Yammer

Kết nối và gắn kết toàn bộ tổ chức của bạn

A smart phone showing a Yammer user commenting about a product plan in a Word document, and a tablet PC showing a new-hire onboarding conversation in Yammer

Giao tiếp cởi mở để xây dựng sự minh bạch, tạo ra cộng đồng gắn kết hơn bằng cách chia sẻ các biện pháp tốt nhất và trưng cầu ý tưởng để thúc đẩy sáng kiến với mạng xã hội doanh nghiệp.


BẮT ĐẦU BẢN DEMO MANG TÍNH TƯƠNG TÁC CỦA YAMMER
Yammer on a tablet PC showing an executive sharing a video of a company-wide Q&A

Giao tiếp mở và sôi nổi trong toàn tổ chức của bạn

Yammer giúp bạn cải thiện độ gắn kết với mọi người trong tổ chức thông qua mạng xã hội. Tăng cường giao tiếp để xây dựng văn hóa minh bạch, giúp tất cả mọi người, từ ban lãnh đạo đến Firstline Worker đều được cập nhật, cùng đồng thuận và phát triển. Xây dựng cộng đồng có chung quyền lợi để thu hút mọi người bàn luận về các chủ đề, mối quan tâm hoặc lĩnh vực hoạt động chung. Tập hợp ý tưởng và phản hồi trên toàn mạng lưới đồng nghiệp để tận dụng thành quả của mọi người và đạt được kết quả tốt hơn.

Tích hợp liền mạch để có kết quả tốt hơn

Là một phần trong Office 365, Yammer giúp dễ dàng chia sẻ, tạo và chỉnh sửa nội dung ngay trong ứng dụng. Mỗi nhóm sẽ sở hữu một tập hợp tài nguyên chung để quản lý các tài liệu, hiển thị nội dung, chia sẻ ghi chú và sắp xếp trách nhiệm. Thông tin từ Microsoft Graph củng cố khả năng tìm kiếm mọi người, tệp, nhóm và cuộc hội thoại. Dễ dàng tích hợp Yammer trên các site và phương thức truyền phát video nhằm duy trì cuộc hội thoại khi bạn di chuyển giữa các trải nghiệm.
A Yammer user commenting about and sharing two PowerPoint presentations, plus that user’s recent activities and suggested people
Yammer analytics on a tablet PC with a downloadable CSV file of metrics

Được xây dựng với tính năng bảo mật, tuân thủ và kiểm soát đáng tin cậy

Yammer mang đến các tính năng bảo mật, tuân thủ và quản lý ở cấp doanh nghiệp mà bạn mong đợi từ Office 365. Sở hữu công nghệ bảo mật nâng cao để bảo vệ dữ liệu mạng của bạn. Các phân tích có trong Trung tâm quản trị của Office và thông tin chuyên sâu về nhóm ở Yammer giúp bạn dễ dàng hiểu hoạt động trong mạng của bạn.

85% công ty trong Fortune 500 cộng tác bằng Yammer

PartnerLogo_VirginTrains
PartnerLogo_DBS
PartnerLogo_FruitOfTheLoom
PartnerLogo_Mars
PartnerLogo_ThermoFisher
PartnerLogo_BritishAirways

Logo_SanofiPasteur

"Chúng tôi sử dụng phương pháp tuyên truyền tích cực trong công ty để nâng cao chất lượng ở mọi cấp, gồm cả phong trào xã hội do Yammer hỗ trợ. Chúng tôi trao tiếng nói mới cho nhân viên để cùng tạo nên các giải pháp cứu sống nhiều sinh mạng."

Anders Vinther, Giám đốc Chất lượng, Sanofi Pasteur

ĐỌC CÂU CHUYỆN

Tải ứng dụng Yammer dành cho máy tính

Máy tính (Mac OS x10 trở lên)

TẢI XUỐNG NGAY
TÌM HIỂU THÊM

Đọc thêm về mạng xã hội của doanh nghiệp

Cách sử dụng các công cụ liên lạc doanh nghiệp để gắn kết nhân viên
4 ý tưởng tuyệt vời để mở rộng mạng xã hội của doanh nghiệp

Tài nguyên

Icon_ResourceCenter
Trung tâm tài nguyên

Tải tài nguyên để hỗ trợ phát triển mạng của bạn

Icon_Help
Trợ giúp

Truy nhập tài liệu hỗ trợ và đào tạo

Icon_Admin
Người quản trị

Thiết lập mạng lưới để thành công

Icon_YammerCommunity
Cộng đồng Yammer

Tham gia cộng đồng để tìm hiểu các biện pháp tốt nhất

Icon_AdoptionSpecialist
Chuyên gia tiếp nhận

Nhận hỗ trợ từ các đối tác đáng tin cậy để thực hiện tiếp nhận

Icon_Developer
Nhà phát triển

Xây dựng trên nền tảng Yammer bằng tập hợp công cụ và API mở của chúng tôi

Bạn có Office 365?

Bạn đã có quyền truy nhập vào Yammer như một phần của Office 365.

Theo dõi Yammer

LinkedIn logo
Theo dõi Yammer trên LinkedIn
Facebook logo
Theo dõi Yammer trên Facebook
Twitter logo
Theo dõi Yammer trên Twitter
YammerBlog Logo
Theo dõi Blog Yammer