An toàn, bảo mật & quyền riêng tư

Chúng tôi hiểu rằng bảo mật là ưu tiên của bạn. Đó cũng là ưu tiên của chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi sử dụng công nghệ bảo mật nâng cao để bảo vệ dữ liệu mạng Yammer của bạn.

Đăng ký miễn phí

Đăng nhập đơn (SSO)

Yammer hỗ trợ SSO nền SAML 1.1/2.0 trong mọi ứng dụng khách web, máy tính và di động.

Quản lý phiên

Các công cụ quản lý phiên cho phép người quản trị thấy các thiết bị mà người dùng đang được đăng nhập vào và đăng xuất họ, nếu cần. Người quản trị có thể đóng các phiên mở cho mọi người dùng trong mạng của họ qua việc hủy các mã thông báo OAuth.

Chính sách về mật khẩu

Đặt chính sách mật khẩu về độ dài, ngày hết hạn và mức độ phức tạp để phù hợp với chính sách mật khẩu của công ty bạn.

Tường lửa lô-gic

Giới hạn quyền truy nhập tới một dải IP đã xác định để chỉ có thể truy nhập vào mạng của bạn tại các vị trí vật lý được chỉ định hoặc thông qua VPN thuộc tổ chức của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn báo cáo sự cố về bảo mật, hãy liên hệ với chúng tôi tại security@yammer-inc.com.

Nếu bạn muốn báo cáo sự cố Bug Bounty, vui lòng xem các điều khoản của chương trình (bằng tiếng Anh).

Xem danh sách tính năng Yammer đầy đủ