản tải xuống
Tính năng của Publisher

Office 365

Gia đình

Office 365

Cá nhân

Office

2013

Office

2010

Office

2007

Hoán đổi ảnh
Nhập tất cả ảnh của bạn vào một bức vẽ và dễ dàng hoán đổi ảnh
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Ảnh trực tuyến
Tìm kiếm album của bạn trên Facebook và các dịch vụ khác đồng thời thêm vào bố cục của bạn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Phối thư
Cá nhân hóa bản tin, thẻ và email của bạn bằng ảnh và liên kết tùy chỉnh
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Lưu dưới dạng PDF và XPS
Lưu dưới dạng tệp PDF và XPS, đồng thời gửi trực tiếp chúng qua email dưới dạng tệp đính kèm không cần lưu trước
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
Đã chọn
HiệnẨn
Office 365 Home
Chế độ đọc
Thưởng thức dạng xem chỉ đọc thoải mái, gọn gàng trên màn hình lớn và nhỏ
Đã chọn
Dàn lại PDF
Mở các tài liệu PDF trong Word để tạo tài liệu Word đẹp mắt của chính bạn
Đã chọn
Bố cục Sống động
Kéo hình ảnh qua tài liệu Word của bạn và dàn lại văn bản trong thời gian thực
Đã chọn
Trả lời nhận xét
Trả lời các nhận xét và xem những cuộc hội thoại theo chuỗi có ý nghĩa ngay cạnh văn bản
Đã chọn
HiệnẨn
Office 365 Personal
Chế độ đọc
Thưởng thức dạng xem chỉ đọc thoải mái, gọn gàng trên màn hình lớn và nhỏ
Đã chọn
Dàn lại PDF
Mở các tài liệu PDF trong Word để tạo tài liệu Word đẹp mắt của chính bạn
Đã chọn
Bố cục Sống động
Kéo hình ảnh qua tài liệu Word của bạn và dàn lại văn bản trong thời gian thực
Đã chọn
Trả lời nhận xét
Trả lời các nhận xét và xem những cuộc hội thoại theo chuỗi có ý nghĩa ngay cạnh văn bản
Đã chọn
HiệnẨn
Office 2013
Chế độ đọc
Thưởng thức dạng xem chỉ đọc thoải mái, gọn gàng trên màn hình lớn và nhỏ
Đã chọn
Dàn lại PDF
Mở các tài liệu PDF trong Word để tạo tài liệu Word đẹp mắt của chính bạn
Đã chọn
Bố cục Sống động
Kéo hình ảnh qua tài liệu Word của bạn và dàn lại văn bản trong thời gian thực
Đã chọn
Trả lời nhận xét
Trả lời các nhận xét và xem những cuộc hội thoại theo chuỗi có ý nghĩa ngay cạnh văn bản
Đã chọn
HiệnẨn
Office 2010
Chế độ đọc
Thưởng thức dạng xem chỉ đọc thoải mái, gọn gàng trên màn hình lớn và nhỏ
Dàn lại PDF
Mở các tài liệu PDF trong Word để tạo tài liệu Word đẹp mắt của chính bạn
Bố cục Sống động
Kéo hình ảnh qua tài liệu Word của bạn và dàn lại văn bản trong thời gian thực
Trả lời nhận xét
Trả lời các nhận xét và xem những cuộc hội thoại theo chuỗi có ý nghĩa ngay cạnh văn bản
HiệnẨn
Office 2007
Chế độ đọc
Thưởng thức dạng xem chỉ đọc thoải mái, gọn gàng trên màn hình lớn và nhỏ
Dàn lại PDF
Mở các tài liệu PDF trong Word để tạo tài liệu Word đẹp mắt của chính bạn
Bố cục Sống động
Kéo hình ảnh qua tài liệu Word của bạn và dàn lại văn bản trong thời gian thực
Trả lời nhận xét
Trả lời các nhận xét và xem những cuộc hội thoại theo chuỗi có ý nghĩa ngay cạnh văn bản
HiệnẨn
Office 365 Home
Bù Flash
Định dạng lại, sắp xếp lại và trích xuất thông tin từ dữ liệu đã nhập một cách dễ dàng
Đã chọn
Phân tích Nhanh
Áp dụng các định dạng nhanh bằng bảng trụ xoay, định dạng có điều kiện và Biểu đồ thu nhỏ
Đã chọn
Biểu đồ được Đề xuất
Xem trước biểu đồ được đề xuất phù hợp nhất cho dữ liệu của bạn, sau đó chọn một biểu đồ bạn muốn
Đã chọn
Kiểm soát định dạng biểu đồ
Tinh chỉnh tiêu đề, bố cục và các thành phần khác của biểu đồ một cách nhanh chóng và dễ dàng
Đã chọn
HiệnẨn
Office 365 Personal
Bù Flash
Định dạng lại, sắp xếp lại và trích xuất thông tin từ dữ liệu đã nhập một cách dễ dàng
Đã chọn
Phân tích Nhanh
Áp dụng các định dạng nhanh bằng bảng trụ xoay, định dạng có điều kiện và Biểu đồ thu nhỏ
Đã chọn
Biểu đồ được Đề xuất
Xem trước biểu đồ được đề xuất phù hợp nhất cho dữ liệu của bạn, sau đó chọn một biểu đồ bạn muốn
Đã chọn
Kiểm soát định dạng biểu đồ
Tinh chỉnh tiêu đề, bố cục và các thành phần khác của biểu đồ một cách nhanh chóng và dễ dàng
Đã chọn
HiệnẨn
Office 2013
Bù Flash
Định dạng lại, sắp xếp lại và trích xuất thông tin từ dữ liệu đã nhập một cách dễ dàng
Đã chọn
Phân tích Nhanh
Áp dụng các định dạng nhanh bằng bảng trụ xoay, định dạng có điều kiện và Biểu đồ thu nhỏ
Đã chọn
Biểu đồ được Đề xuất
Xem trước biểu đồ được đề xuất phù hợp nhất cho dữ liệu của bạn, sau đó chọn một biểu đồ bạn muốn
Đã chọn
Kiểm soát định dạng biểu đồ
Tinh chỉnh tiêu đề, bố cục và các thành phần khác của biểu đồ một cách nhanh chóng và dễ dàng
Đã chọn
HiệnẨn
Office 2010
Bù Flash
Định dạng lại, sắp xếp lại và trích xuất thông tin từ dữ liệu đã nhập một cách dễ dàng
Phân tích Nhanh
Áp dụng các định dạng nhanh bằng bảng trụ xoay, định dạng có điều kiện và Biểu đồ thu nhỏ
Biểu đồ được Đề xuất
Xem trước biểu đồ được đề xuất phù hợp nhất cho dữ liệu của bạn, sau đó chọn một biểu đồ bạn muốn
Kiểm soát định dạng biểu đồ
Tinh chỉnh tiêu đề, bố cục và các thành phần khác của biểu đồ một cách nhanh chóng và dễ dàng
HiệnẨn
Office 2007
Bù Flash
Định dạng lại, sắp xếp lại và trích xuất thông tin từ dữ liệu đã nhập một cách dễ dàng
Phân tích Nhanh
Áp dụng các định dạng nhanh bằng bảng trụ xoay, định dạng có điều kiện và Biểu đồ thu nhỏ
Biểu đồ được Đề xuất
Xem trước biểu đồ được đề xuất phù hợp nhất cho dữ liệu của bạn, sau đó chọn một biểu đồ bạn muốn
Kiểm soát dạng thức biểu đồ
Tinh chỉnh tiêu đề, bố cục và các thành phần khác của biểu đồ một cách nhanh chóng và dễ dàng
HiệnẨn
Office 365 Home
Các biến thể chủ đề
Thay đổi giao diện bản chiếu của bạn bằng một cú bấm chuột
Đã chọn
Thu phóng bản chiếu
Phóng to một bản chiếu để thu hút sự chú ý của khán giả tới biểu đồ hoặc đồ họa trong khi trình bày
Đã chọn
Bộ điều hướng Bản chiếu
Điều hướng một cách trực quan các bản chiếu trong khi khán giả chỉ thấy bản chiếu bạn đang trình bày
Đã chọn
Kết hợp Hình dạng
Tạo hình dạng và đồ họa tùy chỉnh bằng các công cụ để kết hợp, phân mảnh, phân cách hoặc giảm trừ hai hình dạng bất kỳ
Đã chọn
Được cải tiến
HiệnẨn
Office 365 Personal
Các biến thể chủ đề
Thay đổi giao diện bản chiếu của bạn bằng một cú bấm chuột
Đã chọn
Thu phóng bản chiếu
Phóng to một bản chiếu để thu hút sự chú ý của khán giả tới biểu đồ hoặc đồ họa trong khi trình bày
Đã chọn
Bộ điều hướng Bản chiếu
Điều hướng một cách trực quan các bản chiếu trong khi khán giả chỉ thấy bản chiếu bạn đang trình bày
Đã chọn
Kết hợp Hình dạng
Tạo hình dạng và đồ họa tùy chỉnh bằng các công cụ để kết hợp, phân mảnh, phân cách hoặc giảm trừ hai hình dạng bất kỳ
Đã chọn
Được cải tiến
HiệnẨn
Office 2013
Các biến thể chủ đề
Thay đổi giao diện bản chiếu của bạn bằng một cú bấm chuột
Đã chọn
Thu phóng bản chiếu
Phóng to một bản chiếu để thu hút sự chú ý của khán giả tới biểu đồ hoặc đồ họa trong khi trình bày
Đã chọn
Bộ điều hướng Bản chiếu
Điều hướng một cách trực quan các bản chiếu trong khi khán giả chỉ thấy bản chiếu bạn đang trình bày
Đã chọn
Kết hợp Hình dạng
Tạo hình dạng và đồ họa tùy chỉnh bằng các công cụ để kết hợp, phân mảnh, phân cách hoặc giảm trừ hai hình dạng bất kỳ
Đã chọn
Được cải tiến
HiệnẨn
Office 2010
Các biến thể chủ đề
Thay đổi giao diện bản chiếu của bạn bằng một cú bấm chuột
Thu phóng bản chiếu
Phóng to một bản chiếu để thu hút sự chú ý của khán giả tới biểu đồ hoặc đồ họa trong khi trình bày
Bộ điều hướng Bản chiếu
Điều hướng một cách trực quan các bản chiếu trong khi khán giả chỉ thấy bản chiếu bạn đang trình bày
Kết hợp Hình dạng
Tạo hình dạng và đồ họa tùy chỉnh bằng các công cụ để kết hợp, phân mảnh, phân cách hoặc giảm trừ hai hình dạng bất kỳ
Đã chọn
HiệnẨn
Office 2007
Các biến thể chủ đề
Thay đổi giao diện bản chiếu của bạn bằng một cú bấm chuột
Thu phóng bản chiếu
Phóng to một bản chiếu để thu hút sự chú ý của khán giả tới biểu đồ hoặc đồ họa trong khi trình bày
Bộ điều hướng Bản chiếu
Điều hướng một cách trực quan các bản chiếu trong khi khán giả chỉ thấy bản chiếu bạn đang trình bày
Kết hợp Hình dạng
Tạo hình dạng và đồ họa tùy chỉnh bằng các công cụ để kết hợp, phân mảnh, phân cách hoặc giảm trừ hai hình dạng bất kỳ
HiệnẨn
Office 365 Home
OneNote
Biến chiếc máy tính bảng của bạn thành cỗ máy ghi chú hữu hiệu và tận dụng tối đa các tính năng mới của Windows 8
Đã chọn
Sổ tay kỹ thuật số
Tập hợp toàn bộ thông tin—văn bản, âm thanh, video, ghi chú, hình cắt từ web—vào một nơi
Đã chọn
Nhúng tệp
Thêm tài liệu và các thể loại khác vào ghi chú, rồi xem bản xem trước nội dung của các tệp được nhúng
Đã chọn
Viết tay
Vẽ, xóa, chỉnh sửa và chuyển bản viết tay kỹ thuật số của bạn thành văn bản
Đã chọn
Được cải tiến
HiệnẨn
Office 365 Personal
OneNote
Biến chiếc máy tính bảng của bạn thành cỗ máy ghi chú hữu hiệu và tận dụng tối đa các tính năng mới của Windows 8
Đã chọn
Sổ tay kỹ thuật số
Tập hợp toàn bộ thông tin—văn bản, âm thanh, video, ghi chú, hình cắt từ web—vào một nơi
Đã chọn
Nhúng tệp
Thêm tài liệu và các thể loại khác vào ghi chú, rồi xem bản xem trước nội dung của các tệp được nhúng
Đã chọn
Viết tay
Vẽ, xóa, chỉnh sửa và chuyển bản viết tay kỹ thuật số của bạn thành văn bản
Đã chọn
Được cải tiến
HiệnẨn
Office 2013
OneNote
Biến chiếc máy tính bảng của bạn thành cỗ máy ghi chú hữu hiệu và tận dụng tối đa các tính năng mới của Windows 8
Đã chọn
Sổ tay kỹ thuật số
Tập hợp toàn bộ thông tin—văn bản, âm thanh, video, ghi chú, hình cắt từ web—vào một nơi
Đã chọn
Nhúng tệp
Thêm tài liệu và các thể loại khác vào ghi chú, rồi xem bản xem trước nội dung của các tệp được nhúng
Đã chọn
Viết tay
Vẽ, xóa, chỉnh sửa và chuyển bản viết tay kỹ thuật số của bạn thành văn bản
Đã chọn
Được cải tiến
HiệnẨn
Office 2010
OneNote
Biến chiếc máy tính bảng của bạn thành cỗ máy ghi chú hữu hiệu và tận dụng tối đa các tính năng mới của Windows 8
Sổ tay kỹ thuật số
Tập hợp toàn bộ thông tin—văn bản, âm thanh, video, ghi chú, hình cắt từ web—vào một nơi
Đã chọn
Nhúng tệp
Thêm tài liệu và các thể loại khác vào ghi chú, rồi xem bản xem trước nội dung của các tệp được nhúng
Đã chọn
Viết tay
Vẽ, xóa, chỉnh sửa và chuyển bản viết tay kỹ thuật số của bạn thành văn bản
Đã chọn
HiệnẨn
Office 2007
OneNote
Biến chiếc máy tính bảng của bạn thành cỗ máy ghi chú hữu hiệu và tận dụng tối đa các tính năng mới của Windows 8
Sổ tay kỹ thuật số
Tập hợp toàn bộ thông tin—văn bản, âm thanh, video, ghi chú, hình cắt từ web—vào một nơi
Đã chọn
Nhúng tệp
Thêm tài liệu và các thể loại khác vào ghi chú, rồi xem bản xem trước nội dung của các tệp được nhúng
Đã chọn
Viết tay
Vẽ, xóa, chỉnh sửa và chuyển bản viết tay kỹ thuật số của bạn thành văn bản
Đã chọn
HiệnẨn
Office 365 Home
Xem nhanh
Xem nhanh danh sách, các cuộc hẹn hoặc liên hệ của bạn mà không cần phải di chuyển màn hình hoặc làm mất ngữ cảnh
Đã chọn
Trả lời nội tuyến
Trả lời email bằng một cú bấm chuột và kiểm tra danh sách trả lời nhanh của bạn
Đã chọn
Thẻ liên hệ
Xem nhiều liên hệ ở một dạng xem để giảm trùng lặp và xem ngữ cảnh xã hội
Đã chọn
Trình kết nối xã hội
Xem các thông tin cập nhật xã hội từ LinkedIn, Facebook và các mạng khác trong Outlook
Đã chọn
Được cải tiến
HiệnẨn
Office 365 Personal
Xem nhanh
Xem nhanh danh sách, các cuộc hẹn hoặc liên hệ của bạn mà không cần phải di chuyển màn hình hoặc làm mất ngữ cảnh
Đã chọn
Trả lời nội tuyến
Trả lời email bằng một cú bấm chuột và kiểm tra danh sách trả lời nhanh của bạn
Đã chọn
Thẻ liên hệ
Xem nhiều liên hệ ở một dạng xem để giảm trùng lặp và xem ngữ cảnh xã hội
Đã chọn
Trình kết nối xã hội
Xem các thông tin cập nhật xã hội từ LinkedIn, Facebook và các mạng khác trong Outlook
Đã chọn
Được cải tiến
HiệnẨn
Office 2013
Xem nhanh
Xem nhanh danh sách, các cuộc hẹn hoặc liên hệ của bạn mà không cần phải di chuyển màn hình hoặc làm mất ngữ cảnh
Đã chọn
Trả lời nội tuyến
Trả lời email bằng một cú bấm chuột và kiểm tra danh sách trả lời nhanh của bạn
Đã chọn
Thẻ liên hệ
Xem nhiều liên hệ ở một dạng xem để giảm trùng lặp và xem ngữ cảnh xã hội
Đã chọn
Trình kết nối xã hội
Xem các thông tin cập nhật xã hội từ LinkedIn, Facebook và các mạng khác trong Outlook
Đã chọn
Được cải tiến
HiệnẨn
Office 2010
Xem nhanh
Xem nhanh danh sách, các cuộc hẹn hoặc liên hệ của bạn mà không cần phải di chuyển màn hình hoặc làm mất ngữ cảnh
Trả lời nội tuyến
Trả lời email bằng một cú bấm chuột và kiểm tra danh sách trả lời nhanh của bạn
Thẻ liên hệ
Xem nhiều liên hệ ở một dạng xem để giảm trùng lặp và xem ngữ cảnh xã hội
Trình kết nối xã hội
Xem các thông tin cập nhật xã hội từ LinkedIn, Facebook và các mạng khác trong Outlook
Đã chọn
HiệnẨn
Office 2007
Xem nhanh
Xem nhanh danh sách, các cuộc hẹn hoặc liên hệ của bạn mà không cần phải di chuyển màn hình hoặc làm mất ngữ cảnh
Trả lời nội tuyến
Trả lời email bằng một cú bấm chuột và kiểm tra danh sách trả lời nhanh của bạn
Thẻ liên hệ
Xem nhiều liên hệ ở một dạng xem để giảm trùng lặp và xem ngữ cảnh xã hội
Trình kết nối xã hội
Xem các thông tin cập nhật xã hội từ LinkedIn, Facebook và các mạng khác trong Outlook
Có bản tải xuống
HiệnẨn
Office 365 Home
Hoán đổi ảnh
Nhập tất cả ảnh của bạn vào một bức vẽ và dễ dàng hoán đổi ảnh
Đã chọn
Ảnh trực tuyến
Tìm kiếm album của bạn trên Facebook và các dịch vụ khác đồng thời thêm vào bố cục của bạn
Đã chọn
Phối thư
Cá nhân hóa bản tin, thẻ và email của bạn bằng ảnh và liên kết tùy chỉnh
Đã chọn
Lưu dưới dạng PDF và XPS
Lưu dưới dạng tệp PDF và XPS, đồng thời gửi trực tiếp chúng qua email dưới dạng tệp đính kèm không cần lưu trước
Đã chọn
HiệnẨn
Office 365 Personal
Hoán đổi ảnh
Nhập tất cả ảnh của bạn vào một bức vẽ và dễ dàng hoán đổi ảnh
Đã chọn
Ảnh trực tuyến
Tìm kiếm album của bạn trên Facebook và các dịch vụ khác đồng thời thêm vào bố cục của bạn
Đã chọn
Phối thư
Cá nhân hóa bản tin, thẻ và email của bạn bằng ảnh và liên kết tùy chỉnh
Đã chọn
Lưu dưới dạng PDF và XPS
Lưu dưới dạng tệp PDF và XPS, đồng thời gửi trực tiếp chúng qua email dưới dạng tệp đính kèm không cần lưu trước
Đã chọn
HiệnẨn
Office 2013
Hoán đổi ảnh
Nhập tất cả ảnh của bạn vào một bức vẽ và dễ dàng hoán đổi ảnh
Đã chọn
Ảnh trực tuyến
Tìm kiếm album của bạn trên Facebook và các dịch vụ khác đồng thời thêm vào bố cục của bạn
Đã chọn
Phối thư
Cá nhân hóa bản tin, thẻ và email của bạn bằng ảnh và liên kết tùy chỉnh
Đã chọn
Lưu dưới dạng PDF và XPS
Lưu dưới dạng tệp PDF và XPS, đồng thời gửi trực tiếp chúng qua email dưới dạng tệp đính kèm không cần lưu trước
Đã chọn
HiệnẨn
Office 2010
Hoán đổi ảnh
Nhập tất cả ảnh của bạn vào một bức vẽ và dễ dàng hoán đổi ảnh
Ảnh trực tuyến
Tìm kiếm album của bạn trên Facebook và các dịch vụ khác đồng thời thêm vào bố cục của bạn
Phối thư
Cá nhân hóa bản tin, thẻ và email của bạn bằng ảnh và liên kết tùy chỉnh
Đã chọn
Lưu dưới dạng PDF và XPS
Lưu dưới dạng tệp PDF và XPS, đồng thời gửi trực tiếp chúng qua email dưới dạng tệp đính kèm không cần lưu trước
Đã chọn
HiệnẨn
Office 2007
Hoán đổi ảnh
Nhập tất cả ảnh của bạn vào một bức vẽ và dễ dàng hoán đổi ảnh
Ảnh trực tuyến
Tìm kiếm album của bạn trên Facebook và các dịch vụ khác đồng thời thêm vào bố cục của bạn
Phối thư
Cá nhân hóa bản tin, thẻ và email của bạn bằng ảnh và liên kết tùy chỉnh
Đã chọn
Lưu dưới dạng PDF và XPS
Lưu dưới dạng tệp PDF và XPS, đồng thời gửi trực tiếp chúng qua email dưới dạng tệp đính kèm không cần lưu trước
Đã chọn

Bạn không chắc chắn sản phẩm Office nào phù hợp với mình?

Bạn đang tìm kiếm Office dành cho sinh viên?

Sinh viên và cán bộ giảng dạy đủ điều kiện được hưởng mức giá đặc biệt.

Bạn đang tìm cách cộng tác trong thời gian thực bằng Office?

Hãy sử dụng Office Online cho các dự án được chia sẻ với gia đình và bạn bè.

Bạn không chắc chắn sản phẩm Office nào phù hợp với mình?

Bạn đang tìm kiếm Office dành cho sinh viên?

Sinh viên và cán bộ giảng dạy đủ điều kiện được hưởng mức giá đặc biệt.

Bạn đang tìm cách cộng tác trong thời gian thực bằng Office?

Hãy sử dụng Office Online cho các dự án được chia sẻ với gia đình và bạn bè.

{ "pmgControls": [

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper3|.accordionBtn3|.accordionContent3|.showIcon3|.hideIcon3|.showHideAll3"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper4|.accordionBtn4|.accordionContent4|.showIcon4|.hideIcon4|.showHideAll4"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper5|.accordionBtn5|.accordionContent5|.showIcon5|.hideIcon5|.showHideAll5"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper6|.accordionBtn6|.accordionContent6|.showIcon6|.hideIcon6|.showHideAll6"},

{"functionName":"Accordion","params":".mobile-accordionWrapper1|.mobile-accordionBtn1|.mobile-accordionContent1|.mobile-showIcon1|.mobile-hideIcon1|.mobile-showHideAll1"},

{"functionName":"Accordion","params":".mobile-accordionWrapper2|.mobile-accordionBtn2|.mobile-accordionContent2|.mobile-showIcon2|.mobile-hideIcon2|.mobile-showHideAll2"},

{"functionName":"Accordion","params":".mobile-accordionWrapper3|.mobile-accordionBtn3|.mobile-accordionContent3|.mobile-showIcon3|.mobile-hideIcon3|.mobile-showHideAll3"},

{"functionName":"Accordion","params":".mobile-accordionWrapper4|.mobile-accordionBtn4|.mobile-accordionContent4|.mobile-showIcon4|.mobile-hideIcon4|.mobile-showHideAll4"},

{"functionName":"Accordion","params":".mobile-accordionWrapper5|.mobile-accordionBtn5|.mobile-accordionContent5|.mobile-showIcon5|.mobile-hideIcon5|.mobile-showHideAll5"},

{"functionName":"Accordion","params":".mobile-accordionWrapper6|.mobile-accordionBtn6|.mobile-accordionContent6|.mobile-showIcon6|.mobile-hideIcon6|.mobile-showHideAll6"},

{"functionName":"CompareFilter", "params":"#pmg-cmp-desktopword|Hide:Show|680"},

{"functionName":"CompareFilter", "params":"#pmg-cmp-desktopoutlook|Hide:Show|680"},

{"functionName":"CompareFilter", "params":"#pmg-cmp-desktopexcel|Hide:Show|680"},

{"functionName":"CompareFilter", "params":"#pmg-cmp-desktoppowerpoint|Hide:Show|680"},

{"functionName":"CompareFilter", "params":"#pmg-cmp-desktoponenote|Hide:Show|680"},

{"functionName":"CompareFilter", "params":"#pmg-cmp-desktoppublisher|Hide:Show|680"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}