Word

Viết ra

Word của bạn luôn tốt và thậm chí còn tốt hơn bao giờ hết. Cách tốt hơn để đọc, viết, cộng tác và trình bày ý tưởng. Từ bất cứ đâu.
Word

Viết ra

Word của bạn luôn tốt và thậm chí còn tốt hơn bao giờ hết. Cách tốt hơn để đọc, viết, cộng tác và trình bày ý tưởng. Từ bất cứ đâu.
Một nhân viên đang gõ bàn phím, trước mặt là tài liệu Word trên màn hình.
Một nhân viên đang gõ bàn phím, trước mặt là tài liệu Word trên màn hình.
Word

Viết ra

Word của bạn luôn tốt và thậm chí còn tốt hơn bao giờ hết. Cách tốt hơn để đọc, viết, cộng tác và trình bày ý tưởng. Từ bất cứ đâu.

Word ở mọi nơi và vào mọi lúc bạn cần

Word hoạt động trên tất cả các thiết bị của bạn

Cài đặt Word trên PC, máy Mac, iPad®, iPhone®, máy tính bảng Android™ và điện thoại Android™ của bạn. Hoạt động hiệu quả tại cơ quan, tại nhà hoặc trên đường đi.

Word ở mọi nơi và vào mọi lúc bạn cần

Cài đặt Word trên PC, máy Mac, iPad®, iPhone®, máy tính bảng Android™ và điện thoại Android™ của bạn. Hoạt động hiệu quả tại cơ quan, tại nhà hoặc trên đường đi.
Word hoạt động trên tất cả các thiết bị của bạn
Một máy tính bảng đang hiển thị tài liệu Word ở Chế độ Đọc.

Bạn có thể đọc tôi không? To và rõ.

Dễ đọc

Ở Chế độ Đọc, văn bản sẽ tự động dàn lại trong cột để dễ đọc hơn trên màn hình. Đồng thời, có ít menu hơn–chỉ các công cụ bổ sung giá trị cho hoạt động đọc của bạn–sẽ giúp bạn tập trung vào nội dung của mình.

Dễ viết
Chương trình Word quen thuộc cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và chia sẻ công việc nhanh chóng và dễ dàng. Hầu hết mọi người đều có thể mở và làm việc với tài liệu trong Word. Đó là chương trình xử lý văn bản phổ biến nhất trên thế giới.
Dễ dàng ở mọi nơi
Với OneDrive, bạn sẽ có 15 GB bộ nhớ trong đám mây. Vì vậy, khi cài đặt ứng dụng Office trên thiết bị di động, bạn có thể truy cập vào phiên bản mới nhất của tệp mọi lúc, mọi nơi.
Dễ viết
Chương trình Word quen thuộc cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và chia sẻ công việc nhanh chóng và dễ dàng. Hầu hết mọi người đều có thể mở và làm việc với tài liệu trong Word. Đó là chương trình xử lý văn bản phổ biến nhất trên thế giới.


Dễ dàng ở mọi nơi
Với OneDrive, bạn sẽ có 15 GB bộ nhớ trong đám mây. Vì vậy, khi cài đặt ứng dụng Office trên thiết bị di động, bạn có thể truy cập vào phiên bản mới nhất của tệp mọi lúc, mọi nơi.
Một màn hình PC đang hiển thị các tùy chọn chia sẻ trong Microsoft Word.

Không chỉ là từ ngữ. Đó còn là cuộc hội thoại.

Tụ họp
Chia sẻ được đơn giản hóa. Các tệp của bạn được lưu trực tuyến trên OneDrive hoặc SharePoint theo mặc định. Bạn chỉ cần gửi cho tất cả mọi người một liên kết tới cùng tệp đó, cùng với quyền xem và chỉnh sửa. Bạn sẽ có phiên bản mới nhất của tệp.
Cộng tác
Bạn và nhóm của mình có thể hội thoại, cộng tác và đồng tác giả trong tài liệu của bạn theo thời gian thực với Word Online.
Giữ đúng lịch trình
Theo dõi các thay đổi, cũng như thêm hoặc trả lời nhận xét ngay bên cạnh văn bản mà bạn đang thảo luận. Tất cả mọi người đều có thể theo dõi cuộc hội thoại và cập nhật những thay đổi cho văn bản, bố cục và định dạng.

Không chỉ là từ ngữ. Đó còn là cuộc hội thoại.

Tụ họp

Chia sẻ được đơn giản hóa. Tệp của bạn được lưu trực tuyến trên OneDrive hoặc SharePoint theo mặc định. Bạn chỉ cần gửi cho tất cả mọi người một liên kết tới cùng tệp đó, cùng với quyền xem và chỉnh sửa. Bạn sẽ có phiên bản mới nhất của tệp.

Cộng tác
Bạn và nhóm của mình có thể hội thoại, cộng tác và đồng tác giả trong tài liệu của bạn theo thời gian thực với Word Online.
Giữ đúng lịch trình
Theo dõi các thay đổi, cũng như thêm hoặc trả lời nhận xét ngay bên cạnh văn bản mà bạn đang thảo luận. Tất cả mọi người đều có thể theo dõi cuộc hội thoại và cập nhật những thay đổi cho văn bản, bố cục và định dạng.
Một màn hình PC đang hiển thị các tùy chọn chia sẻ trong Microsoft Word.
Một máy tính xách tay đang hiển thị song song hai bố cục sống động khác nhau của một tài liệu Word.

Giờ đây, Word được hoàn thiện hơn.

Chuyên nghiệp
Mang lại vẻ chuyên nghiệp cho tài liệu của bạn—căn chỉnh biểu đồ, ảnh, video và sơ đồ với văn bản. Các hướng dẫn căn chỉnh tiện dụng xuất hiện khi bạn cần và biến mất khi bạn hoàn tất.
Cách tân
Thử nghiệm với các Bố cục Sống động trên máy tính để bàn và máy tính bảng. Kéo ảnh, video hoặc hình dạng vào vị trí bạn muốn và văn bản sẽ dàn lại ngay trước mắt bạn. Nhả nút chuột và đối tượng cũng như văn bản xung quanh sẽ ở ngay nơi bạn vừa đặt.
Hoạt động với PDF
Đây là tính năng tiết kiệm thời gian mà bạn thực sự sẽ thích: Mở PDF trong Word trên máy tính để bàn và bạn có thể chỉnh sửa nội dung, chẳng hạn như đoạn, danh sách và bảng như thể bạn đã tạo tài liệu trong Word.
Một máy tính xách tay đang hiển thị song song hai bố cục sống động khác nhau của một tài liệu Word.

Giờ đây, Word được hoàn thiện hơn.

Chuyên nghiệp
Mang lại vẻ chuyên nghiệp cho tài liệu của bạn—căn chỉnh biểu đồ, ảnh, video và sơ đồ với văn bản. Các hướng dẫn căn chỉnh tiện dụng xuất hiện khi bạn cần và biến mất khi bạn hoàn tất.
Cách tân
Thử nghiệm với các Bố cục Sống động trên máy tính để bàn và máy tính bảng. Kéo ảnh, video hoặc hình dạng vào vị trí bạn muốn và văn bản sẽ dàn lại ngay trước mắt bạn. Nhả nút chuột và đối tượng cũng như văn bản xung quanh sẽ ở ngay nơi bạn vừa đặt.
Hoạt động với PDF
Đây là tính năng tiết kiệm thời gian mà bạn thực sự sẽ thích: Mở PDF trong Word trên máy tính để bàn và bạn có thể chỉnh sửa nội dung, chẳng hạn như đoạn, danh sách và bảng như thể bạn đã tạo tài liệu trong Word.

Cộng tác trên dự án được chia sẻ

Office Online kết hợp các tính năng thường được sử dụng của Office với các tính năng đồng tác giả trong thời gian thực, nhờ đó các nhóm tại cơ quan hoặc trường học có thể cộng tác với nhau trên các tài liệu, bản trình bày và bảng tính chung.

Khơi nguồn thiết kế của bạn

Thể hiện phong cách và sự chuyên nghiệp của bạn bằng các mẫu đồng thời tiết kiệm thời gian. Duyệt các mẫu Word ở hơn 40 danh mục.

Kết nối với chuyên gia

Xem tính năng mới cũng như tìm các mẹo cổ điển và thủ thuật của các biên tập viên để giúp bạn tạo, chỉnh sửa và căn chỉnh tài liệu như một chuyên gia.

Khám phá Office trên nhiều thiết bị

iTunes, iPhone, và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các nước khác. Android là thương hiệu của Google Inc.

{"pmgControls":[{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|true||680|.pmg-pinned-end-point|500"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container1|.targetBtn1|.dropDownCtn1"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container2|.targetBtn2|.dropDownCtn2"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container3|.targetBtn3|.dropDownCtn3"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container4|.targetBtn4|.dropDownCtn4"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container5|.targetBtn5|.dropDownCtn5"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container6|.targetBtn6|.dropDownCtn6"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container7|.targetBtn7|.dropDownCtn7"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container8|.targetBtn8|.dropDownCtn8"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}