Khám phá những việc các đối tác thực hiện với Yammer

Tận dụng tối đa Office 365. Liên hệ với một trong các đối tác của chúng tôi.

Hãy gặp gỡ đối tác của chúng tôi và phát triển mạng của bạn

Chuyên gia tiếp nhận của Yammer có thể giúp tổ chức của bạn tạo và thực thi các chiến lược cộng tác doanh nghiệp thành công. Với chuyên môn đã được chứng minh trong việc hỗ trợ khách hàng, các chuyên gia này có thể giúp bạn tạo một tổ chức gắn kết hơn, tập trung vào việc gặt hái nhiều thành công hơn.


Tìm thêm đối tác và ứng dụng cho doanh nghiệp của bạn


Tham gia cùng chúng tôi

Bạn muốn trở thành đối tác của Yammer?

Các đối tác được chứng nhận là một phần quan trọng của Microsoft. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cho khách hàng qua việc tạo một nơi làm việc kết nối bằng các dịch vụ cộng tác của Office 365, bao gồm Yammer.

Bạn muốn phát triển trên nền tảng Yammer?

Nền tảng của chúng tôi bao gồm tập hợp công cụ và API mở giúp bạn đưa dịch vụ mạng xã hội của Yammer vào ứng dụng của bạn.

Sở hữu ngay

Yammer có sẵn trong các gói Office 365. Sở hữu các công cụ năng suất thiết yếu hoạt động ngày càng hiệu quả hơn bằng đăng ký Office 365.

Theo dõi Yammer

LinkedIn logo

Theo dõi Yammer trên LinkedIn

Facebook logo

Theo dõi Yammer trên Facebook

Twitter logo

Theo dõi Yammer trên Twitter

YammerBlog Logo

Theo dõi Blog Yammer