Chương trình Thành công của Khách hàng

Tại Yammer, chúng tôi cam kết mang đến sự thành công cho bạn trên hành trình đạt đến khả năng cộng tác hiện đại. Đó là lý do vì sao chúng tôi cung cấp các tài nguyên toàn diện để hỗ trợ bạn trên hành trình đó.

Các tài nguyên để đạt được thành công

Trung tâm Thành công Khách hàng Office 365 cung cấp các tài nguyên theo yêu cầu nhằm giúp bạn tận dụng triệt để Yammer và Office 365. Cho dù mạng của bạn hoàn toàn mới hay đã được phát triển toàn diện, chúng tôi đều có thông tin thiết thực để giúp bạn tiếp tục phát triển.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình của chúng tôi, đồng thời khám phá các tài nguyên, hãy truy nhập Trung tâm Thành công Khách hàng Office 365 đầy đủ.

Kích hoạt mạng của bạn

Thiết lập mạng của bạn bằng các hướng dẫn và tài nguyên kỹ thuật trong Trung tâm Quản trị Yammer. Bạn sẽ tìm hiểu về cách Yammer kết nối mạng lưới của mọi người trong công ty với thông tin quan trọng, cũng như cách bạn có thể thiết lập và quản trị mạng lưới Doanh nghiệp của mình. Truy nhập các hướng dẫn kích hoạt, quản trị và tích hợp chi tiết.

Tìm đối tác

Bắt đầu hành trình đi đến thành công trong mạng xã hội doanh nghiệp với hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp trên từng bước tiến. Tìm một đối tác có thể cung cấp kiến thức chuyên môn và hỗ trợ về mạng xã hội doanh nghiệp trong khu vực của bạn để bạn có thể tối đa hóa giá trị kinh doanh cho mạng Yammer của mình.
Blue Rooster
Truy nhập site
Booz Allen Hamilton
Truy nhập site
Brightstarr
Truy nhập site
Catapult System
Truy nhập site
Convergent Computing
Truy nhập site
Customer Effective
Truy nhập site
Hitachi Consulting
Truy nhập site
Innovative-e
Truy nhập site
Ledgeview Partners
Truy nhập site
Permuta Technologies
Truy nhập site
Planet Technologies
Truy nhập site
PowerObjects
Truy nhập site
Definity First
Truy nhập site
Extend Solutions
Truy nhập site
Grupo Astran
Truy nhập site
Cronos (Ensone, Idoubleyou)
Truy nhập site
Trask Solutions
Truy nhập site
Sininen Meteoriitti
Truy nhập site
Abesse Zrt.
Truy nhập site
INC Technologies
Truy nhập site
AMG – JADE
Truy nhập site
Innovagency
Truy nhập site
CSK Win Technology Corporation
Truy nhập site
Japan Business Systems
Truy nhập site
NTT Learning Systems
Truy nhập site
Otsuka Corporation
Truy nhập site
Uchida Yoko Co, Ltd.
Truy nhập site
Fedelis Sdn Bhd
Truy nhập site
SYSTEX Software & Service
Truy nhập site