Khám phá những gì các đối tác thực hiện với Yammer

Tận dụng tối đa Office 365. Liên hệ với một trong các đối tác của chúng tôi.

Hãy gặp gỡ đối tác của chúng tôi và phát triển mạng của bạn

Chuyên gia tiếp nhận của Yammer có thể giúp tổ chức của bạn tạo và thực thi các chiến lược cộng tác doanh nghiệp thành công. Với chuyên môn đã được chứng minh trong việc hỗ trợ khách hàng, các chuyên gia này có thể giúp bạn tạo một tổ chức gắn kết hơn, tập trung vào việc gặt hái nhiều thành công hơn.

Chuyên gia tiếp nhận Yammer

Microsoft

Chúng tôi có các chuyên gia Tiếp nhận và Quản lý thay đổi có thể hướng dẫn bạn về phương pháp, các yếu tố thay đổi kế hoạch quan trọng và các bước để phát triển bền vững.

Carpool

Chúng tôi là cơ quan tư vấn về giao tiếp nội bộ giúp các công ty phát triển cách thức mọi người tương tác với nội dung, công nghệ và với nhau.

Adopt & Embrace

Chúng tôi giúp cải thiện việc tiếp nhận người dùng Office 365 & khai phá giá trị doanh nghiệp thực sự cho các tổ chức.

Many Worlds

Many Worlds hỗ trợ khách hàng tìm hiểu cách Yammer có thể cải thiện quy trình kinh doanh và các lĩnh vực chức năng của khách hàng theo cách có thể đo đếm được.

Brainstorm

BrainStorm QuickHelp hỗ trợ các tổ chức thay đổi cách thức hoạt động bằng công nghệ của Microsoft.

Talk Social to Me

Talk Social to Me hỗ trợ các nhóm thông qua quá trình thực hiện chiến lược, triển khai, di chuyển và quản lý hàng ngày cho các nền tảng hợp tác doanh nghiệp.

WM Reply

Các chuyên gia về thay đổi và tiếp nhận của Office 365 với thiên hướng chuyên về Yammer, Prosci và nơi làm việc kỹ thuật số.

SWOOP

SWOOP cung cấp thông tin chi tiết cộng tác chuyên sâu cho mọi người dùng, người quản lý cộng đồng cũng như ở cấp độ tổ chức.

Sideways 6

Sideways 6 cung cấp nền tảng để chạy các chiến dịch có cấu trúc và có thể mở rộng trên Yammer.

tyGraph

Chúng tôi xây dựng phân tích thông minh dành cho Yammer và Office 365, cũng như các công cụ quản trị và quản lý dành cho nhóm Office 365.

Digital Infusions

Chúng tôi là những người tiên phong trong mạng xã hội doanh nghiệp, lấy cảm hứng từ niềm tin rằng đổi mới và chuyển đổi luôn là chức năng của kết nối giữa người với người.

Change Agents Worldwide

Change Agents Worldwide

Chúng tôi giúp các tổ chức nhận thấy giá trị của sự chuyển đổi kỹ thuật số và nơi làm việc kỹ thuật số bằng cách hỗ trợ nhân viên tạo ra thay đổi linh hoạt sáng tạo.

Tìm thêm đối tác và ứng dụng cho doanh nghiệp của bạn

Tham gia cùng chúng tôi

Bạn muốn trở thành đối tác của Yammer?

Các đối tác được chứng nhận là một phần quan trọng của Microsoft. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cho khách hàng qua việc tạo một nơi làm việc kết nối bằng các dịch vụ cộng tác của Office 365, bao gồm Yammer.

Bạn muốn phát triển trên nền tảng Yammer?

Nền tảng của chúng tôi bao gồm tập hợp công cụ và API mở giúp bạn đưa dịch vụ mạng xã hội của Yammer vào ứng dụng của bạn.

Sở hữu ngay

Yammer có sẵn trong các gói Office 365. Sở hữu các công cụ hiệu suất thiết yếu hoạt động ngày càng hiệu quả hơn với đăng ký Office 365.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×