Cách kết nối nhanh hơn và thông minh hơn

Việc duy trì kết nối đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Yammer mang tới cho nhóm của bạn một cách đơn giản để cộng tác, chia sẻ kiến thức và gắn kết mọi người trong toàn công ty.

Đăng ký miễn phí

Một chiếc điện thoại di động hiển thị các cuộc hội thoại, thăm dò ý kiến và chia sẻ tệp trong các nhóm Yammer

Nhóm

Cộng tác cùng với bất kỳ ai trong toàn công ty về các dự án, sáng kiến và sự kiện. Tính năng nhóm mang tới không gian làm việc mở và linh hoạt cho nhóm cùng cộng đồng qua việc cung cấp một vị trí trung tâm cho các cuộc hội thoại, tệp, cập nhật và nhiều nội dung khác.

Một màn hình máy tính xách tay hiển thị cuộc hội thoại với các đồng nghiệp và đối tác bên ngoài trong Yammer

Cộng tác bên ngoài

Thêm đối tác, khách hàng và nhà cung cấp để nhóm các cuộc hội thoại cho một đầu vào nhất định. Để cộng tác liên tục, hãy tạo các nhóm bên ngoài hoặc mạng lưới bên ngoài chuyên dụng để khuyến khích các mối quan hệ cùng ý thức về cộng đồng sâu sắc hơn.

Một chiếc máy tính xách tay và một chiếc điện thoại di động hiển thị kết quả tìm kiếm trong Yammer

Tìm kiếm

Tìm kiếm các chuyên gia, cuộc hội thoại và tệp để giảm thiểu công việc trùng lặp. Yammer sử dụng Office Graph để mang tới kết quả tìm kiếm mang tính cá nhân hóa dựa trên mối quan tâm và tương tác của bạn tại công ty.

Màn hình máy tính bảng hiển thị hộp thư đến và thông báo của Yammer

Hộp thư đến và thông báo

Sử dụng Hộp thư đến để xem, ưu tiên và quản lý những nội dung liên quan nhất đến bạn trong Yammer. Các thông báo và cài đặt mức ưu tiên giúp bạn xử lý các thư, cũng như thông báo quan trọng nhất trong tất cả các nhóm của mình.

Một chiếc máy tính xách tay hiển thị nguồn cấp dữ liệu Khám phá trong Yammer, kèm theo những người, nhóm và thông tin khác được đề xuất

Nguồn cấp dữ liệu Khám phá

Nguồn cấp dữ liệu Khám phá giúp bạn luôn cập nhật về những điều đang xảy ra trong toàn công ty. Yammer sẽ hiển thị những người, thông tin và nhóm có thể liên quan tới bạn.

Một chiếc máy tính xách tay hiển thị một bản trình bày trong PowerPoint Online với một cuộc hội thoại Yammer trong cùng một màn hình

Tích hợp Office

Trải nghiệm giao diện quen thuộc và các chức năng phong phú của Office ngay trong Yammer. Xem trước, chỉnh sửa và đồng tác giả các tài liệu bằng Office Online. Công việc của bạn sẽ tự động được lưu lại, đồng thời bạn có thể dễ dàng so sánh các phiên bản và hoàn thiện các thay đổi.

Logo Yammer

Bắt đầu với Yammer